WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

сільськогосподарську продукцію;
- кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;
- інші надходження згідно з чинним законодавством. З поточних рахунків фізичних осіб-резидентів можутьбути здійснені за їх розпорядженням такі платежі:
- розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;
- розрахунки за придбані товари;
- відрахування обов'язкових платежів до бюджету;
- вкладення у статутні фонди підприємств;
- розрахунки за куплену іноземну валюту;
- інші платежі, що не суперечать чинному законодавству. Не дозволяється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.
Щодо фізичних осіб-нерезидентів, то на їх поточні рахунки можуть бути зараховані:
- готівкові кошти (за наявності підтвердження джерел їх походження);
- кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;
- кошти від продажу власного майна,
- успадковані кошти;
- страхові суми;
- кошти, що були раніше зняті власником рахунка, але не використані ним;
- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству. З поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів можуть здійснюватись такі платежі:
- видача коштів готівкою;
- розрахунки за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;
- сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;
- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;
- вкладення в статутний фонд юридичної особи-резидента у випадках, передбачених чинним законодавством;
- інші платежі, що не суперечать законодавству України.
Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються фізичним особам тих же категорій, що були вказані при характеристиці поточних рахунків.
Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, внесених на визначений строк та за встановлену плату. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи власного поточного рахунка. Для фізичних осіб-нерезидентів встановлено порядок зарахування готівкових коштів тільки за наявності підтвердження джерел їх походження.
Після закінчення строку дії договору про відкриття вкладного рахунка кошти з цього рахунка можуть бути виплачені готівкою або перераховані на власний поточний рахунок фізичної особи.
Слід також зазначити, що фізична особа-резидент для відкриття будь-якого банківського рахунка зобов'язана мати власний ідентифікаційний номер платника податку, копію довідки про присвоєння якого потрібно подати до банківської установи. {^Національний банк України встановив окремий порядок відкриття І ведення рахунків у національній валюті іноземним організаціям та установам. Комерційні банки можуть відкривати таким клієнтам рахунки типу "Н" і типу "П". Однією з голов-них умов відкриття цих рахунків є наявність індивідуальної ліцензії обласного управління НБУ на відкриття рахунка того чи типу.
Рахунок типу "Н" відкривається:
- іноземним дипломатам, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх філіям, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями;
- представництвам іноземних банків;
- представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні і не займаються підприємницькою діяльністю на українській території.
Встановлено певний порядок функціонування цих рахунків щодо операцій із зарахування та списання грошових коштів. На рахунок типу "Н" можуть бути зараховані кошти:
- від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи-нерезидента;
- отримані за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;
- від нарахованих процентів за залишками коштів на цьому рахунку;
- від продажу на території України майна, що належить представництву.
Кошти, що надійшли на рахунок типу "Н", можуть бути використані його власником для:
- розрахунків, пов'язаних з утриманням установи або представництва (оплата праці, орендна плата, обслуговування обладнання та техніки, поточний ремонт приміщення тощо);
- страхування об'єктів, що належать представництву, також його працівників;
- перерахування благодійних внесків на користь осіб-резидентів;
- впровадження програм та проектів міжнародної допомоги;
- купівлі іноземної валюти з метою її перерахування на рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної особи-нерезидента або на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження та представницькі витрати за кордоном.
Рахунок типу "П" відкривається постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організації, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійсняється підприємницька діяльність нерезидента на території України.
Рахунок типу "П" використовується його власниками відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України. Таким чином, за цими рахунками можуть проводитись будь-які розрахункові операції, не заборонені чинним українським законодавством.) Виняток становлять лише операції з купівлі іноземної валюти "на міжбанківському валютному ринку України. Так, названі кошти з рахунка типу "П" можуть бути використані його власником для купівлі іноземної валюти з метою її подальшого перерахування тільки на:
а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України власник рахунка, на суму коштів:
- отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг);
- нарахованих та зарахованих процентів за розміщеними депозитами і за залишком коштів на цьому рахунку;
- залишку па рахунку (після сплаті обов'язкових податків і платежів) у разі припинення діяльності на території України;
б) власний рахунок в іноземній ваготі в уповноваженому банку України для використання на:
- оплату праці працівників-нерезидентів;
- виплату коштів па відрядження за кордон;
- представницькі витрати за кордонові відповідно до чинного законодавства України. Таким чином Головною відмінністю у призначенні та режимі функціонування рахунків "Н" і "П" є те, що рахунок типу "Н" може відкриватися тільки установам, діяльність яких не спрямована на отримання прибутків на території України, в той час як рахунок типу "ГТ" призначений саме для обслуговування іноземних представництв та установ - суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.
2. Розрахункові операції банків
Незважаючи па те, що в останні роки в Україні дуже великих

 
 

Цікаве

Загрузка...