WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Конституційні засади банківського права України - Реферат

Конституційні засади банківського права України - Реферат

характер регулювання банківських відносин;
- принцип монополії валютного контролю в діяльності Національного банку України;
- принцип дозвільності у банківському регулюванні та реєстраційний порядок здійснення банківських операцій;
- принцип самостійності та незалежності оперативної діяльності банківських та кредитних установ в Україні;
- принцип банківської таємниці і банківського нагляду;
- принцип невтручання органів державної влади та місцевого самоврядування у виконання функцій комерційних банків та їх представництв;
- принцип стандартизації єдиного бухгалтерського обліку в банківській системі;
- принцип забезпечення Національним банком України єдиного накопичення, зберігання і використання золотовалютних резервів держави;
- принцип юридичної рівності всіх суб'єктів банківської системи перед законом і судом.
Класифіканія і послідовність розташування названих конституційних принципів банківського правазумовлені певними критеріями (ознаками) і логічним взаємозв'язком. Сам термін "принципи" є умовним, оскільки його зміст може уточнюватись залежно від ознак його існування та функціональної спрямованості. Проте не слід це сприймати спрощено, оскільки конституційні нринциии відносно самостійні і є орієнтирами для розвитку банківського права.
Конституційні принцини сприймаються нами залежно від способу їх матеріалізації в банківському праві. Вони безпосередньо формуюються у нормах банківського права, адже в Конституції України прямо закріплено принцип як обов'язкову вимогу при її реалізації у законодавстві України.
Такий спосіб вираження конституційних засад банківської діяльності є їх змістовне закріплення, тобто виведення принципів із змісту норм Конституції України. Такі принципи формулюються як юридичні категорії спеціального застосування щодо суб'єктів банківського права. У механізмі банківського регулювання вони отримують своє практичне втілення, оскільки організовують і спрямовують діяльність людей і банківських ус-танов у кредитно-фінансовій сфері.
Спеціально-юридичні принципи є важливою складовою конституційних засад формування банківської системи і банківського права. Ось чому можна стверджувати, що визначення і реалізація конституційних засад банківського права є необхідним елементом побудови структури банківського права у кодифікаційних та інших корпораційних формах його закріплення і вираження.
Конституційні принципи і їх правозастосування
Продовжуючи цю думку, варто звернути увагу на те, що конституційні принципи також зазнають відповідної еволюції правозастосування, і це зумовлено як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками і умовами розвитку держави і суспільства в цілому.
Прикладом цього є розгляд Конституційним Судом України конституційного подання Національного банку України про необхідність тлумачення частини першої ст. 58 Конституції України.
У рішенні Конституційною Суду України визначено, що цей констигуційний принцип це може поширюватись на закони та інші нормативно-нравові акти, які пом'якшують або скасовують відповідадьність юридичних осіб. Отже, офіційним тлумаченням суду конституційної юрисдикції дано нову офіційну інтерпретацію принципу неприпустимості для юридичних осіб зворотної сили нормативно-правового акта, який встановлює нову чи більш сувору юридичну відповідальність. Це у свою чергу ставить закон або інший нормативно-правовий акт над правом юридичних осіб (банків, кредитних установ) вимагати від держави до-тримання раніше встановлених юридичних гарантій проти суб'єктивного та адміністративного свавілля державних органів, їх посадових осіб до визначення матеріальних правовідносин і виконання майнових зобов'язань. Хоча рішення Конституційного Суду України мають відносний характер як джерело права, їх обов'язковість є умовою для існування чи застосування норм чинного законодавства України.
Банківське право - галузь права
Таким чином, можна зробити висновок, що конституційні засади банківського права характеризують його як галузь права:
- загальносоціальними ознаками предмета правового регулювання:
- спеціально-юридичними вимогами щодо структури правової галузі;
- наявністю у банківському праві публічних та приватних інтересів, матеріальних і процесуальних норм, об'єктивного і суб'єктивного права, єдності норм та інститутів правового регулювання.
Конституційні принципи права в концентрованому вигляді відбивають засади, на яких у ньому відображаються економічні і соціально-політичні відносини. Вони є синтезуючими засадами, об'єднуючими зв'язками, практичною основою виникнення, становлення і функціонування багатьох правових явищ у банківській діяльності. Конституційні принципи визначають правотвірну і правореалізаційну банківську діяльність, координують функціонування правового механізму банківського регулювання, є в ос-таточному підсумку критеріями оцінки правомірності чи неправомірності дій суб'єктів банківського права, формують правове мислення і правову культуру як представників єдиного законодавчого органу, так і банківського персоналу.
Отже, теоретичне і практичне значення конституційних засад полягає у тому, що вони є відображенням політики держави у банківській сфері. У цій сфері здійснюється об'єктивно необхідне для економіки право спеціалізованих, економічно незалежних від органів державної влади та місцевого самоврядування банківських та кредитних установ управляти грошовими ресурсами, визначати їх обсяг і призначення у суспільних відносинах відповідно до єдиної грошово-кредитної політики.
Тепер перейдемо до з'ясування поняття і ролі банків у суспільстві, їх економічно-фінансового призначення у житті держави.
Література.
1. Банкiвська ециклопедiя. Пiд редакцiєю Мороза А.М., К.: Ельтон, 1993р.
2. Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник. К: Вища школа, 1990-62с
3. Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004.
5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.
6. Положення НБУ "Про кредитування" Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№59.-с.715
7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків .
8. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
9. Мітенко B.I. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". - К.: Т-во "Знання", КОО, 1997. - 138с.

 
 

Цікаве

Загрузка...