WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

становлення банківської системи в цілому. Основна причина банківських банкрутств - неповернення раніше виданих кредитів. За наявними даними більше половини сум неповністю або невчасно повертаються позичальниками. Тому застосовані в даний час і рекомендовані заходи щодо запобігання кредитних ризиків зводяться до того, щоб не допустити неповернення позички. Через це доцільно контролювати якість роботи конкретного кредиту ще на стадії його використання, постійно перевіряти забезпечення позички чи гарантії її повернення третьою особою. Першопричинами такої ситуації є: невирішеність питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб'єктів підприємства, недостатня кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.
3.2. Кредитні бюро та їх вплив на процес банківського кредитування
Результати економічних прогнозів свідчать про те, що у найближчі два роки буде збережено, а той пришвидшено темпи зростання обсягів кредитування, зменшаться кредитні процентні ставки, ризики економічної діяльності, тому, окрім інших чинників, сприятиме підвищенню довіри до влади та послаблення адміністративного тиску на бізнес і банки.
Особлива увага в умовах переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку банківської системи приділяється створенню і впровадженню якісних систем оцінки кредитних ризиків, пов'язаних із співпрацею з контрагентами. Зважаючи на високі ризики вкладень у реальний сектор економіки, низькі темпи структурних перетворень, загальну недостатньо інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств, недостатню ефективність окремих норм регулювання, на перше місце виходить проблема вибору та формування кредитних важелів стимулювання економічного розвитку.
Реалізація таких заходів у цілому залежить від готовності самої банківської системи до сприйняття інвестиційного процесу, а на рівні відносин з реальним сектором економіки - від здатності банківських установ задовольнити його поточні потреби необхідними коштами для формування достатнього обсягу обігового капіталу.
З огляду на світовий досвід можна впевнено стверджувати, що основною інституційною структурою, яка виконує функції посередника щодо обміну інформацією про платоспроможність позичальника, залишається кредитне бюро. Загальний ефект від функціонування такого структурного ланцюга "банк (інвестиційна компанія) - кредитне бюро - позичальник" визначається за його результатами з урахуванням трьох складових:
- найімовірніше (реалістичне) прогнозування повернення позик кредиторами за рахунок формування "комплексу" інформаційних відносин про потенційних позичальників і можливість використання такої інформації з метою оптимального визначення ціни кредиту та мінімізації кредитного ризику;
- формування єдиного інформаційного простору як основного джерела кредитних відносин з конкретним визначенням вартості певного інформаційного "товару" для банків і позичальників у процесі пошуку інформації та реалізації особистих конкурентних переваг з метою подальшого розвитку бізнесу;
- розроблення та дотримання визначення "порядку" або "правил гри" для позичальників при формуванні своєї кредитної історії, підвищення кредитного іміджу й дотриманням зобов'язань перед кредиторами з метою повного та своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків.
Надання кредитів з урахуванням довідок або звітів кредитного бюро має істотно знизити ризики банків щодо споживчого кредитування, скоротити час і витрати на перевірку потенційних позичальників, та, відповідно, значно зменшити ставки кредитування, а також спростити процес отримання кредитних ресурсів.
Крім того, для банків цілковито важливою є як позитивна інформація про позичальника, так і негативна. Перша в окремих випадках дасть змогу банку прийняти рішення про зменшення ставки обов'язкового резервування поряд з рішенням про надання кредиту, а друга дасть можливість відмовити клієнту щодо надання кредиту, який має негативну кредитну історію.
Кредитні бюро, згідно зі світовою практикою, можуть надавати різного роду звіти про кредитні операції залежновід наявності інформації про потенційного позичальника, виду кредиту, який надається, і, що найважливіше, від рівня деталізації, необхідного певному кредитору. Найпростіший звіт містить інформацію про минулі неповернуті та прострочені кредити - так звані негативні (black). Найдетальніші звіти - позитивні (white) містять увесь комплекс інформації про активи й пасиви позичальника, гарантії, структури заборгованості за її видами, за термінами та часом погашення, його зайнятості та історію його сім'ї ( див. табл.. 3.1) [].
Бюро кредитних історій можуть складати кредитні рейтинги позичальників, базуючись на їхніх характеристиках і кредитній історії, а також використовувати дані для складання статистичних або прогнозних моделей, які сприяють впровадженню нових фінансових інструментів, визначенню реальної вартості кредиту, а також встановленню і регулюванню кредитних лімітів.
Таблиця 3.1 - Характеристика кредитного бюро країн світу та специфіки інформації, яку вони надають
Країна Рік початку роботи першого кредитного бюро Види інформації, яка надається учасникам
Позитивна
(white) Негативна
(black)
Австралія 1930 - +
Австрія 1860 + +
Англія 1960 + +
Аргентина 1950 + +
Бельгія 1987 - +
Бразилія 1996 - +
Гонконг 1982 - +
Ірландія 1963 - +
Італія 1990 + +
Канада 1919 - +
Мексика 1997 + +
Нідерланди 1965 - +
Норвегія 1987 + +
Перу 1995 - +
Росія 2005 + +
Україна 2005 + +
Зважаючи на динаміку кредитного портфеля, кредитів, наданих суб'єктам господарювання та фізичним особам (див. табл.3.2), можна стверджувати, що поява таких нових інституцій у структурі фінансового ринку України дасть змогу забезпечити зростання ВВП вищими темпами та поліпшити якість надання кредитних послуг за рахунок впровадження нових ефективних фінансових інструментів.
Таблиця 3.2. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб'єктам господарювання та фізичним особам.
Показники Періоди
01.01.2001
01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.07.2006 01.10.2006
Кредитний портфель
млн. грн.. 23 637 32 097 46 736 73 442 97 197 156 385 199 060 229 355
Кредити, надані суб'єктам господарювання
млн. грн. 18 216 26 564 38 189 57 957 72 875 109 020 130 531 147 335
Кредити, надані фізичним особам
млн. грн.. 941 1 373 3 255 8 879 14 599 33 156 48 645 61 808
У сфері кредитування підприємств і організацій кредитне бюро відіграє особливо активну роль. При цьому обсяг інформації, що акумулюється бюро, включає безліч різних даних, які отримуються як від кредиторів, так і від самих компаній, не тільки про діяльність потенційного позичальника, його фінансове становище, а й про інших його кредиторів, акціонерів та менеджерів.
В Україні уже закладено підвалини з метою формування таких відносин - створено Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, яке з 2007 року почне реально функціонувати і яке є надзвичайно важливим

 
 

Цікаве

Загрузка...