WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

терміни ____________;
- сплати неустойки:
- пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, або прострочення термінів повернення кредиту, або комісійної винагороди за відкриття позичкового рахунку - у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.
2. В забезпечення виконання Заставодавцем (Позичальником) зобов'язань за Кредитним договором Заставодавець надав в заставу належне йому на праві власності майно (далі - Майно):
житловий будинок, що знаходиться в м. __________ за № __. Вище зазначене майно належить заставодавцю (Позичальнику) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ___________________________.
Предметом застави є також земельна ділянка (далі - Земельна ділянка) площею ______, яка належить Заставодавцю на праві власності на підставі ________________ . На використання Заставодавцем земельної ділянки або її частини обмежень не встановлено.
3. На строк дії цього договору Майно залишається у володінні та користуванні Заставодавця. На момент укладення цього договору Майно знаходиться в технічно справному стані, придатне до експлуатації,
4. Сторони дійшли до згоди, що заставна вартість Майна і Земельної ділянки складає _____________________ (_________________), що відповідає результатам незалежної оцінки майна.
5. Заставодавець засвідчує, що на момент укладення цього договору:
5.1. Майно нікому не заставлене, в тому числі не знаходиться в податковій заставі, не подароване, не продане, в суперечці та під арештом не перебуває.
5.2. На підставах, передбачених чинним законодавством, вінмає право відчужувати Майно та Земельну ділянку;
5.3. На підставах, передбачених чинним законодавством, на Майно та Земельну ділянку може бути звернене стягнення;
5.4. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;
5.5. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові вимоги, пов'язані з вилученням Майна та Земельної ділянки;
5.6. Майно та Земельна ділянка не знаходиться у спільній (колективній) власності; не є часткою, паєм (їх частинами) у статутному фонді інших підприємств; не є часткою у спільному майні за договором про сумісну діяльність;
5.7. Відповідно до Майна не укладено угод про передачу в оренду, лізинг, у безоплатне користування іншим особам.
6. Заставодавець свідчить також, що ним надані всі необхідні документи, що стосуються предмета застави.
7. Ризик випадкової загибелі Майна несе Заставодавець.
8. Заставодавець після укладення цього договору має право відчужувати Майно та Земельну ділянку тільки за письмовою згодою Заставодержателя. Наступні застави Майна та Земельної ділянки, що вказані в п.2 цього Договору, на строк дії цього договору та всіх додаткових угод до нього, не допускаються.
9. При частковому виконанні Заставодавцем зобов'язань за Кредитним договором застава зберігається у початковому обсязі.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
10. Заетаводержатель має право:
10.1. В будь-який час (починаючи з моменту укладення Кредитного договору до повного виконання зобов'язань) перевіряти документально і фактично наявність, розмір, стан і умови зберігання Майна, а також виконання зобов'язань за п.п. 12.2, 12.3, а Заставодавець зобов'язаний надати Заставодержателю необмежені можливості для таких перевірок.
10.2. При перешкоді Заставодавцем проведенню перевірки Майна, порушенні умов Кредитного договору чи цього договору Заетаводержатель має право за власним розсудом виставити охорону предмета застави як своїми силами, так і на договірних умовах з третіми особами. Витрати, пов'язані з охороною Майна, несе Заставодавець.
10.3. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для зберігання Майна.
10.4. Вимагати від Заставодавця проведення поточного та капітального ремонту Майна у встановлені відповідними нормативами строки.
10.5. У випадку пошкодження, або знищення, або втрати (повністю або частково), або псування Майна - вимагати від Заставодавця відновлення Майна, або заміни іншим майном не меншої вартості, а якщо це не зроблено - вимагати виконання забезпечених заставою зобов'язань, або звернути стягнення на заставлене майно, незалежно від терміну повернення кредиту.
10.6. При настанні страхового випадку Заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування.
10.7. З метою задоволення своїх вимог:
10.7.1. Звернути стягнення на Майно та Земельну ділянку у випадку, якщо в момент настання термінів виконання якого-небудь із зобов'язань, передбачених Кредитним договором, вони не будуть виконані.
10.7.2. Звернути стягнення на Майно та Земельну ділянку до настання термінів виконання якого-небудь із зобов'язань за Кредитним договором у випадках:
- порушення Заставодавцем (Позичальником) якого-небудь із зобов'язань, передбачених умовами Кредитного договору;
- порушення Заставодавцем якого-небудь із зобов'язань за цим договором;
- виявлення Заставодержателем погіршення стану Майна, або зменшення його вартості понад
- нормального фізичного зносу, або фактичної часткової відсутності Майна;
- смерті Заставодавця (Позичальника);
- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в Кредитному договорі;
10.7.3. Сторони дійшли згоди, що Заставодержатель має право звернути стягнення на Майно та Земельну ділянку і в разі дострокового розірвання Кредитного договору, при наявності невиконаних зобов'язань на момент розірвання.
10.7.4. У разі звернення стягнення на Майно та Земельну ділянку згідно з п.п. 10.5, 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 12.8.2 цього договору Заставодержатель має право задовольнити за рахунок заставленого майна свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, комісійні винагороди та інші платежі, відшкодування збитків, неустойку, витрати на утримання Майна, а також на здійснення забезпечених заставою вимог.
10.7.5. Достроково стягнути наданий під заставу кредит та відсотки, винагороди за користування ним при настанні якої-небудь із умов, передбачених п. 10.7.2 цього договору.
11. Заставодавець має право користуватися Майном та Земельною ділянкою згідно до їх призначення.
12. Заставодавець зобов'язується:
12.1. Застрахувати Майно на користь Заставодержателя на випадки:____________ , у термін________днів з моменту укладення цього договору, а також надати Заставодержателю договір страхування та доказ сплати страхового платежу.
12.2. Забезпечити схоронність Майна; знаходження його в обсязі та стані згідно з п.2; запобігати його пошкодженню, знищенню, втраті або псуванню, або зменшенню вартості; утримувати та експлуатувати його відповідно до призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити, у разі необхідності, поточний ремонт, а також капітальний ремонту встановлені відповідними нормативами строки.
12.3. У разі

 
 

Цікаве

Загрузка...