WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Мета і завдання правового регулювання банківської системи України - Реферат

Мета і завдання правового регулювання банківської системи України - Реферат


Реферат
На тему:
Мета і завдання правового регулювання банківської системи України
ПЛАН.
1. Банки як основний компонент ринкової економіки.
2. Центральний банк і розвиток банківського сектора.
3. Нормативні засади банківської діяльності.
4. Мета і завдання правового регулювання банківської системи України.
Зміст правового регулювання та його вплив на суспільні відносини в банківській сфері зумовлюються економічними чинниками. Право надає економічній діяльності юридичної форми, закріплює реальні виробничі відносини. Від успішного проведення науково обґрунтованих реформ залежить рівень добробуту народу. Банківська система, стимулюючи перехід до ринкових відносин усіх господарюючих суб'єктів та активно заощаджуючи їх кошти та кошти громадян, здійснюючи розрахунки і платежі, сприяє реформуванню економіки України. Це не тільки впливає на правову практику, а й підпорядковує правову думку її потребам, стимулює розвиток нових наукових галузей і відповідно формує нові правові засади кредитно-фінансового механізму у державі.
1. Банки як основний компонент ринкової економіки
Банки як фінансово-кредитні установи є основним компонентом того економічного ладу, який називається ринковим господарством. Банки - це один із найважливіших інститутів ринкової економіки, тобто це установи, що акумулюють грошові кошти й нагромадження, використовують їх як ресурси для надання кредитів, здійснюють грошові розрахунки, емісію грошей та цінних паперів, облік векселів, операцій із золотом, іноземною валютою тощо і надають послуги.
Залежно від виконуваних функцій розрізняють банки емісійні та неемісійні. Емісійними, як правило, є центральні банки, яким надається право випускати в обіг грошові знаки.
Банки, що виконують функції центральних, торгують грошовим товаром тільки з банками і не вступають у безпосередні кредитні відносини із субєктами господарювання.
Головне завдання емісійних банків полягає в управлінні емісійною, кредитною та розрахунковою діяльністю банківської системи.
Залежно від підпорядкованоситі кредитних інститутів згідно з чинним законодавством і від ієрархічної структури кредитної системи розрізняють два основних принципи побудови банківської системи: однорівневий і дворівневий.
Однорівневий принцип побудови банківської системи передбачає перевагу горизонтальних звязків між банками, універсалізацією їхніх функцій та операцій.
Дворівневий принцип побудови банківської системи грунтується на організації відносин між банківськими установами як по горизонталі, так і по вертикалі.
Відносини по горизонталі - це відносини рівноправного партнерства між низовими ланками (комерційними банками різних типів і видів незалежно від форми власності);
Відносини по вертикалі - це відносини між центральним банком як керівним і управлінським центром низовими ланками (комерційними банками).
Сучасна банківська система України побудована за дворівневим принципом: на першому рівні - центральний банк (НБУ), на другомі - комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери дфяльності.
У теорії банківського права поняття "банківська система" має різний зміст. Юридичні аспекти цього поняття відображають організаційно-правову структуру банківських та фінансово-кредитних установ, яким притаманні внутрішня єдність, спільна мета та функції кредитування юридичних і фізичних осіб, єдині принципи організації банківської справи та верховенства Національного банку у регулюванні банківської справи на підставі Конституції та законів України.
2. Центральний банк і розвиток банківського сектора
В Україні створення незалежного від Кабінету Міністрів Національного банку, а також наміри швидкого переходу до ринкової економіки зумовлюють прискорений розвиток банківського сектора та швидке формування нової фінансової інфраструктури.
Цей процес розпочався одразу після утвердження в 1991р. незалежної Української держави, що потребувало невідкладного формування власних банківської та грошової систем, нових механізмів фінансового обслуговування народного господарства та економіки в цілому.
Зрозуміло, що одразу перед правовою наукою постало завдання визначити мету та обсяг правового регулювання банківських відносин.
Банківська діяльність, виконуючи самостійну роль у фінансово-кредитних відносинах, сформувала свій реальний сектор відносин і знайшла свій предмет правового регулювання, оскільки кредитний механізм контролюється державою і не може обійтись без створення розгалуженої системи норм і відповідно - правовідносин, що охоплюються поняттям банківського права.
3. Нові засади банківського права
З прийняттям у 1996 р. Конституції України банківське право формується на нових конституційних засадах, які підтверджують наявність як власного предмета, так і методу правового регулювання, оскільки грошово-кредитні відносини потребують комплексного правового визначення і закріплення їх нормами права.
Віддаючи належне фінансовому праву, яке виконало, образно висловлюючись, "материнську роль" стосовно банківського права, наука не могла залишити без уваги потреби у нових підходах, осмисленні перспектив розвитку банківського права і як наукової галузі, і як галузі права у правовій системі України. Наука банківського права створювалась поступово на розвиток ідей теорії кредиту, теорії грошей, теорії банківської справи та банківських інститутів, інтегруючи наукові розробки в сфері державного уп-равління фінансами та кредитом в Україні.
Авторами наукових обгрунтувань правових інститутів здебільшого виступали відомі українські банкіри В. П. Гетьман, В. А. Ющенко, В. С. Стельмах та інші, а цьому процесові допомагали системні погляди вчених-юристів Л. К. Воронової, 1. В. Мартем'янова, П. С. Пацурківського, Д. А. Бекерської, В. Л. Кротюка, Н. Ю. Пришви та інших.
Роль і значення банків
Роль і значення банків та фінансово-кредитних установ у житті суспільства такі, як і грошей у житті людини та держави. Більшою чи меншою мірою, прямо чи опосередковано норми банківського права стосуються інтересів кожного громадянина, кожної юридичної особи незалежно від форм власності, а також органів державної влади і місцевого самоврядування, об'єднань громадян.
Отже, створення розгалужених правових засад банківської справи та банківської діяльності, визначальним чинником яких є конституційні принципи, - одне з першорядних завдань держави. Перед наукою постала конкретна сфера публічних відносин, в якій держава мала забезпечити функціонування фінансового механізму ринкового господарства країни та створити надійну правову регламентацію у банківському секторі економіки. Створення банківських установ і формування банківського капіталу зумовили необхідність прийняття Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та "Про Національний банк України".
Державне регулювання банківської діяльності
Застосування державного регулювання банківськоїдіяльності пояснюється потребою ввести у ці відносини правовий порядок, який передбачав закріплення правового статусу Національного банку України, його відносин з Кабінетом Міністрів України, комерційними банками та іншими кредитними установами, порядок їх утворення та здійснення ними банківських та небанківських угод, різноманітних банківських операцій, зокрема кредитних операцій та операцій з цінними паперами тощо.
Якого характеру набули ці суспільні відносини, якщо поряд з державними банківськими установами ринкове господарство передбачає існування різноманітних фінансово-кредитних організацій, спілок, банківських посередників, що будують свої стосунки з юридичними і фізичними особами на взаємовигідних засадах?
Банківські відносини за своїм характером є публічно-правовими, оскільки обумовлюються об'єктивними чинниками, зокрема, наявністю правової форми діяльності держави, яка виключно законами встановлює засади створення і функціонування фінансового, грошового та кредитного ринків, статус національної валюти тощо (пункт 1 частини другої ст. 92 Конституції України).
Нормативні засади банківської діяльності
Банківська діяльність має специфічні

 
 

Цікаве

Загрузка...