WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

безпека"
Бізнес і напрямок "Юридична підтримка і безпека"
1 місяць
1 місяць
1 місяць
До дати, встановленої Кредитним комітетом
3
4
3
1-2
2 стадія -
Надзвичайний контроль 1. З дати передачі проблемного активу у виробництво Департаменту безпеки, установленої кредитним комітетом, копія кредитної справи й інші необхідні матеріали не пізніше 3-х робітників днів передаються Бізнесом у Департамент безпеки. Співробітниками безпеки розробляється план заходів щодо організації роботи з боржником, приймаються міри до погашення.
2. При надходженні клопотання від чи Бізнесу керування ризиками про списання активу за рахунок страхового резерву напрямок "Юридична підтримка і безпека" готує висновок про можливість списання активу за рахунок страхового резерву , що розглядається на Кредитному комітеті. При ухваленні рішення Кредитним комітетом про списання, актив переходить на V стадію. Напрямок "Юридична підтримка і безпека До повного погашення 4-5
3 стадія - Особливі дії 1. Після прийняття рішення про списання проблемного активу за рахунок страхового резерву копію справи разом з довідкою-меморандумом про зроблені дії передається у відділ по роботі з проблемними активами, що списані за рахунок страхового резерву, де аналізується зроблена робота, складається план наступних дій.
2. По закінченню строку позивної давності (3 роки) і при неможливості наступного погашення, актив переходить на 6 стадію. Направлення "Юридична підтримка і безпека" 3 роки з моменту списання за рахунок страхового фонду 5
4 стадія - Завершальні дії 1. Відділ по роботі з кредитами, що погашені за рахунок страхового резерву, готує заключення про зупинення дій і зняття активу з позабалансового обліку, яке затверджується керівником банку.
2. Копія заключення передається в бухгалтерію для наступного зняття з позабалансового обліку. Направлення "Юридична підтримка і безпека" По закінченні 3-х років -
Додаток 8.
ПАСПОРТ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУ
Позичальник _____________________________________________________________________
адреса: ___________________________________________________________________________
за Додатковою угодою №1 від "29" вересня 1999 року додоговору № 0159-Л від "23" вересня 1999 року.+
Сума кредиту: 6 200,00 доларів США. Дата повернення згідно договору: "25" березня 2000 року
І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ І ЗАБОРГОВАНІСТЬ
1.1. Заборгованість за кредитним договором (заповнюється кредитним працівником)
1 . Відповідальний співробітник _____________________________________ бізнесу
(найменування)
______________________________________ тел.____________________________________
(посада, П. І. Б.)
2. Прострочена заборгованість по кредиту____________________________________
станом на по відсотках_____________________________
"___"_________2000 р. ______________________________________________
3. Дата виникнення існуючої просроченої заборгованості "___"____________________________
200___р.
4. Прийняті заходи для ______________________________________________________
погашення просроченої _____________________________________________________________
заборгованості ______________________________________________________
5. Результат, досягнутий після _______________________________________________
проведенім усіх вищевказаних ______________________________________________________
заходів щодо стану .кредиту на _______________________________________________________
"___"____________200___р.
6. Дата надсилання _______________________________________________
повідомлення про ______________________________________________________
необхідність сприяння у ______________________________________________________
службу безпеки,
короткий зміст
7. Дата передачі розрахунку _______________________________________________
заборгованості в юридичну _______________________________________________
службу (термін - 1 день ______________________________________________________
8. Дата розгляду на Кредитному__________________________________________________
Комітеті. Прийняте рішення _______________________________________________
1.2. Забезпечення кредиту (заповнюється співробітником заставного відділу)
1. Відповідальний співробітник ______ бізнесу ________________________________________
(найменування) (Посада, П.І.Б)
тел.____________.
2. Забезпечення кредитного __________________________________________
договору, застава (дата заключення _________________________________________________
договору, застава.дата закдючення, __________________________________________
найменування, сума) __________________________________________
3. Порука (назва, П.І.Б., телефон) ____________________________________________ __________________________________________________________
1.3. Реєстр проблемної заборгованості і реалізованих застав (заповнюється співробітником, відповідальним за ведення і внесення змін до реєстру)
1. Відповідалнийц співробітник _____________бізнесу____________________________________
(найменування) (Посада, П.І.Б.)
тел. _______________________
2. Відомості про внесення _____________________________________________________
заборгованості чи предмету _____________________________________________________
застави до реєстру _______________________________________________________
(внесений, не внесений)
ІІ. ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
1. Відповідальний юрист юридичної служби_________________________тел.
(П.І.Б.)
_______________
2. Пред'явлення претензії _____________________________________________________
(дата, сума) термін - 5 днів з _____________________________________________________
3. Відповідь на претензію (термін) ________________________________________________
4. Пред'явлення позову ____________________________________________________
(дата, сума), термін-10 днів з________________________________________________________
моменту одержання розрахунку _____________________________________________________
5. Визначення про порушення______________________________________________________
справи (термін- 5 днів із дім_________________________________________________________
поступлення позову)________________________________________________________________
6. Відкликання па позов (дата, результат)_____________________________________________
термін 3 дні з дня одержання визна-___________________________________________________
чення ______________________________________________
7. Розгляд справи о судових інстанціях:
o у суді (термін - 22 дні від пос- ______________________________________________
тупления позову)
o у касаційній інстанції ______________________________________________
(термін законодавче не встанов- ______________________________________________
лено, на практиці не менш 1

 
 

Цікаве

Загрузка...