WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Практика з банківської справи - Реферат

Практика з банківської справи - Реферат

Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ "АВАЛЬ" по Кіровоградській області .Акціонерний комерційний агропромисловий банк "Україна" входить до єдиної банківської системи України.
Банк у своїй роботі керується Законами України "Про банки і банківську діяльність" ,"Про господарські товариства",іншими законодавчими актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп"ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна".
Статутний фонд банку "АВАЛЬ" становить 19.74 млн. гривень.
Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку "АВАЛЬ" є структурним підрозділом банку , суб"єктом господарювання,має власний консолідований баланс з урахуванням балансів підзвітних їй установ ,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції ,затвердженого Правлінням банку.
Дирекція діє на підставі "Положення про Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку "Аваль" по Кіровоградській області".
У своїй діяльності керується законами України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного банку України ,Статутом та іншими нормативними документами банку "Аваль".
Дирекція здійснює такі банківські операції :
- залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів ;
- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування ;
- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників
інвестованих коштів;
- купівля , продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг , прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду ( лізинг);
- купівля у організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;
- довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів;
- надання консультаційних послуг;
- проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України і Головного управління Державного казначейства Міністерства фінансів України;
- здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України та банку "Аваль".
Дирекція здійснює банківські операції згідно з "Положенням про ОД АППБ "Аваль" по Кіровоградській області" при наявності відповідно оформленої довіреності банку "Аваль" , переліку банківських операцій та інших видів банківської діяльності , які банк "Аваль" доручає здійснювати Дирекції банку і дозволу на здійснення банківських операцій , наданого Кіровоградським обласним управлінням Національного банку України.
З метою більш повного забезпечення реалізації функцій Дирекція має право :- вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання документів і відомостей, необхідних для всебічного виявлення їх фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ;
- здійснювати перевірки використання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами кредитного договору.З цією метою проводити необхідні перевірки на місцях, а також контрольні обміри будівельно-монтажних робіт;
- припиняти кредитні відносини з позичальниками , достроково стягувати заборгованість по наданих позичках;
- порушувати справу перед судом про оголошення клієнта неплатоспроможним;
- від імені банку і в порядку , встановленому банком, брати участь у створеннні і діяльності спільних підприємств і організацій як на території України , так і за її межами;
- використовувати частину прибутку, що залишилася всіх обов"язкових платежів;
- самостійно регулювати чисельність апарату Дирекції в межах , затверджених банком витрат на оплату праці;
- створювати територіально відокремлені структурні підрозділи ;
- розпоряджуватися закріпленим майном , укладати від імені банку договори ( угоди);
- надавати клієнтам на договірних засадах додаткові платні послуги , що не суперечать чинному законодавству.
Сектор по комерційній діяльності ( кредитний відділ)
Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ Дирекції , ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльноті сектор по комерційній діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність відображення в обліку операцій відділу , з відділом кредитування та фінансування , з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом координації діяльності банку.
Відповдальність за виконання операцій несе начальник сектору по комерційній діяльності .
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ
- залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обов"язків перед клієнтами банку, виконуючи банківські операції ;
- ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку банку , в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності ;
- залучення коштів на вклади ( депозитні операції ) для збільшення банківських ресурсів ;
- кредитування юридичних та фізичних осіб ;
- організація готівкового обігу клієнтів банку , контроль за виконанням підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій ;
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
- купівля та продаж кредитних ресурсів ;
- купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів ;
- аналіз документів позичальника на видачу кредиту , прийнятя рішення про видачу кредиту на засіданні кредитного комітнту Дирекції ;
- підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного комітету Головного банку , який приймає рішення про видачу кредиту в сумі, яка перевищує ліміт кредитування ;
- формування резерву ( страхового фонду ) на можливі збитки по всім виданим кредитам ОПЕРВ ;
- видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених кредитних договорів ( договорів про відкриття кредитної лінії ) ;
- контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій - клієнтів Дирекції ;
- заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.
Основними підрозділами , які регламентують кредитну діяльність Дирекції , є :
- відділ кредитування тафінансування Дирекції
- відділ безпеки Дирекції
- юридичний відділ Дирекції
- відділ координації діяльності банку
- комерційний ( кредитний відділ) Дирекції
Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих

 
 

Цікаве

Загрузка...