WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

виконавчу службу Банк сприяє виконавчій службі (і здійснює контроль над її діями) у процесі примусового стягнення на користь Банку. Юридична служба РП, До повернення виконавчого напису банку
5. Після повернення виконавчого напису банку, Керівник РП приймає рішення про стягнення шляхом повторної подачі виконавчого напису (п. 3-4 стягнень по виконавчому написі) чи шляхом звертання в суд. 1 день
Стягнення шляхом звернення в суд
1. Менеджер надає в Юридичну службу розрахунок заборгованості і документи (кредитний договір, договір застави, договір поручительства і т.п.), необхідні для складання позовної заяви Бізнес 1 день
2. Підготовка позовної заяви Позичальнику і Поручителю згідно ЦПК України. Юридична служба 5 днів
3. Напрямок позовної заяви в суд Юридична служба 5 днів
4. Інформування бухгалтерії для податкового обліку. Юридична служба, Бізнес У день напрямку позову
5 Забезпечення участі представника банку в судовому розгляді позовної заяви і захист інтересів банку (у т.ч. клопотання про збільшення позовних вимог, якщо судовий розгляд тривало за часом чи неоднокартно переносилися терміни розгляду позовних заяв, з виконанням п. п. 6-7 дійсних заходів). Юридична служба У період розгляду справи в суді
6. Проведення заходів щодо виконання рішення суду. Юридична служба, Бізнес, Департамент безпеки До можливого стягнення заборгованості
Додаток 10
ДОГОВІР
м.Івано-Франківськ " 18" вересня 2001 р.
Банк, в особі директора Івано-Франківської філії Банку ___________________, що діє на підставі Доручення, іменований надалі "Банк", і підприємець ___________________, іменована надалі Агент, з іншого боку, уклали даний договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Даний договір регулює відносини Банку й Агента в частині обслуговування клієнтів для реалізації програми "Житло в кредит".
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
2.1. Агент зобов'язаний:
2.1.1. Здійснювати залучення фізичних осіб для реалізації програми "Житло в кредит".
2.1.2. Надавати консультації і послуги клієнтам Банку в здійсненні операцій з нерухомістю по програмі "Житло в кредит".
2.1.3. Проводити експертизу об'єктів нерухомості і документів клієнтам Банку.
2.1.4. За) узгодженням сторін разом з Банком здійснювати перевірку переданих в заставу об'єктів нерухомості.
2.1.5. По письмовому повідомленню Банку докласти всіх зусиль по реалізації спільно з відповідальним співробітником Банку в термін ЗО днів з моменту подачі письмового повідомлення об'єкт нерухомості, переданий клієнтом у заставу Банку.
2.1.6. У випадку ухвалення рішення про свою ліквідацію повідомити про це Банк.
2.1.7. Проводити рекламну кампанію про спільне обслуговування фізичних осіб по програмі "Житло в кредит".
2.1.8. Використовувати тільки ті рекламні, інформаційні і інші матеріали, що погоджені з Банком.
2.1.9. Інформувати Банк про всі зміни, пов'язані з зміною реквізитів.
2.1.10. Дотримуватись конфіденційності інформації про клієнтів Банку згідно діючого законодавства України.
2.1.11. Реєструвати в ОБТІ договір купівлі-продажу нерухомості й оформляти довідку-характеристику на дану нерухомість, в межах програми "Житло в кредит". Термін реєстрації 14 днів.
2.1.12. Укласти договір з державною виконавчою службою про оцінку і реалізацію заставленого майна.
2.2. Банк зобов'язаний:
2.2.1. Вчасно надавати Агенту рекламні, інформаційні й інші матеріали необхідні для здійснення діяльності по залученню фізичних осіб для придбання нерухомості по програмі "Житло в кредит".
2.2.2. Надавати клієнтам повний комплекс банківських послуг, що сприяють реалізації програми "Житло в кредит".
2.2.3. У випадку своєї ліквідації сповістити про це Агента.
3. ПРАВА СТОРІН.
3.1. Агент має право:
3.1.1. Вимагати від Банку одержання необхідних консультацій і своєчасної інформації по послугам, що надаються Банком фізичним особам.
3.1.2. Вимагати від Банку дотримання прийнятих на себе згідно даного договору зобов'язань.
3.2. Банк має право:
3.2.1. Вимагати від Агента дотримання прийнятих на себе згідно даного договору зобов'язань.
3.2.2. Відмовити клієнту в наданні кредитних коштів у випадку, якщо Банк не згідний із проведеною Агентом експертною оцінкою нерухомості.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків однією зі сторін інша сторона має право вимагати від винної сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних їй збитків.
4.2. Банк не несе відповідальності за дії Агента в випадку його несумлінного відношення до зазначених в цьому договорі обов'язків.
4.3. Агент не несе відповідальності за дії Банку в випадку його несумлінного відношення до зазначених в цьому договорі обов'язків.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
5.1. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі сторін і набирає сили з моменту його підписання.
5.2. Договір укладений по "31" грудня 2005 р. з можливістю пролонгації після закінчення терміну дії договору, якщо жодна зі сторін не побажає розірвати даний договір по закінченні терміну, договір вважається пролонгованим на тих же умовах.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних мір держави, місцевих органів чи влади обставин непереборної сили, до яких відносяться події, на які сторони не можуть впливати і не несуть відповідальності за їхнє виникнення, наприклад: пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії і т.д.
7. ЗМІНИ ДОГОВОРУ.
7.1. Зміни і доповнення до даного договору оформляються у вигляді додаткової угоди і набирають сили з моменту її підписання обома сторонами. Суперечки за даним договором вирішуються у встановленому законом порядку.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК: АГЕНТ:
____________________________ ______________________________________
Додаток 11
ДОГОВІР ЗАСТАВИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Місто ________________________, _______________ дві тисячі третього року
Ми, що нижче зазначені:_______________, проживає в м. , надалі "Заставодавець",
та Банк, в особі ___________________, що діє на підставі ______________, надалі "Заетаводержатель", уклали даний договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Цей договір забезпечує виконання зобов'язань , що випливають з кредитного договору № _______ від ___________200 року (надалі - Кредитний договір) з:
- повернення кредиту у сумі ( ) _______ у термін(и) ;
- сплати відсотків за користування кредитом у розмірі ________% (________) відсотків річних, у термін(и)______________;
- сплати відсотків за користування кредитом, у разі несвоєчасного погашення кредиту, у розмірі_____________ у

 
 

Цікаве

Загрузка...