WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

інструментом спрощення, пришвидшення доступу до кредитних ресурсів, а також зменшення ризиків. Його створили (дата державної реєстрації - 26 липня 2005 року) 30 банків, Асоціація українських банків і дві страхові компанії: Кредо-класик та Страхова група ТАС. За словами віце-президента АУБ Антоніни Паламарчук, частка банків - учасників бюро становить близько 70% ринку кредитування населення.
Основою для створення бюро кредитних історій стала започаткована НБУ ще у 2001 році Єдина інформаційна система реєстру позичальників. Механізм роботи новоствореної організації дає змогу знизити небезпеку неповернення кредитних ресурсів та передбачити істотне збільшення обсягів кредитування насамперед для населення, малого й середнього бізнесу, а позичальники мають можливість розраховувати на зменшення відсоткових ставок. Комерційні банки використовуватимуть базу даних кредитного бюро, в якому акумулюватиметься як позитивна, так і негативна інформація про ймовірних позичальників. Усі учасники кредитного бюро матимуть рівний платний доступ до інформації за умов, що клієнт банку не проти отримання даних про його кредитну історію. Але створення і функціонування такої структури потребує розв'язання багатьох проблем: прийняття відповідних правил гри в умовах наближення України до Європейського союзу; підвищення рівня капіталізації банків та формування адекватної ресурсної бази; оптимізація структури банківської системи; удосконалення вітчизняного банківського законодавства. Ефективне розв'язання цих проблем дасть змогу забезпечити підвищення фінансової стабільності та стійкості банківської системи України як запоруку подальшого економічного зростання країни на шляху інтеграції у європейське співтовариство.
3.3. Створення резервів під кредитні операції банків
Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає а акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів. Формування резервів є одним із методів зниження кредитного ризику на рівні банку, що існує для захисту вкладників, кредиторів та акціонерів. Одночасно резерви за кредитними операціями підвищують надійність і стабільність банківської системи в цілому.
Цей підхід базується на одному з принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - принципі обережності, згідно з яким банки мають оцінювати якість своїх кредитних портфелів на звітну дату з погляду можливих втрат за кредитними операціями. Для покриття цих втрат передбачається створення спеціального резерву перерахуванням частини коштів банку на окремий бухгалтерський рахунок (контрактивний рахунок банку - пасивний рахунок, що стоїть на боці активу та зменшує суму активів), з якого в разі неповернення кредиту списується відповідна сума. Джерелами формування спеціального резерву у фінансовому звіті є витрати комерційного банку (клас 7 Плану рахунків). За умови, якщо такий резерв не сформований, втрати за кредитними операціями відшкодовуються за рахунок капіталу банку. Значні розміри кредитних ризиків можуть призвести до повної втрати капіталу і банкрутству банку. Отже, створення спеціального резерву для покриття нерозподілених кредитних ризиків дає можливість уникнути негативного впливу на розмір основного капіталу одним зі способів самострахування банку.
Крім спеціального резерву, який формується за рахунок прибутку до оподаткування, банки створюють загальний резерв, джерелом формування якого є прибуток. Створення та використання загального резерву регулюється чинним законодавством кожної країни. Здебільшого кошти загального резерву спрямовуються на покриття втрат за кредитами, які виникли з вини банку, на відшкодування судових витрат, на покриття втрат у повному обсязі, якщо коштів спеціального резерву для цього виявилося недостатньо.
По кожному наданому кредиту банки формують резерви для покриття можливих витрат від неповернення кредиту. Резерви формуються в тійвалюті в якій надається кредит.
Формуються два види резервів:
1) під стандартну заборгованість за кредит (за рахунок чистого прибутку);
2) під нестандартну заборгованість (20% за рахунок валових витрат, решта за рахунок чистого прибутку).
Стандартна заборгованість - це заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами (за векселем), ще не настав або зобов'язання (в тому числі аваль), строк виконання за якими ще не настав.
Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", а також "безнадійні".
З переходом на міжнародні стандарти обліку та звітності в українській банківській системі з 01.01.1998 року порядок формування резерву максимально наближений до міжнародних правил.
Таблиця 3.3. - Аналіз формування резервів комерційними банками під кредитні операції
Показники Період
Рік 01.01.
2001 01.01.
2002 01.001.
2003 01.01.
2004 01.01.
2005 01.01.
2006 01.07.
2006 01.10.
2006
Загальні
активи
млн. грн. 39 866 50 785 67 774 105 539 141 497 223 024 264 954 299 352
Чисті активи
млн. грн.. 37 129 47 591 63 896 100 234 134 234 213 878 254 558 287 452
Резерви за активними операціями банків:
млн. грн. 2 737 3 194 3 905 5 355 7 250 9 370 10 990 12 222
- в тому числі резерви під кредитні операції
млн. грн.. 2 336 2 963 3 575 4 631 6 367 8 328 9 901 11 161
В 1998 році за рахунок резервів 96 банків списали заборгованість за безнадійними кредитами на загальну суму 117.4 млн. грн. Велику частку серед списаних безнадійних кредитів мали кредити наданні суб'єктам господарювання - 80.2 млн. грн.. []
Значне зростання суми резерву під кредитні ризики в 1999 році відбулося в основному в результаті внесення змін до положення про порядок його формування і використання, згідно з якими при визначенні розрахункового обсягу резерву під безнадійні кредити банки не враховують вартості застави. Під інші нестандартні кредити враховують (починаючи з 01.10.1999р.) лише 20% вартості застави (з 01.07.1999р. враховували 40%). Протягом 1999 року комерційними банками використано з резерву, сформованого для відшкодування кредитних ризиків, 128.4 млн. грн. За рахунок резерву комерційними банками списано безнадійних кредитів, наданих фізичним особам, на суму 80.0 млн. грн., суб'єктам господарювання - на суму 46.0 млн. грн., банкам України - 2.0 млн. грн. []
Погіршення останніми роками фінансового стану окремих банків, невиконання ними економічних нормативів, банкрутства деяких з них, - усе це передовсім спричинено збитками у кредитній діяльності. Виникли вони внаслідок несплати процентів за користування кредитами та неповернення самих кредитів, головною причиною чого є недосконала система оцінки кредитних проектів і відсутність ефективної системи внутрішнього контролю за існуючими ризиками, що притаманні кредитним операціям (див. табл.. 3.3).
Основна питома вага кредитного портфелю банків мають кредити наданні

 
 

Цікаве

Загрузка...