WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики є: нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; ризик ліквідності застави; моральні та етичні характеристики позичальника.
До методів управління кредитним ризиком на рівні окремої позики належать:
- Аналіз та оцінка кредиту. Полягає у визначенні його реалістичності з ділової та економічної точки зору, встановлення ступеня відповідності суми та строків позики меті заходу, що кредитується, а також у виявленні величини ризику, пов'язаного за даною угодою. У процесі оцінювання ризиковості кредиту менеджер повинен проаналізувати кредитну заявку клієнта та визначити характер кредиту; економічне обґрунтування потреби в кредитуванні; напрямки цільового використання; відповідність суми та строків мети заходу; рівень прийнятності для банку запропонованого забезпечення.
Процес структурування кредиту полягає у відпрацюванні таких параметрів, які б відповідали потребам клієнта та мінімізували кредитний ризик банку, забезпечуючи умови своєчасного погашення позики. У процесі структурування банк визначає такі параметри позики: вид кредиту, суму, термін, забезпечення, порядок видачі і погашення позики, ціну позики.
Правильне визначення виду кредиту є важливим для встановлення реальних джерел банківських позичок. Якщо кредит надається на формування оборотного капіталу клієнта і належить до короткострокового, то джерелом його повернення будуть поточні грошові надходження, які виникнуть після реалізації проекту, що прокредитований. Кредит, наданий на відтворення основного капіталу позичальника, є, як правило, довгостроковим і має повертатися за рахунок прибутку від експлуатації прокредитованого об'єкта.
Важливе значення у структуруванні позички має правильне визначення суми позички. Заниження її може призвести до порушення строків її повернення, оскільки об'єкт, що кредитується, не буде завершений у строк, а завишення - до нецільового використання надмірно отриманих у банку коштів.
Успіх кредитної угоди значною мірою залежить від правильного визначення строку позички. Якщо будуть встановлені занадто напружені строки повернення позички, то у позичальника може виявитися брак капіталу, що спричинить спад виробництва. Якщо ж ці строки будуть занадто ліберальними, тобто набагато більшими від періоду, протягом якого буде отримана віддача від позички, то позичальник певний час користуватиметься неконтрольованими з боку банку коштами.
Значна увага при структуруванні позички приділяється розрахунку вартості кредиту, що буде наданий. Вона складається з процентної ставки і комісії за його надання й оформлення.
Процес документування позики полягає в підготовці та укладанні кредитного договору, умови якого задовольняють потреби як позичальника, так і банку. Правильне складання кредитної угоди має захищати інтереси банку, насамперед його вкладників та акціонерів. На стадії документування кредитний договір, договір застави та інші документи (гарантії, підтвердження прав власності тощо) повинні ретельно перевірятися юридичними службами та представниками контролю вальних підрозділів з метою недопущення помилок і зниження документарного ризику. Неточності, неконкретний опис дій, не передбачення певних обставин, нечітке формулювання обов'язків та відповідальності - все це може призвести до підвищення кредитного ризику та виникнення проблемних кредитів. Якість документування кредитних операцій значною мірою впливає на кредитний ризик кожної окремої позики та кредитного портфеля банку в цілому.
Контроль за наданим кредитом та станом застави (кредитний моніторинг) - неодмінна умова успішного здійснення програми банківського кредитування. Постійний контроль допомагає менеджерам заздалегідь виявляти проблемні кредити, а також перевірити відповідність дій кредитних працівників основним вимогам кредитної політики банку. Завдяки контролю за кредитами менеджмент банку має можливість оцінити сукупний ризик кредитного портфеля та визначити майбутню потребу в нарощуванні банківського капіталу.
Особливістю перерахованих методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки водночас вони являють собою етапи процесу кредитування.Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики.
Управління ризиками та формування резервів в ВАТ "СЕБ БАНК" в 2005 році.
Для зниження кредитного ризику та уникнення критичних розмірів втрат по кредитних операціях в ВАТ "СЕБ БАНК" дотримується встановлених Національним банком України нормативів кредитних вкладень:
- загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (банку, фізичної чи юридичної особи або групи споріднених підприємств) перед банком у результаті надання одного або кількох кредитів, не перевищувала 25 % регулятивного капіталу банку;
- сукупний розмір "великих кредитів", наданих банком, з урахуванням 100% суми позабалансових зобов'язань, не перевищував восьмикратного розміру регулятивного капіталу банку.
Банк здійснював керування ризиками за допомогою таких основних методів:
- використання принципу зважених ризиків;
- здійснення систематичного аналізу фінансового стану клієнтів банку, їхньої платоспроможності і кредитоспроможності;
- застосування принципу поділу ризиків;
- проведення політики диверсифікації кредитного портфелю;
- використання плаваючих процентних ставок;
- використання практики застави;
- розширення спектра проведених операцій (диверсифікація діяльності).
З метою запобігання надмірного кредитного ризику ВАТ "СЕБ БАНК" в своїй діяльності використовував такі методи як: реальна оцінка рівня кредитоспроможності позичальника, диверсифікація кредитного портфелю, встановлених лімітів (граничних обсягів) на видачу кредитів одному позичальнику, дотримання умов достатності забезпечення позик (майже всі договори застави посвідчуються нотаріусом, навіть ті, що не підлягають обов'язковому посвідченню), тощо. Для страхування кредитної діяльності банк протягом 2005 року формував резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за методикою, що відповідає Положенню НБУ "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків".
Протягом 2005 року сума резерву під кредитну заборгованість формувалася в повному обсязі відповідно до класифікації кредитного портфелю банку (в т.ч. розміщення на міжбанківському ринку). Станом на 01.01.2006 року сума стандартних кредитів складала 221 314 тис. грн., що становить 46.4% від суми кредитного портфеля банку, а сума створеного резерву за ними становила 961 тис. грн..(на 61 тис. грн.. менше порівняно з 2004 роком), сума нестандартних кредитів склала 255 428 тис. грн., що становить 53.6 % від суми кредитного портфеля банку, а сума резерву за ними склала 7 482 тис. грн.. (на 1 002 тис. грн.. більше порівняно з 2004 роком).
Висока ризиковість кредитних операцій є однією з проблем реформування економіки та

 
 

Цікаве

Загрузка...