WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

банку, що здійснює операції кредитування і заповнює заявку.
o Для підтвердження даних про себе позичальник представляє довідку з місця роботи, у якій зазначена його заробітна плата.
o Здійснюється розрахунок фінансового стану позичальника, і при дотриманні умови, коли платіжний баланс родини з урахуванням кредиту й інших обов'язкових платежів залишається позитивним, оформляється договір застави товару, що здобувається, що нотаріально не завіряється і кредитний договір.
o Позичальнику відкривається поточний рахунок, на який він вносить наявними свій внесок. Кредитні засоби також вносяться у виді наявних на цей рахунок, і здійснюється оплата товару на розрахунковий рахунок продавця
o Позичальник з копією платіжного доручення, на якому коштує оцінка "проведено банком, дата, ФИО виконавця направляється до продавця і закінчує оформлення документів у торговій точці(договір купівлі продажу, дата даного договору - не пізніше дати договору застави.
Враховуючи, що при кредитуванні фізичних осіб для купівлі товарів довгострокового користування основною умовою являється щомісячне погашення рівними частинами основної суми кредиту і процентів, необхідно ретельно стежити за всіма платежами клієнта по погашенню боргу і у випадку затримки платежу на термін більше 30-ти днів і одразу ж реагувати шляхом отримання назад товару, передачі його продавцю та реалізації на комісійній основі.
2.8 Кредитний ризик. Заходи щодо мінімізації втрат від кредитного ризику.
Кредитна діяльність насамперед пов'язана з ризиком. Для того, щоб вміти вибрати оптимальне співвідношення ризик/прибуток банки повинні вміти визначати якісно ризиковий компонент.
В якості основних видів ризику, які бере на себе банк при здійсненні операцій споживчого кредитування виступають кредитний ризик, портфельний ризик і процентний ризик.
Портфельний ризик - це ризик, пов'язаний зі структурою кредитного портфеля банку і структури забезпечення.
Процентний ризик - це невизначеність, пов'язана з часом і тенденціями у зміні процентних ставок в майбутньому.
Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) обов'язків по кредитним операціям, тобто ризик того, що виплата позичальником процентів і кредиту буде проводитись з відхиленням від умов кредитного договору, або взагалі не буде здійснюватись.
У процесі управління кредитним ризиком комерційного банку слід визначити такі етапи:
- розробка цілей і завдань кредитної політики банку;
- створення адміністративної структури управління кредитним ризиком і системи прийняття адміністративних рішень;
- вивчення фінансового стану позичальника;
- вивчення кредитної історії позичальника, його ділових зв'язків; розробка і підписання кредитної угоди;
- аналіз ризиків неповернення кредитів;
- кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позичок;
- заходи з повернення прострочених і сумнівних позичок і з реалізації застави.
До чинників, які збільшують ризик кредитних операцій комерційного байку, належать:
- надмірна концентрація - зосередження кредитів в одному із секторів економіки, виді кредиту;
- надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки та видів кредиту:
- валютний ризик кредитного портфеля:
- структура кредитного портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;
- рівень кваліфікації персоналу банку.
При визначенні ріння кредитного ризику враховуються:
- репутація клієнта;
- можливість клієнта щодо погашення боргу;
- капітал клієнта;
- умови, в яких знаходиться позичальник;
- застава.
Оцінка рівня ризику здійснюється у відповідності до порядку, встановленого НБУ. Резерв на покриття можливих втрат банку по позичках ділиться на резерви під стандартну й нестандартну заборгованість по кредитним операціях. Резерви під нестандартну заборгованість формуються по кредитним операціях, класифіковані як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні'' й "безнадійні".
Стандартні кредитні операції - це операції по яким кредитний ризик незначний й складає 2 відсотки від чистого кредитного ризику.
Під контролем - це кредитні операції, за якими кредитний ризик незначний, але є ймовірність його збільшення внаслідок несприйнятливих обставин для позичальника. Ризик складає 5 процентів від чистого кредитного ризику.
Субстандартні - це кредитні операції, за якими кредитний ризик значний і, внаслідок несприйнятливих для позичальника обставин, може зрости. Ризик складає 20 процентів від чистого кредитного ризику. Є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості.
Сумнівні - це операції, за якими виконання зобов'язань позичальником у певному обсязі, з врахуванням фінансового стану і рівня забезпеченості під загрозою. Ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька і складає 50 процентів від чистого кредитного ризику.
Безнадійні - це кредитні операції, при яких ймовірність виконання зобов'язань позичальником практично відсутня. Ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості по операції.
Досвід роботи багатьох банків свідчить, що оптимальним можна вважати кредитний портфель, в якому консолідована заборгованість за позичками розподілена так:
- стандартні позички - 22 %;
- під контролем - 38 %;
- субстандартні - 30 %;
- сумнівні - 5 %;
- безнадійні - 5 %.
З метою розрахунку обсягу резерву, який створює банк для покриття кредитного ризику, а також визначення чистого кредитного ризику банк зобов'язаний здійснювати аналіз кредитного ризику.
НБУ встановив вимоги щодо визначення рейтингу клієнтів - "Положення про порядок формування та використання резерву для покриття можливих збитків по кредитним операціям комерційних банків", яке затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279, де відображено основні критерії оцінки кредитних ризиків.
Фінансовий стан позичальника визначається згідно внутрішній методиці банку, яка відображає основні фінансові показники діяльності фізичної особи. За результатами оцінки фінансовому стану позичальника присвоюється певний клас:
o клас "А" - фінансова діяльність дуже добра і є можливість утримувати її на такому рівні надалі;
o клас "Б" - фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає надто великих перспектив;
o клас "В" - фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення:
o клас "Г"- фінансова діяльність погана;
o клас "Д" - фінансова діяльність збиткова.
Погашення позичальником кредитної заборгованості по основному боргу і процентах за користування кредитом рахується:
Гарним - якщо
- заборгованість за кредитом і відсотки по ньому погашаються у встановлений термін чи з максимальною затримкою до семи календарних днів;
- чи кредит пролонгований без зниження класу позичальника і відсотки по ньому виплачуються у встановлений термін чи з максимальною затримкою до семи календарних днів;
- чи кредит

 
 

Цікаве

Загрузка...