WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат

Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат

ресурси, з якими він працює, також через отримання кредитів в інших банках. Взагалі характерною ознакою банківського обігу коштів є розпорядження головним чином не власними фінансовими ресурсами.
Стосовно функцій банку до активних операцій належать різноманітні угоди, які забезпечують клієнтові можливість отримання необхідних йому кредитних ресурсів. При цьому юридичне поняття "фінансово-кредитні ресурси" означає кошти, якими відповідно до банківської угоди розпоряджається фізична чи юридична особа, якій вони надаються за певними умовами платності і повернення у визначений термін. Фінансово-кредитні ресурси надаються клієнтові за кредитною угодою або купівлею у нього боргової вимоги до третьої особи, або до третіх осіб (облікова чи дисконтна операція). Законодавство дозволяє банку брати на себе відповідальність за клієнта перед третьою особою (гарантійний, акцептний кредит).
Банком можуть здійснюватись різноманітні платіжні операції, зокрема, оплата чеків, виконання переказів, отримання платежів за векселями та іншими документами тощо. Зазначені банківські операції не вичерпуються наведеним переліком. Банк може в межах повноважень придбавати валютні і фондові цінності, здійснювати прийом та зберігання цінних паперів тощо.
Наведені банківські операції становлять зміст діяльності банку, в цілому вони дають уявлення про банківську та фінансово-кредитну установу, яка за своєю правовою характеристикою повинна мати спеціальну правоздатність. Вона закріплена у законодавстві та означає дотримання банком спеціальних правил, зокрема, його виключного права здійснювати банківські операції, в тому числі провадити ощадне зберігання запозичень. Будь-яким іншим підприємствам, господарським товариствам заборонено провадити зазначені операції, а кредитні установи зобов'язані отримати відповідну ліцензію.
Ознаки банку
Суттєві ознаки банку:
- банк як юридична особа може бути державною установою або суб'єктом комерційної діяльності, спрямованої на отримання прибутку;
- комерційний банк створюється у формі господарського товариства або акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
- це кредитна установа, яка по суті створюється для здійснення банківських операцій;
- банк зобов'язаний мати статутний фонд (капітал), який резервується за рахунок власних коштів акціонерів на кореспондентських рахунках у Національному банку України і відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 1 лютого 1996 р. розмір статутного фонду на 31 березня кожного року має становити суму, еквівалентну не менш як 1 млн. екю за офіційним курсом грошової одиниці України;
- банк завжди є елементом банківської системи, що закріплено у Законах України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України".
Таким чином, банк відрізняється від будь-яких інших інституцій (суб'єктів) господарської діяльності саме своєю функціональною природою (грошово-кредитними операціями банку). Важливо пам'ятати таке правило: намагаючись визначити характер кредитної установи, потрібно з'ясувати, чи є в статутних документах цієї установи слова "банк" або "небанківська кредитна установа" і чи зазначається його організаційно-правова форма.
4. Банк як об'єкт комунальної власності
Останнім часом стала популярною така юридична новела. Йдеться про створення та існування банку як об'єкта комунальної власності територіальної громади, що передбачає Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. Відповідно до ст. 70 цього Закону "органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи".
Вперше у законодавстві закріплено право створювати комунальні банки органам місцевого самоврядування. І це природний шлях поширення на територіальну економіку організаційно-правових форм у сфері банківської діяльності, в якій заінтересовані держава, органи місцевого самоврядування, громадяни.
Це стало можливим завдяки вдосконаленню уповноважених суб'єктів кредитної сфери - банків, які можуть здійснювати будь-які види діяльності, що віднесені до їх компетенції. Але право мати офіційне найменування "банк" може належати виключно господарському товариству або державній установі, які отримали ліцензію від Національного банку України на здій-снення банківських операцій. Найменування банку при його реєстрації завжди узгоджується з центральним банком України. Те ж саме стосується кредитної установи, яка утворюється з метою отримання депозитів чи інших надходжень коштів і забезпечення кредитування за власний рахунок економіки, інвестування підприємництва, надання в борг, наприклад, кредитів споживачу, закладних кредитів тощо. У такому разі найменування банку або кредитної установи є правовим засобом його індивідуалізації як юридичної особи.
На найменування поширюються цивільно-правові норми, оскільки це пов'язано з правом на використання того чи іншого імені (ст. 27 Цивільного кодексу України). Будь-яке найменування банку може використовуватися у товарному знаку, що свідчить про певні види послуг, які ним надаються. У будь-якому разі фіксацію всіх реквізитів банку та кредитної установи здійснюють Національний банк України, органи державної статистики та податкової служби.
Правові ознаки кредитної установи
Розглядаючи поняття "банк" варто виділити і правові ознаки фінансово-кредитної установи, яка може здійснювати будь-які види діяльності, включаючи банківську. Але фінансово-кредитна установа не має спеціалізованого статусу як банк, оскільки характер її діяльності більш широкий, що відображається в її фірмовому найменуванні. Кредитна установа на відміну від банку має право здійснювати кредитні операції виключно за рахунок власних коштів (статутного капіталу) і не має права використовувати для цього залучені кошти. Кредитна установа може бути наділена правом управління цінними паперами, здійснювати на підставі ліцензії і за рахунок клієнтури клірингові (розрахункові) операції, але вона не займається прямимибанківськими операціями. Таким чином, кредитна установа більше схожа на "фінансове підприємство", яке працює під контролем Національного банку України.
Вимоги до існування банків та кредитних установ повинні відповідати банківським стандартам, які розробляються Міжнародною організацією із стандартизації (IS0), до якої на правах комітетів-членів входять аналогічні національні організації. Це важливо для того, щоб терміни "банк" та "кредитна установа" розумілися однаково всіма учасниками внутрішніх і міжнародно-правових відносин незалежно від того, де вони знаходяться і за яким національним законодавством створені і функціонують.
5. Банківські стандарти ISO
За європейськими стандартами кредитними установами вважаються:
- банки;
- ощадні банки;
- інвестиційні компанії;
- фінансові лізингові компанії;
- факторингові компанії;
- кредитно-закупівельні компанії.
Основні види фінансових компаній
Крім того, міжнародна банківська класифікація виділяє основні види фінансових компаній:
- дилери;
- брокери;
- зовнішньообмінні та грошово-ринкові торгові компанії;
- компанії, які керують інвестиційними фондами;
- компанії, які видають кредитні картки;
- компанії, які керують майном;
- компанії з ризиковим капіталом;
- обмінні пункти.
Виходячи із змісту поняття "банк" та "кредитна установа", важливо назвати види банківської діяльності, які відповідно до Єдиної банківської ліцензії, що існує як стандарт у європейській банківській системі, могли б бути дозволеними з метою розширення фінансових послуг в Україні. Міжнародно-правові норми, зокрема Друга координаційна банківська

 
 

Цікаве

Загрузка...