WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат

Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат

директива (норма Європейського Союзу), зумовлюють такі види банківської діяльності:
- прийняття депозитів та інших сум, які виплачуються з гро-мадських фондів;
- надання в борг (кредитів споживачу, закладних кредитів, фак-торингу, фінансові та комерційні операції);
- фінансова оренда; - послуги по переведенню грошових сум;
- видача та управління платіжними засобами (наприклад, кредитні картки, дорожні чеки, банківські документи);
- гарантії та зобов'язання;
- торговельна діяльність за свій власний рахунок або за рахунок замовників з допомогою:
а) грошових ринкових документів (чеків, рахунків та інших);
б) зовнішнього обміну;
в) фінансових ф'ючерсних операцій та опціонів;
г) обміну та документів відсоткових ставок;
д) цінних паперів, які можуть продаватись;
- надання банками та фінансово-кредитними установами послуг з таких питань:
а) консультації для підприємств щодо основної фінансово-економічної діяльності, виробничої стратегії та поради стосовно об'єднання та придбання підприємств;
б) маклерські та брокерські операції;
в) управління та консультації стосовно цінних паперів;
г) зберігання та управління цінними паперами;
д) кредитні довідкові послуги;
е) опікунські послуги.
Зазначені види банківської діяльності вважаються дозволеними, якщо вони підтверджуються відповідною ліцензією (дозвільне право) і компетентний орган (Національний банк України) впевнений, що кредитна установа відповідає встановленим законодавством критеріям: щодо статутного капіталу, відповідності керівництва та банківського персоналу вимогам професійності (особливо голова правління та головний бухгалтер) тощо. Отже, сутність поняття "банк", що відіграє особливу роль у забезпеченні обігу грошей, які є невід'ємним чинником суспільного життя, безпосередньо відображає банківська діяльність.
Банківська діяльність
Таким чином, банківська діяльність - це визначене законодавчими актами України право банків та кредитних установ реалізувати статутні функції та повноваження, здійснювати банківські операції в інтересах юридичних та фізичних осіб, надавати їм на підставі отриманих ліцензій банківські послуги, а також здійснювати в межах наданої компетенції іншу дозволену діяльність від свого імені та за власний рахунок.
Банківська діяльність відповідно до основних цілей, завдань функцій та операцій може розглядатися як виключна, оскільки не може поєднуватись з іншими видами підприємницької діяльності, наприклад, торгівлею об'єктами нерухомості. Водночас не можна вважати банківську діяльність забороненою, якщо діяльність банку проводиться від імені, наприклад, товариства, промислово-фінансової групи, які створені за участю банку або кредитної установи. Це означає, що власне банк не може займатися торгівлею, але, створивши дочірню фірму, може реалізувати черезцю фірму закладне майно тощо.
Банківську діяльність можна розглядати з позицій внутрішньої та зовнішньої реалізації функцій та повноважень банку або кредитної установи. Наприклад, проведення ряду фактичних дій, які пов'язані з бухгалтерським оформленням угод, слід відносити до внутрішньої банківської діяльності, оскільки це пов'язано з балансом банку. Але надання консультаційних та брокерських послуг, здійснення лізингових операцій означає проведення зовнішньої банківської діяльності, яка має підтверджуватись прийняттям угод з резидентами або нерезидентами.
Щоб з'ясувати роль банку (кредитної установи) як суб'єкта банківського права, необхідно звернути увагу на ще одне важливе поняття - "банківська справа". Воно означає організацію внутрішньої банківської діяльності, яка забезпечується банківською управлінською структурою і банківським персоналом. Структура внутрішніх підрозділів у кожному банку може бути організована за окремою схемою забезпечення банківських операцій, які належать до виключної компетенції банку (кредитної установи).
За певними винятками розподіл функцій у більшості банків є типовим. Принципи розподілу робіт передбачають утворення таких підрозділів, як каси, каси іноземної валюти, відділу цінних паперів, кредитного відділу, відділу кореспонденції, юридичної групи (відділу) і бухгалтерії, а також інших відділів та допоміжних підрозділів. Наприклад, відділу служби безпеки, відділу оцінки та реалізації заставного майна, відділу вкладів фізичних осіб, господарського відділу куда входять підрозділи: транспортний, постачання, склад тощо, відділу кадрів, відділу внутрішнього аналізу та аудиту.
Практика структурної організації банків у зарубіжних країнах вже закладена в концепцію "Lean Bank" (організований банк), яку можна схематично подати так (див. схему 1).
Структурні ознаки організованого банку
- Пропозиція послуг, які відповідають попиту
- Розподіл клієнтів на сегменти відповідно до вимог ринку;
- Оформлення орієнтованих на попит комплектів документів;
- Стандартизація та автоматизація послуг;
- Гнучке використання персоналу
- Орієнтація співробітників на результат.
- Прийняття угод відповідно до визначених інтересів;
- Зосередження відповідальності на керівниках підрозділів банківської структури та його філій;
- Постійне підвищення кваліфікації персоналу
Схема 1.Структурні ознаки організованого банку
Результатом ефективної банківської справи в "організованих банках" є налагоджений сервіс, який відповідає потребам клієнтів банку, підвищує якість консультацій, забезпечує бездоганну юридичну форму всіх кредитно-фінансових відносин, які проводяться банком, і головне - обумовлює скорочення витрат. Розрахункові операції, обробка заявок на кредити та інші банківські справи можуть здійснюватись за допомогою автоматів (електронна пошта), що дешевше, оперативніше і з меншою кількістю по-милок. Гнучке використання банківського персоналу дає змогу організованим банкам скоротити простої, а показники продуктивності праці аналізуються керівництвом банку за даними відділу контролінгу.
Таким чином, визначаючи банк та фінансово-кредитну установу суб'єктами грошово-фінансових та кредитних відносин, які наділені законодавчими актами України функціями та повноваженнями здійснювати банківську діяльність, необхідно підкреслити їх провідну роль у забезпеченні ринкового механізму, економічних зв'язків світового виробництва, збуту і споживання.
Але в кожній країні створена і функціонує власна банківська система з притаманними їй структурною організацією, правовим статусом державних і комерційних банків та фінансово-кредитних установ, діяльність яких грунтується на національній нормативно-правовій базі.
Просуваючись вперед сходинками науки банківського права, звернемо особливу увагу на правовий статус банків в Україні.
Література.
1. Банкiвська ециклопедiя. Пiд редакцiєю Мороза А.М., К.: Ельтон, 1993р.
2. Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник. К: Вища школа, 1990-62с
3. Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004.
5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.
6. Положення НБУ "Про кредитування" Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№59.-с.715
7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків .
8. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
9. Мітенко B.I. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". - К.: Т-во "Знання", КОО, 1997. - 138с.

 
 

Цікаве

Загрузка...