WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

поточні потреби для:
o придбання предметів тривалою користування (меблі, побутова техніка);
o оплати лікування, навчання відпочинку;
o купівля товарів народного споживання;
Кредитний договір і строкове зобов'язання оформляються після подання протоколу із засідання кредитного комітету.
1.2.2 Кредитні ліміти
Кредитні ліміти установлюються фізичним особам за умови дотримання принципів забезпеченості, поверненості, терміновості і платності. Кредитні ліміти надаються у формі поновлюваної кредитної лінії, тобто сума ліміту може бути використана частинами.
Взаємини сторін регламентуються "Договором про відкриття та обслуговування картрахунку", а також додатковими угодами. Рішення щодо надання кредитного ліміту приймається органом керівництва банку (кредитним комітетом) у межах делегованих йому повноважень.
Основою погашення кредитного ліміту є поточна і майбутня фінансова стабільність клієнта (стабільність рівня доходів).
Від операцій з кредитними картками банк отримує дохід, який складається з:
- комісії, яка стягується з торговельної організації при сплаті рахунків за відпущені власнику кредитної картки товари;
- щорічної плати клієнтів за кредитні картки (якщо вона стягується);
- процентів за кредит, що надається власникам карток у межах ліміту кредитування.
Банк жадає від Позичальника забезпечення кредитного ліміту відповідно до законодавства Україну й у прийнятній для банку формі. Як забезпечення Банк приймає заставу, поручительство й інші форми зобов'язань, прийняті банківською практикою. Банк як забезпечення кредитних лімітів розглядає наступні види забезпечення:
o Застава майнових прав за договором про депозитний внесок (фінансове покриття);
o Гарантії і поручительства платоспроможних підприємств;
o Застава нерухомості, транспортних засобів;
o Застава майнових прав;
Банк може встановити кредитний ліміт на картку клієнта при наявності:
- коштів клієнта на депозитному рахунку в банку;
- коштів поручителя на депозитному рахунку в банку;
- ощадного сертифікату банку.
Банк і володар депозитного рахунку оформляють договір застави майнових прав на депозит і договір-доручення, в якому власник депозиту доручає банку у випадку непогашення заборгованості по кредитному ліміту здійснити погашення заборгованості з коштів, що знаходяться на депозитному рахунку. При наявності сертифікату Банк та клієнт підписують договір про передачу на збереження сертифіката і договір-доручення.
Погашення кредитного ліміту здійснюється клієнтом шляхом внесення коштів на картку в готівковому чи безготівковому вигляді.
Встановлення кредитного ліміту
Звертання в банк
-доведення до відома
клієнта вимог банку
Надання в банк
необхідних
документів
-Аналіз кредитоспроможності,
забезпечення,
попереднє заключення
Узгодження (при необхідності)
з: юридичною службою
безпеки
Кредитним відділом
-Прийняття рішення
в межах повноважень
Службова записка
на ДПК про
встановлення ліміту
Встановлення ліміту в
карточній системі
Моніторинг кредитного ліміту
Контроль за виконанням -Нарахування і списання
клієнтом правил плати за користування
користування картою лімітом, інших комісій
-Розподіл доходу між
Головним банком і
Філіалом.
-Представлення щомісячних
виписок по рахунку
"Безнадійні" рахунки
Підготовка матеріалів по Узгодження і закриття
закриттю за рахунок страхового заборгованості за рахунок
резерву резерву
Отже, як бачимо, використання кредитних лімітів є досить простим і зручним для клієнтів банку.
1.3 Ліміти повноважень в процесі кредитування фізичних осіб
Повноваження можуть делегуватися наказом (розпорядженням) по Головному офісу. Під делегуванням розуміється передача повноважень на прийняття рішення по проведенню банківських операцій. Люба посадова особа, якій встановлено ліміт повноважень, може передавати частину своїх повноважень своєму підлеглому.
Проте навіть у випадку передачі частини своїх повноважень підлеглій особі відповідальність в повному обсязі лежить на посадовій особі, яка має встановлений ліміт повноважень.
При передачі лімітів повноважень є обмеження:
- передача повноважень підлеглій особі не повинна перевищувати 50 % встановленого ліміту повноважень;
- забороняється передача повноважень на прийняття рішення по операціям, які проводяться з клієнтом вперше;
- забороняється передача повноважень на прийняття рішення по видачі споживчих кредитів, а також порук.
Рівні прийняття рішення.
При проведенні банківських операцій, пов'язаних з ризиком , банк використовує наступні рівні і максимальні ліміти повноважень:
Таблиця 1.
Рівень прийняття рішення комітетами банку Ліміт повноважень для прийняття рішення
Рада Засновників Банку > $1000000
Кредитний Комітет Головного Банку під керівництвом Голови Правління $300000-$1000000
Кредитний комітет Головного Банку під керівництвом Першого Замісника Голови Правління $300000-$700000
Малий Кредитний Комітет Банку до $300000
Регіональні структури Відповідно до таблиці "Ліміти повноважень регіональних структур"
При проведенні банківських операцій, пов'язаних з ризиком, банк використовує наступні рівні і максимальні ліміти повноважень при кредитуванні фізичних осіб.
1. Ліміти повноважень регіональних структур при проведенні банківських операцій, пов'язаних з ризиком при проведенні операцій з фізичними особами під поруку юридичних осіб або фінансове покриття: Таблиця 2.
Рівень прийняття рішення Регіональні структури відповідно до рейтингу
А Б В Г Д
Кредитний Комітет за участю Керівника Н8 Н8 0,9·Н8 0,8·Н8 -
Кредитний комітет без участі Керівника 0,7·Н8 0,6·Н8 0,4·Н8 - -
Керівник регіонального підрозділу 0,5·Н8 0,5·Н8 0,5·Н8 - -
Замісник керівника регіонального підрозділу 0,25·Н8 0,25·Н8 0,15·Н8 - -
де Н8 - норматив НБУ - 25 % від суми власних коштів, але не більше 500000 дол. США.
2. Ліміти повноважень регіональних структур при проведенні операцій споживчого кредитування населення.
Таблиця 3.
Рівень прийняття рішення Регіональні структуривідповідно до рейтингу
А Б В Г Д
Кредитний Комітет за участю Керівника 0,3·Н8 0,3·Н8 0,27·Н8 0,24·Н8 0,1·Н8
Кредитний комітет без участі Керівника 0,21·Н8 0,18·Н8 0,12·Н8 0,1·Н8 0,05·Н8
Керівник регіонального підрозділу 0,15·Н8 0,15·Н8 0,15·Н8 0,05·Н8 -
Замісник керівника регіонального підрозділу 0,075·Н8 0,075·Н8 0,045·Н8 0,03·Н8 -
Начальник кредитного підрозділу до $5000 до $3000 до $2500 до $1000 -
Начальник відділу (експерт) до $1000 до $7500 до $500 до $300 -
У випадку, коли запропонована операція перевищує ліміт повноважень керівника, то він повинен передати рішення питання на проведення операції вищестоячому керівництву. У випадку, коли запропонована операція перевищує ліміт повноважень першого керівника регіонального підрозділу, то рішення питання на проведення операції надається керівництву Головного Банку.
Допускається

 
 

Цікаве

Загрузка...