WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Конституційні засади банківського права України - Реферат

Конституційні засади банківського права України - Реферат

відносин.
Конституційні принципи: загальносоціальні та спеціально-юридичні
Як можна класифікувати конституційні принципи банківського права? Провести консолідацію принципів за певними ознаками - це означає з наукових позицій показати зміст банківського права. Конституційні принципи з наукового погляду поділяються на загальносоціальні (загальні для всіх без винятку галузей права) і спеціально-юридичні (мають значення для окремих галузей права). Не потрібно забувати, що принципи спрямовують функціонування правового банківського механізму, який забез-печує обслуговування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, обіг національної валюти, платежі та розрахунки.
Регулюючі принципи банківського права
Конституційні принципи є необхідною об'єктивною основою для формування безпосередньо регулюючих принципів банківського права у вигляді принципів-відносин. Наприклад, конституційний принцип верховенства Національного банку України у банківсько-кредитній структурі означає, що його відносини з комерційними банками складаються, виходячи з соціально-економічної дійсності, коли об'єктивне право комерційних банків, закріплене у конституційно-правових актах, реалізується залежно від реальної політики Національного банку щодо регулювання випуску банкнот, видачі ліцензій на здійснення банківських операцій тощо.
Відповідно до конституційних принципів досить легко у банківській діяльності виявити відносини, які за певними ознаками потрібно поділяти на: публічні та приватні, матеріальні та процесуальні, регулятивні та охоронні тощо. Вони визначаються характером норм банківського права, яке тісно примикає до цивільного, фінансового, адміністративного та інших галузей правових систем. Ці галузі права теж мають свої спеціально-юридичні принципи, які обумовлюють зміст і спрямованість нормативних систем, регулюючи суспільні відносини шляхом прямого, безпосереднього впливу. Але саме інтегруюча роль конституційних принципів дає змогу встановлювати структурні зв'язки предмета, методу, механізму правового регулювання банківської діяльності, визначати процес банківського правотворення, правореалізації і правоохорони.
Кооституційні принципи дають підстави розглядати бенківське право як галузь права, а не тільки як галузь законодавства, саме за чіткими ознаками самостійного предмета правового регулювання, системи, структури, форми існування і реалізації, за наявних методів і способів регулювання тощо.
Взагалі потрібно зазначити і пам'ятати, що конституційні принципи банківського права виконують складну і дуже необхідну функцію - поєднання суспільних (державних) і особистих інтересів. Правове регулювання банківської системи як у минулому, так і нині грунтується на важливих загальноправових принципах - диспозитивності і імперативності банківських відносин. Це визначає метод регулювання, предмет правової га-лузі, форми зв'язків між різними суб'єктами правових відносин - юридичними і фізичними особами. Зазначені загальноправові принципи знайшли своє відображення у конституційних принципах банківського права. Це слід розуміти так, що банківська діяльність охоплює практично всі відносини з грошовим обігом, перетворенням грошей на товар та послуги, забезпеченням мобілізації грошових доходів і заощаджень та перетворення їх на капітал та в багатьох інших сферах грошового і кредитного ринків.
Конституційні принципи містять змістовну сторону банківського права, і тому його специфічні закономірності дістають відображення в юридичних принципах. Звичайно, у подальшому ці принципи деталізуються у банківському законодавстві. При цьому важливо усвідомлювати, що першоджерелом будь-якого правового явища у банківській сфері є конституційні принципи, які стосуються різних сторін організації і функціонування банківської системи і банківської справи. Юридична наука вивчає і вдосконалює їх, а законодавець - Верховна Рада України - своєю волею відображає існуючі в суспільному житті закономірності через конституційні принципи у вигляді нових понять та норм у конституційному праві. Саме такою є реальна картина ролі і місця конституційних принципів у банківському праві, що є своєрідним засобом досягнення мети правового регулювання банківської діяльності.
Загальносоціальні принципи банківського права
Отже, розглядаючи конституційні принципи банківського права, важливо класифікувати їх за ознаками загальносоціального і спеціально-юридичного значення.
Першу групу ознак - загальносоціальні принципи - становлять такі конституційні засади банківського права:
- принцип свободи економічної та комерційної діяльності;
- принцип недоторканності і гарантованості права власності;
- принцип національного правового режиму та верховенства права;
- принцип відчуження власності на підставі закону і виключно в судовому порядку;
- принцип соціальної функції банківської власності;
- принцип паритетності (рівності) інтересів усіх суб'єктів банківського права;
- принцип існування ринкових кредитних, інвестиційних, грошових та фінансових відносин у банківській діяльності;
- принцип проведення Національним банком України єдиної грошово-кредитної політики в державі та забезпечення державних інтересів з боку центральних банківських установ;
- принцип єдиної території у реалізації та застосуванні банкінського права
- принцип загальності і обов'язковості виконання податкових зобов'язань суб'єктів банківського права.
Спеціально-юридичні принципи банківського права
До другої групи ознак, які характеризують спеціально-юридичні принципи банківського права, належать такі конституційні - засади:
- принцип вільного договору і обов'язковості його виконання;
- принцип колективної самоорганізації, саморегулювання і са-моврядування банківської системи в Україні;
- принципи організації, регулювання і керівництва банківської системи з боку держави в інтересах людини і суспільства;
- принцип майнової відповідальності суб'єктів банківського права;
- принцин дворівневої побудови банківської системи в Україні;
- принцип забезпечення представництва центрального банку України за адміністративно-територіальним устроєм та надання банківських послуг з урахуванням інтересів громадян і суб'єктів підприємницької діяльності;
- принцип здійснення Національним банком України від імені держави владно-розпорядчих повноважень у фінансово-кредитній сфері;
- принцип монопольного права Національного банку України на емісію коштів та організацію їх обігу;
- принцип незалежності і самостійності Національного банку України при здійсненні повноважень у межах, визначених законодавством України;
- принцип нормативності актів центрального банку України та інтерактивний

 
 

Цікаве

Загрузка...