WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

переноситься на рахунок пролонгації на основі ордеру-розпорядження, оформленого кредитним працівником:
Д-т 2206
К-т 2202, 2205
Д-т 2216 "пролонгація кредитного
К-т 2210, 2211, 2213, 2214 договору від "
При несвоєчасному погашенні клієнтом позикової заборгованості на наступний день після дати погашення кредиту, обумовленої у кредитному договорі, тіло кредиту переноситься на рахунок простроченої заборгованості по кредитам:
Д-т 2207 "прострочена заборгованість
К-т 2202, 2205, 2206 відповідно до кредитного
договору № від ".
Д-т2217
К-т 2210, 2211, 2213, 2214, 2216
Винесення на рахунок простроченої заборгованості здійснюється і в момент непогашення клієнтом частини основного боргу, відповідно до графіка погашення, затвердженого кредитним договором.
Якщо фінансовий стан позичальника погіршився і є рішення кредитного комітету про визнання вказаної заборгованості сумнівною, така заборгованість обліковується на рахунок 2290 і 2291:
Д-т 2290 Д-т 2291 "сумнівна заборгованість по
Кт 2207 К-т 2217 кредитному договору №
від відповідно до рішення
кредитного комітету від "
Формування резерву здійснюється у відповідності з Положенням про порядок формування і використання резерву для покриття можливих збитків по кредитним операціям банку, затвердженими постановою Правління НБУ №279 від 06.07.200 р.Формування резерву за рахунок витрат в межах 20 % від всієї суми боргових зобов'язань по кредитах, гарантіях і поруках оформляється проводкою:
Д-т 7702к 9273
К-т 2400, 2401
В останній робочий день місяця здійснюється перерахунок страхового резерву і при необхідності сума страхового резерву збільшується або зменшується.
У випадку заключення кредитного договору у вигляді кредитної лінії і якщо зобов'язання банку по договору являються відкличними, необхідно заборгованість банку перед клієнтом на суму невиданого кредиту відображувати на рахунку 9819. В день укладення кредитного договору працівником кредитного підрозділу далі заносяться в комп'ютер.
Проста кредитна лінія (не відновлювана)
В день заключення договору:
Д-т 9819
К-т 9910
В день видачі кредиту, якщо по умовам договору кредитна лінія відзивна автоматично формується проводка по зменшенню зобов'язань банку:
Д-т 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214 "списання зобов'язань банку
К-т 1001, 1002, 2620 по кредитному договорі №
від ".
Коли клієнт повністю використовує суму кредитного ліміту по договору, рахунок 9819=0, Якщо на протязі дії кредитного договору клієнт частково погашував борг, сальдо рахунку 2202 зменшилось, то повторно взяти погашену суму клієнт не має права. Ось чому для перевірки суми заборгованості, що залишилась, необхідно:
Дебетовий оборот 2202 + сальдо 9819 = сума кредитного договору.
Якщо 2202 = сумі договору, то 9819=0.
Поновлювана кредитна лінія.
При частковому погашенні частини кредиту згідно відзивних договірних зобов'язань маємо проводку:
Д-т 100*, 2620
К-т 2202, 2205, 2206, 2207, 2210, 2211, 2213, 2214, 216, 2217, 2290, 2291.
Автоматично формується проводка по відновленню суми зобов'язань:
Д-т 9819 на суму часткового погашення
К-т 9910
Сума, внесена в часткове погашення може бути повторно видана клієнту.
2.6 Робота з проблемними кредитами.
Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовуються при управління кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемами неповернення кредитів.
Проблемними кредитами називають такі, такі, за якими своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, за яких банк матиме сумнів щодо повернення позики.
Проблемний актив це:
- Прострочена (2**7) і сумнівна (2*9*) кредитна заборгованість;
- Прострочена (2**9) і сумнівна (2480) процентна заборгованість на активу.
- Прострочена вексельна заборгованість.
- Дебіторська заборгованість, яка виникла на основі договору, в т.ч. по картковим рахунком з терміном прострочки більше 90 днів.
- Дебіторська заборгованість, яка виникла на основі договору з терміном знаходження на балансі більше року.
- Виконані банком позабалансові зобов'язання (авалі, гарантії), за які банку не надійну компенсація в термін, визначений договором.
Безнадійний актив - це актив степінь ліквідності якого оцінюється на рівні, близькому до нуля і який відрізняється від інших активів за наступними ознаками:
- В наявності є документи, що підтверджують факт визнання дебітора банкротом.
- Є дані про відсутність дебітора (позичальник ховається чизнаходиться в розшуку, позичальник являється недієздатним чи померлим, виїзд на ПМЖ в іншу країну, ін.).
- Забезпечення відсутність або неліквідне.
Проблемними, насамперед, можуть стати кредити, ризик по яких є підвищеним. Досвідчений працівник банку може ще на ранній стадії помітити ознаки процесу фінансових труднощів, що зароджуються, та вжити заходів до виправлення ситуації і захисту інтересів банку.
Сигнали раннього попередження про наявність фінансових труднощів у позичальника.
1. Несвоєчасне виконання зобов'язань по позичці.
2. Втрата взаєморозуміння з клієнтом.
3. Не надаються нові дані для актуалізації рахунку фінансового стану, виникають проблеми з перевіркою заставленого майна.
4. Погіршується становище в економіці галузі, де зосереджені джерела доходів позичальника, як фізичної особи.
5. Хвороба (смерть) керівників підприємства, де працює позичальник.
6. Негативні зміни у поведінці, наприклад надмірна віддаленість від справ підприємства, надмірні витрати, подружні проблеми (включаючи розлучення), алкоголізм, схильність до азартних ігор.
7. Несподівані запити на представлення кредитів на необґрунтовані цілі.
8. Зміни у зовнішньому вигляді і іміджі клієнта.
9. Природні катаклізми (пожар, повінь).
10. Катаклізми, що є причиною дії людей.
11. Розслідування, що проводяться податковими органами, по відношенню до клієнта чи підприємству з основним місцем роботи клієнта.
12. Повторні проблеми, які були успішно вирішені.
При наявності вказаних або схожих подій необхідно, щоб співробітник відділу споживчого кредитування ініціював програму активного моніторингу діяльності позичальника.
Під загальною сумою проблемної заборгованості в банку розуміють заборгованість, що відображена на балансових рахунках простроченої та сумнівної заборгованості, а також 50 % від суми заборгованості, що відображена на рахунках пролонгованих позичок.
Потрібно уникати кредити:
- Бланкові.
- Позички під гарантію (забезпечені гарантійними листами чи гарантіями клієнтів, що мають негативні кредитні історії, без забезпечення).
- Позички, забезпечені неліквідним майном чи майном заставодавця, повне право власності якого викликає сумніви.
- Позички для купівлі нерухомості для наступного перепродажу чи спекуляції.
Таблиця 4.
Стадії обробки активів
Стадії обробки кредиту Дія Відпові-дальність Термін Можлива

 
 

Цікаве

Загрузка...