WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

пошкодження, або знищення, або втрати (повністю або частково), або псування Майна - у термін не пізніше трьох днів від дня, коли це відбулось, - відновити Майно або замінити його іншим майном не меншої вартості, за узгодженням із Заставодержателем; або - незалежно від настання строків виконання зобов'язань за Кредитним договором, виконати їх у повному обсязі або у відповідній частині, за узгодженням із Заставодержателем.
12.4. У випадку виникнення загрози втрати, пошкодження, знищення або псування Майна - негайно повідомити про це Заставодержателя.
12.5. У випадку пред'явлення до Заставодавця іншими особами вимог про визнання за ними права власності або інших прав на Майно, про вилучення (витребування) або про обтяження Майна вимогами, задоволення яких може спричинити зменшення його вартості, Заставодавець зобов'язується негайно повідомити про це Заставодержателя.
12.6. Не передавати Майно у заставу, оренду (майновий найом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Майном без письмової згоди Заставодержателя.
12.7. Нести витрати з оформлення цього договору.
12.8. У випадку порушення Заставодавцем (Позичальником) зобов'язань за Кредитним договором, Заставодавець зобов'язується передати Майно Заставодержателю в заклад за актом прийому-передачі, що підписується сторонами. При оформленні закладу у виглядітвердої застави, предмет застави залишається у Заставодавця під замком і .печаткою Заставодержателя, а також, за вибором Заставодержателя, - з охороною згідно з п. 10.-2. Доступ до предмета закладу дозволяється під контролем Заставодержателя матеріально відповідальній особі Заставодавця і особі, яка здійснює охорону зі сторони Заставодержателя.
12.8.1. При закладі Заставодержатель зобов'язаний:
- вживати заходів, необхідних для збереження предмета закладу;
- негайно повернути предмет закладу після виконання Заставодавцем чи третьою особою забезпечених закладом зобов'язань.
12.8.2. При закладі Заставодержателю надається право:
- користуватися предметом закладу;
- вимагати заміни предмета закладу при виникненні загрози загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу. При відмові Заставодавця виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення на предмет закладу, незалежно від настання строків виконання зобов'язань за Кредитним договором.
12.9. При переході Майна у заклад умови цього договору зберігають чинність для сторін, за винятком права користування Майном.
13. У разі порушення Заставодавцем будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 12.2, 12.3 12.6, 12.8 цього договору, останній сплачує Заставодержателю штраф у розмірі 100% від заставної вартості Майна, зазначеній у п.4.
14. У випадку порушення Заставодавцем будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 12.1, 12.4, 12.5, 12.7 останній сплачує Заставодержателю штраф у розмірі 25 % від заставної вартості Майна, зазначеній у п. 4.
15. У випадку встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в цьому договорі, або порушення Заставодавцем договірних зобов'язань, останній відшкодовує Заставодержателю пов'язані з укладенням Кредитного договору збитки у повному обсязі.
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНА
16. Звернення стягнення на Майно та Земельну ділянку здійснюється у випадках, передбачених п.п. 10.5, 10.7.1 - 10.7.3, 12.8.2. цього договору відповідно до ст. 20 Закону "Про заставу".
17. Реалізація Майна, за вибором Заставодержателя, здійснюється будь-яким із способів:
- через прилюдні торги;
- через аукціон;
- через комісійні магазини;
- через біржу;
- шляхом безпосереднього продажу конкретному покупцю;
- іншим незабороненим чинним законодавством способом.
Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, Заставодавець цим Договором надає Заставодержателю право залишити Майно за собою за початковою оцінкою.
18. За вибором Заставодержателя у відповідності до ст. 20 Закону України "Про заставу" звернення стягнення на предмет застави, його реалізація можуть бути проведені шляхом відчуження на користь Заставодержателя в рахунок погашення боргових зобов'язань.
19. У випадку, коли суми, вирученої від продажу предмету застави, недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, останній має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення своїх вимог, з іншого майна Заставодавця, у першу чергу перед іншими кредиторами. Реалізація цього майна здійснюється у порядку, передбаченому п.п. 17, 18 цього договору.
20. При реалізації предмету застави відповідно до цього договору для обчислення суми в іноземній валюті, необхідної для задоволення вимог Заставодержателя, застосовується курс НБУ, встановлений для іноземної валюти за Кредитним договором по відношенню до гривні, на день реалізації.
21. Термін дії договору - до повного виконання сторонами зобов'язань за Кредитним договором від______________200___р., та всім додатковим угодам до нього.
22. Застава Майна підлягає реєстрації в Державному реєстрі застав нерухомого майна.
23. Усі суперечки і розбіжності, що виникають з цього договору, підлягають розгляду у відповідності з чинним законодавством України.
24. Даний договір підлягає нотаріальному посвідченню з покладенням витрат на Заставодавця згідно з п. 12.7.
25. Оригінали правовстановлюючих документів на предмет застави залишаються в Заставодержателя до повного виконання Заставодавцем зобов'язань за кредитним договором.
Підписи сторін: ЗАСТАВОДАВЕЦЬ______________________
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ__________________
Додаток 12
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
м. Івано-Франківськ "14"травня 2003 року.
______________________,іменований надалі Продавець, діючий на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію та статті 191 Цивільного Кодексу України, з однієї сторони і , іменований надалі Покупець, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю у власність, а Покупець - прийняти й оплатити на умовах даного договору наступний товар:
№ п/п Назва товару Заводський номер Кількість, шт. Ціна за одиницю, грн.
1 Телевізор FILIPS 2 1/1 866 1 1310.00
2 -------------------------------
3 ---------------------------- ----------------------------- ----------- ------------
4 -------------------- ---------------------------- ------------- -------------
1.2. Переданий товар по своїй якості і комплектності повинний відповідати технічним умовам заводу-виготовлювача.
1.3. Гарантійний термін на товар установлюється згідно гарантійного талону на товар, виданого Продавцем.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР
2.1. Покупець зобов'язується зробити оплату за даним договором у наступному порядку: повну оплату за договором зробити не пізніше 3 днів із дня укладення даного договору.
2.2. Право власності на товар, що здобувається по дійсному

 
 

Цікаве

Загрузка...