WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат

Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів - Реферат


Реферат на тему:
Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів
План
1. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті
2. Розрахункові операції банків
3. Організація готівково-грошового обігу в банківських установах
?
1. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті
Для забезпечення виконання однієї зі своїх найважливіших функцій - розрахунково-платіжної - комерційні банки здійснюють різноманітні посередницькі операції, пов'язані з обслуговуванням руху грошових коштів клієнтів.
Основною передумовою проведення цих операцій є необхідність відкриття банками рахунків клієнтам у національній та іноземній валютах.
Комерційні банки відкривають та обслуговують в національній валюті рахунки таких типів:
- поточні;
- депозитні (вкладні);
- поточні бюджетні рахунки.
Клієнти мають право вільного вибору банку для відкриття власного рахунка (за умови згоди на це самого банку).
У разі відкриття (закриття) усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та іноземних офіційних представництв) комерційний банк зобов'язаний повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом 3 робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи цей день). Таке повідомлення надсилається також до Національного банку
України для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.
Власниками рахунків в українських банках можуть бути: ~S~'- юридичні особи;
- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
- філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб;
- виборчі фонди (політичні партії, блоки партій та кандидатів у депутати);
- представництва юридичних осіб-нерезидентів;
- іноземні інвестори;
- фізичні особи.
На сьогодні, немає жодних обмежень щодо кількості банківських рахунків, які можуть відкривати вказані особи. Водночас у разі відкриття двох і більше поточних рахунків власник рахунка - суб'єкт підприємницької діяльності протягом 3 робочих днів з дня відкриття наступного рахунка визначає один з рахунків як основний, на якому обліковується заборгованість, що списується у беззаперечному порядку, і повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем своєї реєстрації та банкам, в яких відкриті додаткові рахунки. У свою чергу банки, в яких відкриваються додаткові рахунки, протягом 3 робочих днів крім податкових органів повідомляють також установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття додаткових рахунків. Для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій з ними юридичні особи-резиденти та їх підрозділи, а також фізичні особи - підприємці відкривають у банках поточні рахунки. Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам та їх відокремленим підрозділам у разі, якщо їм виділяють кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового використання.
Депозитні рахунки підприємствам та їхнім підрозділам відкривають на визначений строк та на відповідній платній основі. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Не дозволяється здійснення безготівкових платежів та видача готівкових коштів з депозитного рахунка.
Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства зобов'язані надати банківським установам такі документи:
- заяву на відкриття рахунка встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера (якщо в штаті посади головного бухгалтера немає, заяву підписує тільки керівник) (див. Додаток В);
- копію свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію зареєстрованого статуту (положення), завірену нотаріусом або реєструючим органом;
- картку зі зразками підписів осіб, яким надано право роз-порядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально (див. Додаток Г);
- копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально;
- довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Якщо підприємства зареєстровані у формі господарських товариств, договірних об'єднань, товарних бірж, друкованих засобів масової інформації, то крім документів, вказаних вище, вони повинні додатково подати до банку нотаріально засвідчену копію установчого договору.
З метою запобігання організаційпо-фінансовпм зловживанням (зокрема відкриттю та веденню рахунків фірм, зареєстрованих на підставних осіб) Національний банк України зобов'язав усі банківські установи приймати документи для відкриття (переоформлення) банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності особисто від керівника чи головного бухгалтера. При цьому уповноважений працівник комерційного банку зобов'язаний перевірити повноваження особи, яка подає документи для відкриття рахунка, її паспорт та зробити у присутності цієї особи копії перших чотирьох сторінок її паспорта, які мають зберігатися у справі про відкриття рахунка.
Що стосується фізичних осіб, то вони можуть відкрити в українських банках такі рахунки в національній валюті:
- вклади до запитання (поточні рахунки);
- вкладні (депозитні) рахунки.
Поточні рахунки відкриваються фізичним особам:
- резидентам - громадянам України;
- резидентам-іноземцям, які отримали посвідку на проживання в Україні;
- нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;
- нерезидснтам-іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні згідно з відкритою візою строком до 1 року; які отримали спадщину в Україні або одержали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.
Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для зберігання коштів і проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. Для відкриття поточного рахунка фізична особа подає до банку такі документи:
- заяву на відкриття рахунка;
- документ, що посвідчує особу;
- договір на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином;
- картку зі зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.
Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.
На поточні рахунки фізичних осіб-резидентів зараховуються:
- оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари;
- страхові платежі;
- плата за надання в оренду власного майна;
- кошти за реалізоване власне майно та

 
 

Цікаве

Загрузка...