WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат

Поняття і роль банків у суспільстві - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Поняття і роль банків у суспільстві
ПЛАН.
1. Поняття і роль банків в умовах переходу до ринкової економіки.
2. Функції банків.
3. Види банківських операцій.
4. Банк як об'єкт комунальної власності.
5. Банківські стандарти ІSO.
6. Види банківської діяльності, які могли б бути дозволеними для розширення фінансових послуг в Україні
7. Концепція організованого банку - " Lean Bank"
1. Щоб з'ясувати мету регулювання та сутність банківського права, потрібно насамперед дослідити зміст понять "банк" та "фінансово-кредитна установа". Мова науки банківського права складається саме з таких спеціальних термінів та загальновживаних слів. Терміни, зв'язані з певними поняттями та категоріями, необхідні для відображення кредитно-фінансових відносин, а це - реалії життя, в якому важливу роль відіграють гроші.
Поняття банку та фінансово-кредитної установи
Поняття "банк" ще не знайшло достатньої визначеності і чіткого розуміння в науці банківського права. Не досягнуто цього і в законодавстві України. У Законі України "Про Національний банк України" дається також і визначення поняття фінансово-кредитної установи - це юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів населення. Окремо вживається поняття "кредитна установа" (п. І ч. І ст. 42), хоча в глосарії (від лат. glossa - тлумачення, пояснення, з грецької означає - язик, мова)-школа юристів 11-13 ст., яка виникла в Болонському університеті (Італія). Під час лекцій з юриспруденції в університеті проіесори читали і коментували джерела римського права, а слухачі записували ці коментарі. Саме такі коментарі й називаються глосами), зазначеного Закону поняття "банк" означає юридичну особу, яка на підставі ліцензії Національного банку України здійснює діяльність по залученню вкладів фізичних та юридичних осіб, веденню ра-хунків і наданню кредитів на власних умовах. Відмітні риси банківської установи іноді ігноруються саме у правовому розумінні, про що свідчить термінологія деяких законів, у яких поняття "банки" охоплюються загальними визначеннями, наприклад, щодо суб'єктів оподаткування. Вживаються загальні терміни: підприємства, організації та установи або підприємницькі особи.
Ознаки банку мають юридичні відмінності, і тому розкрити зміст понять "банк" та "фінансово-кредитна установа" (далі банк - кредитна установа) важливо з самого початку вивчення курсу банківського права.
Що означає поняття "банк"? Чим воно відрізняється від інших фінансових установ, господарських товариств та бірж, які мають справу - з цінними паперами. Якими є ознаки, завдяки яким банк вважають суб'єктом, котрий займається банківською діяльністю.
Слово "банк" походить від слова "banka" - стіл, на якому в Середньовіччі генуезькі міняли розкладали свої монети у мішках та посудинах. "Ваnсhегіі" - так звались у XII столітті міняли у Генуї. Від слова "banka" походить також поняття "банкрут". Коли міняла зловживав будь-чиєю довірою, розбивали стіл, за яким він сидів, тобто визначали - "bank rotto".
Міняли приймали грошові внески у торгівців, спеціалізуючись на обміні грошей різних міст та країн. Через певний час грошові внески та власні кошти міняли стали позичати іншим і отримувати за це відсотки, що означало перетворення мінял на банкірів, і їх діяльність значно розширилась.
Отож основним фінансовим засобом банківської діяльності є гроші. Правовою ознакою грошей е їх офіційне визначення законом, який теж закріплює можливі форми їх існування у формі цінних паперів та валютних цінностей.
Гроші банків
Про гроші банків можна говорити з позиції права, коли вони виконують функції засобу обігу (платежу), збереження товару (кредиту), але не функції міри вартості. При цьому гроші можуть існувати в будь-якій з загальновідомих форм - у формі готівкових та безготівкових грошей.
Офіційно грошова одиниця - це одна з ознак держави. У ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України визначено гривню. Банки повинні здійснювати платежі та розрахунки на території України виключно у національній валюті.
Об'єднуючи поняття "банки", "гроші", "кредити" у єдину правову категорію банківські та кредитні установи (організації), наука дає уявлення про головні ознаки "банку". Ось, наприклад, яку характеристику банку дають американські автори у підручнику "Банківське право США": "Що являє собою банк, звичайно визначається при вивченні статуту або ліцензії на ведення банківської діяльності, а потім повноважень, наданих тим, хто приймає такий статут. Статути можуть відрізнятись від статутів інших депозитних та небанківських установ".
Автори пов'язують юридичну категорію "банк" із статутом і дозволеною банківською діяльністю. Але визначати банком будь-яку установу, яка 1) приймає вклади, як і вкладник має законне право вилучити за вимогою, та 2) здійснює діяльність щодо надання комерційних позик - означає обмежувати предмет банківської діяльності лише зазначеними функціями. За такого вузького підходу багато банківських послуг залишиться поза сферою банківської діяльності. Водночас чимало організацій та установ на підставі дозволів пропонують комерційні кредити, придбання документів грошового ринку, але уникають визначення їх як банків. Вони не порушують закон, але і не мають правових підстав для включення їх до категорії "банки і фінансово-кредитні установи".
Очевидно, що для характеристики поняття "банк" потрібне значно ширше коло ознак, пов'язаних не тільки з банківськими функціями, а й з банківськими операціями і банківською справою.
2. Функції банків
Передусім з'ясуємо, що являють собою банківські функції. Вони характеризують установу щодо її правового статусу як юридичної особи, якій належить майно для самостійного здійснення повного господарського відання, отримання прибутку як результат господарської (комерційної) діяльності, а також забезпечення контролю у касових та валютних операціях.
Банківські операції
А що слід розуміти під банківськими операціями в контексті функціональної природи банку? Ми вже розглядали банківські операції, які є складовою банківської діяльності і охоплюються правовим регулюванням, являючи собою предмет банківського права. Банківські операції характеризують кредитну установу, яка має виключне право здійснювати:
- залучення грошових вкладів фізичних та юридичних осіб;
- розміщення грошових ресурсів від свого імені і за свій рахунок на умовах їх повернення, плати за користування, строковості;
- відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
- випуск, купівлю, продаж та зберігання платіжних документів та цінних паперів;
- залучення та розміщення дорогоцінних металів, каміння та виробів з них у вклади, здійснення з ними цивільно-правових угод;
- придбання та продаж готівкової іноземної валюти, а також проведення інших операцій та укладення угод у межах компетенції, наданоїзаконодавчими актами України.
Банківські операції включають не тільки юридичне обумовлені дії, про що вже говорилось при розгляді предмета банківського права, а й ряд фактичних дій бухгалтерського оформлення угод.
Класифікація банківських операцій
Класифікацію банківських операцій, пов'язаних із правовим статусом кредитних установ, запропонував М. М. Агарков, який звів їх до:
- утворення грошових ресурсів;
- надання кредиту;
- сприяння платіжному обігу.
Інші операції, які здійснюють банки, поділяють на пасивні та активні. Розглядаючи сутність поняття "банк", з'ясуємо, у чому полягають відмінності між цими операціями щодо банківських функцій.
Пасивними операціями щодо функцій банків на практиці вважаються всі види операцій щодо прийому вкладів, а також випуск облігацій. Банк може створювати грошові

 
 

Цікаве

Загрузка...