WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

групами.
1. Загальні відомості про позичальника;
2. Питання щодо кредиту:
- яку суму клієнт планує отримати у позику;
- на що і як буде використана дана сума;
- процентна ставка;
- засоби надання кредиту.
3. Питання, пов'язані з погашенням кредиту:
- запланована сума заробітної плати;
- чи є особи, готові надати гарантію або поручительство, та який їх фінансовий стан.
4. Питання щодо забезпечення кредиту:
- яке забезпечення може бути передано у застану;
- хто є власником забезпечення;
- де воно зберігається;
- чи знаходиться забезпечення під повним контролем позичальника;
- як була зроблена оцінка майна, що пропонується як забез-печення;
- які витрати на зберігання забезпечення.
5. Питання щодо зв'язків клієнта з іншими банками:
- з якими банками співпрацює клієнт;
- чи отримував він кредит від інших банків;
- чи с непогашені позики та який їх характер.
Після співбесіди кредитний працівник повинен прийняти дуже важливе рішення: продовжувати роботу з кредитною заявкою цього клієнта або вже на цьому етапі відмовити у видачі кредиту. Якщо пропозиції клієнта не відповідають в якихось аспектах принципам політики та стратегії банку в галузі кредитних операцій, то кредитна заявка має бути відхилена. Якщо ж за результатами співбесіди кредитний працівник приймає рішення щодо продовження роботи з клієнтом, він заповнює відповідний кредитний формуляр та передає його разом із кредитною заявкою та пакетом супровідних документів до підрозділу кредитного аналізу для оцінки кредитоспроможності позичальника.
ІІІ етап. Оцінка кредитоспроможності.
Кредитоспроможність - це здатність позичальника повністю та у визначений термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями. Основними критеріями високої кредитоспроможності фізичної особи є:
- стійкі грошові потоки, які підтверджено документально з врахуванням перспективи на 6 місяців;
- високі моральні якості;
- стабільність відносин у сім'ї та на роботі;
- якісне забезпечення кредиту.
Результатом перевірки фінансового стану клієнта, з точки зору його платоспроможності, повинно бути віднесення позичальника до даного з класів (А, Б, В, Г, Д).
ІV етап. Підготовка до складання кредитного договору.
Четвертий етап можливий за умови позитивного для клієнта завершення попереднього етапу, тобто оцінювання кредитоспроможності і ризику. Цей етап ще називають структуруванням позички. У процесі структурування банк визначає такі параметри позички: вид кредиту, суму, строк, забезпечення, порядок видачі і погашення, ціну позички тощо. Вид і термін кредиту залежать від того, куди будуть вкладатись позичені кошти.
V етап. Кредитна угода.
Після закінчення роботи щодо структурування позички банк приступає до переговорів з клієнтом про укладання кредитної угоди. Посадова особа, яка веде переговори з клієнтом відносно кредиту, повинна ознайомити його з обов'язковими умовами майбутньої кредитної угоди, без виконання яких позичка не може бути надана, а також з умовами, стосовно яких можливий компроміс. У кредитній угоді передбачаються: мета, сума і строк позички, умови і порядок її надання і погашення, форми забезпечення зобов'язань клієнта за кредитом, процентна ставка, порядок внесення плати за позичку, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо надання і погашення кредиту, перелік документів і періодичність їх подання банку й інші умови процесу кредитування. Уклавши кредитний договір, економіст формує кредитну справу позичальника.
VІ етап. Моніторинг і контроль якості виданих кредитів.
В ході кредитного моніторингу працівники відповідного банківського підрозділу повинні своєчасно розпізнавати та оперативно відстежувати тенденції негативних змін у діяльності позичальника. Найбільш поширеними факторами, що свідчать про погіршення кредитоспроможності позичальника, виступають:
- порушення графіка погашення заборгованості за кредитом та процентів;
- негативні тенденції зміни значень фінансових показників;
- несвоєчасне надання поточної інформації;
У цілому якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності й ліквідності банківської діяльності.
2.2 Методи оцінки кредитоспроможності позичальника
У процесі надання кредитів перед будь-яким банком постає необхідність оцінки кредитоспроможності позичальників, її достовірність істотно впливає як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку загалом.
Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
У світовій практиці використовується багато методик оцінки кредитоспроможності, в основу яких покладено аналіз фінансового стану позичальника та його надійності з точки зору своєчасного погашення боргу банку. Так, у практиці американських банків застосовується правило "5С" як абревіатура від перших літер базових критеріїв кредитування:
- Character (характер);
- Capacity (спроможності);
- Capital (капітал);
- Collateral (забезпечення);
- Conditions (умови).
"Характер" позичальника - це перш за все його ділова репутація, ступінь відповідальності, спроможність погашати борги. "Спроможності" позичальника визначаються за допомогою глибокого аналізу його фінансового стану, доходів івитрат та перспектив їх динаміки у майбутньому. При цьому особлива увага приділяється тому, що позичальник практично має тільки три джерела для погашення кредиту:
- поточні грошові надходження (cash inflow);
- продаж активів;
- нові позики на грошовому ринку.
Важливе значення має для банку такий критерій, як "капітал" фірми: ретельно аналізується його розмір, структура, співвідношення з іншими статтями активів та пасивів."Забезпечення" кредиту дослідження конкретних форм і видів забезпечення, визначення його достатності, якості, а також встановлення ринкової вартості та ступеня ліквідності кредитної застави."Умови" - це загальні економічні умови, що визначають ринкову ситуацію та справляють вплив на становище як банку, так і позичальника: стан економічної кон'юнктури, наявність конкуренції, податкова політика, механізм ціноутворення тощо.
Комерційні банки європейських країн використовують різні системи оцінки кредитоспроможності позичальників, найвідомішими серед яких є системи PARTS, CAMPARI, назви яких також виступають як абревіатури від перших літер слів, що визначають ключові умови кредитування.
Наприклад, "PARTS":
- Purpose (цілі кредитування);
- Amount (розмір кредиту);
- Repayment (механізм погашення кредиту);
- Terms (строк, на який надається кредит);
- Security (забезпечення кредиту).
Згідно з положенням НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 6 липня 2000 р. вимоги щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...