WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

дорожче.
Витрати на оформлення позички і контроль прямо впливають на рівень позичкового процента. Чим ці витрати більші за інших рівних умов вища норма процента за позичкою. Ставка банку-конкурента враховується при встановленні півня позичкового процента залежно від характеру процентної політики, яку проводить даний банк.
Види процентних ставок за кредит такі:
o фіксовані - виплати за процентами незмінні протягом усього терміну кредиту;
o плаваючі - ставки за процент коливаються залежно від розвитку ринкових відносин, зміни депозитного процента, попиту га пропозиції па кредитні ресурси і т. д.;
o базові - середня ставка.
Маржа - це різниця між позиковим і депозитним процентами. Величина маржі призначена для покриття банківських витрат і формування прибутку.
Банк може нараховувати процентні доходи, використовуючи один з двох методів:
o метод простої процентної ставки (метод рівних платежів), згідно з яким сума всіх майбутніх доходів лінійно розподіляється протягом періоду дії кредитної угоди;
o метод фактичної процентної ставки (актуарний метод), згідно з яким береться до уваги фактор часу, в результаті чого абсолютна сума доходу, що нараховується у ближчий період, менша за абсолютну суму доходу, що нараховується в пізніший період.
o Отримання процентів за кредитами з поступовим погашенням номіналу. За такими угодами (наприклад, фінансовий лізинг) позичальник періодично виплачує деяку суму, яка включає погашення номіналу і проценти.
Для визначення оптимальної для банку процентної ставки за кредитом розраховується мінімальна норма доходності:
%В - процентні витрати за залученими ресурсами, %
Мпр - мінімальна норма прибутку від кредитної операції, %
Д - мінімально припустимий дохід за позикою як сума процента та комісійних платежів, гр. од.;
В - операційні витрати банку з оформлення та обслуговування кредиту, гр. од.;
n - термін кредитування, дні;
Кз - основна сума кредиту + відповідна сума обов'язкового резерву на коррахунку банку в НБУ.
Виходячи з цього, оптимальна процентна ставка за кредитом розраховується так:
де Д - мінімально припустимий доход;
К - основна сума кредиту;
n - термін кредитування у днях.
Процентну ставку за кредит з урахуванням ступеня ризику за даним видом кредитування розраховують за формулою:
До складу цього інтегрованого показника входять процентна ставка безризикового рівня; процентна ставка безризикового рівня, скоригована на індекс цін (на основі прогнозних даних про рівень інфляції); процентна ставка безризикового рівня, скоригована на рівень ризиковості певного виду кредитування.
У банківській практиці, зокрема й у вітчизняній, доволі поширеною є модель цінової політики, зорієнтованої на витрати, пов'язані зі створенням послуги. Ця модель вважається найпростішою і будується за принципом "вартість плюс прибуток". Нею передбачається, що процентна ставка за кредитом установлюється на основі таких компонентів:
1) Вартість залучення коштів для кредитування позичальників (процентні витрати);
2) Банківські операційні витрати, не пов'язані із залученням коштів, у тому числі заробітна плата працівників кредитного управління та вартість матеріалів і обладнання, необхідних для надання позички та контролю за нею (непроцентні витрати банку);
3) Компенсація за ризик невиконання зобов'язань позичальником, яка може ґрунтуватися на відповідному коефіцієнті резервування за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах, а також коригуватися з урахуванням індексу інфляції;
4) Бажана маржа прибутку за кожним кредитом.
Описану модель можна виразити формулою:
ПСК = ГПВЗККП + ОВБВ + ОМЗБРНЗП + БМПБ,
де ПСК - процентна ставка за кредитом;
ГПВЗККП - гранична процентна вартість залучених коштів для кредитування позичальника;
ОВБВ - операційні витрати банку, відмінні від процентних витрат із залучення коштів (непроцентні витрати);
ОМЗБРНЗП - оцінна маржа для захисту банку від ризику невиконання зобов'язань позичальником;
БМПБ - бажана маржа прибутку банку.
Основною при визначенні рівня процентних ставок по споживчим кредитам являється базова кредитна ставка, затверджена Кредитним комітетом Головного банку. Регіональний підрозділ в залежності від рейтингу має можливість самостійно коригувати рівень процентних ставок за кредитами.
Банк може надати надійними (з рейтингом А і Б) клієнтам кредити (встановити кредитні ліміти) за ставкою, рівень якої нижчий документ них повноважень.
У кредитному договорі передбачена відповідальність позичальника за несвоєчасне погашення кредиту і процентів за час користування кредитом у вигляді підвищеної ставки (як правило, подвійна процентна ставка) і пені за несвоєчасне погашення суми заборгованості по процентах (за кожен день прострочки процентного платежу), нараховується відповідно до діючихтарифів.
Значна вартість кредитів пов'язується з недостатньою капіталізацією вітчизняних банків, на чому наголосив Голова НБУ С.Л.Тігіпко, репрезентуючи проект "Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки", а також із порівняно незначними обсягами залучених депозитів, низькою платоспроможністю позичальників, відсутністю реальних юридичних гарантій щодо погашення боргів за отриманими й неповернутими позиками під заставу майна, що зумовлює велику питому вагу прострочених позичок у кредитних портфелях банків.
2.5 Бухгалтерський облік споживчих кредитів
На основі кредитного договору і у відповідності з аналітикою формування рахунку для кожного клієнта відкриваються наступні балансові і позабалансові рахунки:
2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214, 2206, 2216, 2217, 2290, 2291, 9611, 9500, 9501, 9502, 9031, 9601, 9819.
Позичковий рахунок і рахунок доходів відкриваються з використанням балансового рахунку "22**".
В день заключення кредитного договору працівником кредитного підрозділу заноситься угода і у відповідності до умов договору. Працівник служби Back-Office філіалу звіряють умови угоди з договором, який наданий йому кредитним працівником у вигляді копії і відправляє угоду на візування в Back-Office Головного банку.
Видача споживчого кредиту здійснюється на основі розхідного касового ордеру при готівковій видачі або на основі платіжного доручення клієнта при безготівковій видачі.
При цьому здійснюються наступні бухгалтерські проводки:
Д-т 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214 "видача споживчого кредиту
К-т 1001, 1002 відповідно до договору №
від ".
Д-т 2202 (2205, 2210, 2211, 2213, 224) "перерахунок коштів по
К-т 2600, 2620, 2625 кредитному договорі №
від у відповідності до
платіжного доручення
клієнта".
Погашення кредиту здійснюється на основі прихідного касового ордеру або платіжного доручення клієнта:
Д-т 1001, 1002, 2620 "погашення кредиту по
К-т 2202, 2205, 2210, 2211, 2213, 2214 кредитному договорі від "
У випадку підписання до кредитного договору додаткової угоди про пролонгацію терміну його дії тіло кредиту

 
 

Цікаве

Загрузка...