WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, наскільки чітко визначені завдання основних етапів цього процесу і функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій.
14. Процес кредитування можна умовно розділити на кілька етапів, кожний з яких вносить свій внесок у якісну характеристику кредиту: одержання і розгляд заявки на надання кредиту, а також інтерв'ю з майбутнім позичальником; оцінка кредитоспроможності позичальника; підготовка і підписання кредитного договору; контроль за виконанням умов кредитного договору; погашення кредиту і відсотків.
15. Дуже важливим етапом є моніторинг за виконанням умов кредитної угоди для зниження ризику неповернення кредиту і зменшення в кредитному портфелі проблемних кредитів.
16. Кредитні операції складають близько більшу частку всіх активів банків. Вони є найбільш прибутковою, але і найбільш ризикованою частиною банківських активів.
17. Кредитний ризик - це ризик несплати у визначений строк основного боргу і процентів по позичках, що належать кредитору. При визначені кредитного ризику необхідно враховувати такі фактори як: репутація позичальника; можливість; капітал; умови; застава.
18. З метою мінімізації кредитних ризиків в банку відповідно до причин їх виникнення здійснюють управління кредитним ризиком банку на двох рівнях - на рівні кожної окремої позики та на рівні кредитного портфеля в цілому.
19. З огляду на світовий досвід можна впевнено стверджувати, що основною інституційною структурою, яка виконує функції посередника щодо обміну інформацією про платоспроможність позичальника, залишається кредитне бюро.
20. Найважливіше, чого банки чекають від держави, - це створення сприятливих умов для їх діяльності. Перше і найголовніше - це захист прав кредиторів, який в Україні, на жаль не забезпечується. Ігноруються такі базові принципи, як обов'язковість виконання договірних зобов'язань кредитора і позичальника, гарантія повернення боргу. Позитивні зрушення у цій справі можливі лише тоді, коли цим принципам відповідатимуть три складові: законодавство, судові рішення, система виконання судових рішень.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 №872-ХІІ із змінами та доповненнями.
2. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 №2654-ХІІ із змінами та доповненнями.
3. Закон України "Про лізинг" від 16.12.97 №723/97-ВР.
4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 №887-ХІІ.
5. Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" Затв. Постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 р. № 469.
6. Положення НБУ "Про кредитування", затверджено Постановою Правління НБУ від 28.09.95 № 246 із змінами та доповненнями.
7. Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву на можливі втрати за позиками КБ", затверджено постановою Правління НБУ №122 від 27.03.98р. та змін до нього, в т. ч. затверджених постановами Правління НБУ від 16.12.98 № 520, від 06.04.99 № 168.
8. Положення "Про кредитну політику КБ" від 19.10.99
9. Положення АТ УІБ "Про кредитування" від 24.06.00.
10. Положення "Про проведення оцінки фінансового стану позичальника" від 19.10.00
11. Регламент роботи з запропонованим та прийнятим в заставу майном.
12. Анализ экономической деятельности клиентов банка / Под ред. проф. Лаврушина О.И. - М.: ИНФРА-М, 1996 - 80 с.
13. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.:Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1995 - 144с.
14. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, А.М.Максимова, О.М. и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -471с.
15. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. - 336
16. Банковский портфель ( Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора)/ Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК , 1994 - 480 с.
17. Банковское дело. Учебник / под ред. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995 - 480 с.
18. Банковское дело. / под ред. проф. О.И. Лаврушина.- М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с.
19. Болдаков В. Обов'язкове резервування, як інструмент грошово-кредитної політики // Вісник НБУ, 1998, №1
20. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997, -288с.
21. Бюлетень НБУ, № 1,1999. - 90 с.
22. Бюлетень НБУ, № 1, 2001. - 90 с.
23. Василишен З.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. - М.: Финстатинформ, 1995. -137 с.
24. Вітлінський В.В., Наконечний Я.С. Методи формування резервів на покриття можливих ризиків //Фінанси України. - 1998. - №12. - С.48-52.
25. Вісник НБУ січень - грудень, 2000.
26. Визначення розміру кредиту, що надається під заставу // Вісник НБУ, 2000, №1.
27. Вспомнить все: кто и как "зарабативает" на иностранных кредитах // Бизнес, 2001, №8 - с.10-11.
28. Вступ до банківської справи / під ред. д.е.н., проф. М.І. Савлука - К.: Лібра, 1998 - 344 с.
29. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело - М.: Банки и биржи, 1994 - 204 с.
30. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа - 1996, № 1 - с.8-21.
31. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996 - 180 с.
32. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлука, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. - К.: Либідь, 1992. - 331 с.
33. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва - К.: КНЕУ, 1999 - 404 с.
34. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б.Л. Луціва - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999 - 156 с.
35. Гумен І. Встановлення ринку міжбанківського кредитування в Україні // Вісник НБУ, 1999, №4.
36. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний період.- Тернопіль: Збруч, 1999. -312с.
37. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 1999 - 448 с.
38. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. - Тернопіль: "Тернопіль", 1996 -140 с.
39. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень КБ // Фінанси України, 2000 , № 9.
40. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича- Л., 1991- 448 с.
41. До питання про суть КБ і специфіку банківського продукту // Вісник

 
 

Цікаве

Загрузка...