WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

еквівалент 10 000,00 доларів США. По таким кредитам оцінку забезпечення здійснює кредитний експерт кредитного відділу).
Банк вимагає від позичальника забезпечення кредиту відповідно до чинного законодавства і у прийнятній для банку формі.
Відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечення кредиту оформляється окремим(-и) договорам(-ами) після укладання кредитного договору, але неодмінно до видачі кредиту. Договір застави (іпотеки) готує до підписання кредитний експерт відділу кредитного ризику (крім кредитів, сума яких не перевищує еквівалент 10 000 доларів США). На паперовому носії договір повинен бути завізований виконавцем, начальником відділу ризику, юристом.
Якщо рішення Кредитного комітету, Кредитної комісії, Правління передбачає поруку 3-ї особи по зобов'язанням позичальника, оформляється договір поруки. Договір готується до підписання кредитним експертом кредитного відділу. Такий договір не передбачає нотаріального посвідчення, не обліковується на позабалансових рахунках, не вимагає реєстрації в будь-яких державних реєстрах.
Для передачі майна в заставу (іпотеку), до оформлення договору застави (іпотеки) необхідно:
" якщо забезпеченням є рухоме майно - витяг з реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність обтяжень за іншими зобов'язаннями;
" якщо забезпеченням є іпотека:
- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджує відсутність податкової застави, арешту за рішенням судів тощо;
- витяг з Державного реєстру іпотек про відсутність обтяження майна іпотекою за іншими зобов'язаннями;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про відсутність заборони на відчуження (арешт) майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про відсутність або наявність правочинів з нерухомим майном.
У випадках, передбачених законодавством України, або за рішенням Кредитного комітету, Кредитної комісії, Правління договір застави (іпотеки) повинен бути завірений нотаріально.
У випадках, передбачених законодавством України, або за рішенням Кредитного комітету, Кредитної комісії, Правління, предмет застави (іпотеки) повинен бути застрахований на користь банку.
Якщо забезпечення по кредиту є іпотека, відомості про накладення заборони відчуження вносяться нотаріусом в Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
В договорі іпотеки має бути зазначено про накладання заборони відчуження на об'єкт іпотеки. Одночасно нотаріус перевіряє відсутність заборони відчуження на предмет іпотеки, про що зазначається в договорі іпотеки.
Позичальник / Заставодавець повністю сплачує вартість оформлення договору застави (іпотеки), в т.ч. за отримання витягів та реєстрацію у відповідних державних реєстрах згідно з чинним законодавством, витрати по страхуванню предмету застави (іпотеки), інші витрати, які можуть виникати при оформленні договору застави, якщо інше не передбачене рішенням Кредитного комітету.
За розпорядженням кредитного експерта, відповідального за забезпечення кредиту, здійснюється постановка суми забезпечення на відповідні позабалансові рахунки із зазначенням кредитного експерта, який буде вести надалі цю заставу. На позабалансових рахунках забезпечення обліковується до повного погашення заборгованості за кредитом.
У якості забезпечення кредиту банк розглядає наступні його види:
" банківські гарантії від прийнятних (першокласних) банків;
" застава нерухомості (іпотека);
" застава цінних паперів;
" гарантії (порука) платоспроможних підприємств;
" застава основних засобів;
" застава транспортних засобів;
" застава товару (в обороті, в переробці, на зберіганні тощо);
" застава майнових прав (в т.ч. на кошти, які знаходяться на рахунках позичальника / заставодавця).Також можуть бути розглянути інші види забезпечення. При виборі виду забезпечення Банк віддає перевагу найбільш ліквідному забезпеченню.
Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань над сумою основного боргу та процентів за ним.
У випадку, коли забезпеченням кредиту є цінні папери, необхідно одержати письмовий висновок відповідного підрозділу банку про стан ринку цих цінних паперів.
При здійсненні заставних операцій банк керується Цивільним Кодексом України, Законом України "Про заставу", "Про іпотеку", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" та іншими законодавчими і нормативними документами.
При оцінці запропонованої застави кредитний експерт аналізує повноту і якість наданої інформації з обов'язковим виїздом на місце та надає документи щодо застави для юридичної експертизи юристу.
Оцінка застави включає наступні етапи:
" визначення предмету застави, прав власності на нього, достовірності і повноти документів, необхідних для оформлення даної форми застави, місцезнаходження, а також умов зберігання;
" перевірка чи не є предмет застави національною і культурною цінністю, чи не є він власністю держави і чи може виступати предметом застави згідно з чинним законодавством;
" реальний огляд і визначення споживчих характеристик предмету застави;
" одержання підтвердження від Заставодавця і перевірка інформації про те, що предмет застави не знаходиться в заставі у третьої сторони, а також немає заборони на його відчуження, не обтяжений вимогами третіх осіб, не є предметом судового спору тощо;
" визначення ринкової вартості запропонованого забезпечення та його вартості з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави у разі невиконання Позичальником своїх зобов'язань;
" визначення необхідності страхування предмету застави (визначення страхових випадків), нотаріального посвідчення договорів застави тощо.
Оціночна вартість предмету застави повинна визначатися з урахуванням терміну погашення кредиту, можливих витрат по реалізації застави.
Остаточно визначений предмет застави, його оцінка, умови страхування та методика оформлення забезпечення по кредиту повинні бути погоджені з позичальником / заставодавцем до видачі кредиту.
За результатами перевірки таоцінці майна готується Довідка про перевірку та оцінку майна, що пропонується як предмет застави (див. дод. Д) та надається кредитному експерту кредитного відділу. Перевірка та оцінка застави, а також підготовка довідки повинні тривати не більше 6 днів.
Протягом усього терміну дії кредитного договору банк проводить моніторинг наявності та умов зберігання застави за кредитним договором, а у разі необхідності - його переоцінку відповідно до внутрішніх вимог банку.
Моніторинг забезпечення проводиться адміністратором згідно з порядком взаємодії підрозділів банку при оформленні та супроводженні застави. Для перевірки застави можуть залучитися інші компетентні підрозділи та /або відділення банку.
Види перевірок застави і способи оформлення їх результатів:
1. Документальна перевірка - це перевірка наявності відповідного майна по

 
 

Цікаве

Загрузка...