WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні - Реферат

Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні - Реферат

економічних нормативів і обов'язкових резервів протягом півріччя.
Як слід діяти банкам для відкриття власних філій? По-перше, комерційні банки повинні одержати згоду територіального управління Національного банку за місцезнаходженням головного банку; по-друге, - узгодити відкриття філії з територіальним управлінням за місцезнаходженням філії.
Представництво банку
Далі з'ясуємо, що являє собою представництво банку. Це установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не має права здійснювати банківські операції.
Представництво відкривається банком за погодженням із те-риторіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням представництва, яке, виносячи рішення про погодження відкриття представництва, повідомляє листом про це комерційний банк, центральний банк, а територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи надсилає положення про представництво, повідомляючи його назву, відомості про поточний рахунок і адресу.
Територіально відокремлені безбалансові відділення
На практиці банківські установи можуть відкривати територіальчо відокремлені безбалансові відділення (ТВБВ). Комерційні банки повинні в тижневий строк повідомити про це територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням такого відділення.
Територіальне відокремлені безбалансові відділення створюються з метою поліпшення обслуговування клієнтів комерційного банку і розширення їх кола на балансі головного банку або Ного філії в межах однієї області. Вони можуть здійснювати окремі банківські операції в межах дозволу, наданого головним банком.
Отже, правовий статус комерційного банку визначається його статутом і характеризується функціями та обсягом повноважень, які він може застосовувати за законом при здійсненні банківської діяльності.
Комерційні банки набувають статусу юридичної особи з часу їх реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Однак здійснювати банківські операції вони можуть тільки після одержання відповідних ліцензій Національного банку (ст. 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Ліцензування банківської діяльності
Порядок ліцензування банківської діяльності розглядається окремо, оскільки воно здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.
Ліцензія - це фіксоване у спеціальному дозволі право банку здійснювати обумовлені законом види діяльності. Одержання від Національного банку ліцензії означає набуття банком - юридичною особою спеціальної компетенції, тобто одержання прибутку тільки шляхом здійснення певних операцій.
Філії комерційних банків здійснюють банківські операції у межах повноважень, наданих головним банком, і дозволу територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням філії банку.
Якщо звернутись до банківського законодавства, можна помітити, що до внесення 1 лютого 1996 р. змін до ст. 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність", дієздатність комерційного банку виникала з моменту реєстрації і існувала в межах видів діяльності (банківських операцій), які передбачались його статутом. Виняток складали лише валютні операції, для здійснення яких банки мали одержувати відповідну ліцензію.
Але оскільки між реєстрацією комерційного банку і виданням ліцензій на здійснення банківських операцій проходить певний час, можна вважати, що спеціальна дієздатність комерційного банку (можливість здійснювати банківські операції) не збігається з його спеціальною загальною дієздатністю як юридичної особи. Видаючи ліцензії, Національний банк має можливість регулювати обсягспеціальної дієздатності комерційного банку. Після реєстрації банк набуває статусу юридичної особи і, безумовно, може виступати суб'єктом цивільно-правових відносин - укладати господарські угоди тощо. Проте суб'єктом банківської діяльності він стає з моменту одержання ліцензії від Національного банку на виконання банківських операцій. Ліцензування має за мету обгрунтувати процес входження в банківську діяльність і переконатися в готовності банку та в компетентності його керівництва здійснювати банківські операції.
Згідно з Положенням про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затвердженим Правлінням Національного банку України за № 181 від 6 травня 1998 р., ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України, а також діяльність яких не загрожує інтересам фізичних і юридичних осіб. Таким чином, для розуміння правового статусу комерційного банку ліцензію слід розглядати як акт конкретного регулювання, акт-дозвіл.
Ознаки комерційного банку
Отже, з'ясувавши юридичні підстави набуття комерційним банком або фінансово-кредитною установою правового статусу юридичної особи із спеціальною дієздатністю, слід виділити дві його характерні ознаки. Перша - це наявність реєстрації банку за установчими документами (статутом), яка дає право на професійну діяльність. Друга - наявність одержаної від Національного банку України ліцензії, що визначає зміст та обсяг банківської діяльності і є свідченням правосуб'єктності банку. За правовим статусом комерційні банки поділяються на такі види (схема 6).
Схема 6. Види комерційних банків
Таким чином, розгляд правового статусу банків в Україні свідчить, що правове регулювання кредитних установ має складну організаційно-правову природу, але воно має гарантувати інтереси кредиторів та вкладників банку від втрати коштів, гарантувати платоспроможність банку. Саме тому правовий статус будь-якого банку або фінансово-кредитної установи можна розглядати тільки в системній організації, яку очолює і якою керує від імені держави Національний банк України.
Література.
1. Банкiвська ециклопедiя. Пiд редакцiєю Мороза А.М., К.: Ельтон, 1993р.
2. Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник. К: Вища школа, 1990-62с
3. Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004.
5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.
6. Положення НБУ "Про кредитування" Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№59.-с.715
7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків .
8. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
9. Мітенко B.I. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". - К.: Т-во "Знання", КОО, 1997. - 138с.

 
 

Цікаве

Загрузка...