WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

умови та строки розгляду заяви.
Кредитні відносини між банком і клієнтом розпочинаються з отримання та розгляду кредитної заявки, в якій передусім містяться відомості щодо позики, якої потребує клієнт: мета, розмір, вид і термін позики, вид забезпечення тощо. Необхідною складовою заявки є пакет супровідних документів, ретельний аналіз яких здійснюється на наступних етапах процесу кредитування. До пакета входять, як правило, такі документи:
1) копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
2) копія установчих документів;
3) фінансова звітність, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів за останні три роки. Баланс показує структуру активів, зобов'язань і власного капіталу в динаміці. Звіт про фінансові результати повідомляє про доходи та витрати в структурному та по елементному розрізі, а також містить показники прибутковості цінних паперів власного боргу підприємства. Звіт про рух грошових коштів показує обсяги надходжень та видатків грошових ресурсів щодо окремих видів господарської діяльності.
Крім того кредитна заявка містить таку інформацію про клієнта: досвід з одержання кредитів (за останні п'ять років); головні постачальники, покупці, їх частка в загальному обсязі, термін співробітництва; головні замовники, їх частка в загальному обсязі, термін співробітництва; головні конкуренти, їх переваги; зв'язки з іншими фірмами; етапи використання кредиту.
Необхідним доповненням до кредитної заявки виступає перелік документів, наданих у банк для проведення попереднього аналізу по кредиту: статут і договір засновників, завірений нотаріально; копія ліцензії для підприємств, що займаються діяльністю, що підлягають ліцензуванню; квартальний звіт з додатком за останній рік роботи підприємства; довідка про оборот на поточному рахунку за останні три місяця, а також про наявність заборгованості за кредитами; розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік роботи; розшифровка основних фондів на останню поточну дату.
4) картка клієнта, яка містить всі реквізити клієнта (форма власності, код ЄДРПОУ, номер рахунків, найменування і МФО банків, в яких вони відкритті та інше), анкетні дані директора, головного бухгалтера, а також реквізити засновників (акціонерів), і їх частка в статутному капіталі, дочірні підприємства, філії);
5) бізнес-план, який повинен містить відомості щодо цілей проекту, методів проведення операцій, а також: детальний опис товарів або послуг, що планується впровадити за допомогою кредиту; галузевий і ринковий прогнози (опис ринків, інших компаній, що пропонують аналогічні товари і послуги, державне регулювання у відповідній галузі, переваги і слабкі сторони конкурентів); план маркетингу (потреби споживачів, реклама, засоби просування товарів і послуг на ринок); план виробництва (потреба у виробничих потужностях і робочій силі, наявність устаткування, структура виробничого процесу, обсяги продукції); план менеджменту (структура організації, керівні органи, штат консультантів); фінансовий план (прогноз інвестиційного і операційного бюджетів, прогноз руху грошових коштів, перспективний баланс на наступні періоди).
Кредитна заявка разом із пакетом супровідних документів надходить до працівника відповідного кредитного підрозділу, який здійснює інтерв'ю з потенційним позичальником. Ця бесіда має велике значення для вирішення питання щодо позики: вона дозволяє не тільки з'ясувати окремі деталі кредитної заявки, але й скласти своєрідний психологічний портрет позичальника, оцінити професійну підготовленість керівництва фірми, ступінь його реалістичної оцінки стану та перспектив розвитку підприємства.
В ході співбесіди кредитний робітник концентрує свою увагу на базових, ключових для банку питаннях, які можуть бути розподілені по таких групах:
1) загальні відомості про позичальника: форма власності та організаційна побудова підприємства; термін активності діяльності підприємства; основна продукція; відомості щодо власників підприємства; рівень досвіду та кваліфікації менеджерів; рівень доходності господарської діяльності; відомості щодо основних постачальників та споживачів продукції підприємства;
2) питання щодо самого кредиту: яку суму фірма планує отримати у позику; на що і як буде витрачена ця сума; чи вірно складено прогноз фінансових потреб; чи враховано термін служби активів, що фінансується за рахунок позики;
3) питання, пов'язані з погашенням кредиту: які вхідні грошові потоки отримує фірма в ході операційного циклу; які джерела надходження готівки фірма планує використати для погашення кредиту; чи є особи, які готові надати гарантію або поручительство, та який їх фінансовий стан;
4) питання щодо забезпечення кредиту: яке забезпечення може бути передано у заставу; відомості щодо власника забезпечення; де воно зберігається; чи знаходиться забезпечення під повним контролем позичальника; яка була зроблена оцінка майна, що пропонується в якості забезпечення; якими є витрати на зберігання забезпечення;
5) питання щодо зв'язків клієнта з іншими банками: з якими банками співпрацює клієнт; чи отримав він кредити від інших банків; чи є непогашені позики та який їх характер.
Аналізуючи кредитну заявку банк може здійснювати перевірки позичальника на місці. Відвідуючи клієнта, можна з'ясувати ті питання,що не обговорювалися під час інтерв'ю, оцінити рівень компетенції працівників, що очолюють бухгалтерські, фінансову і маркетингову служби, адміністративний апарат, скласти уявлення щодо стану майна клієнта.
На першому етапі кредитний робітник повинен прийняти дуже важливе рішення: продовжувати роботу з кредитною заявкою цього клієнта чи вже на цьому етапі відмовити у видачі кредиту. Якщо пропозиції клієнта не відповідають за якимись аспектами принципам політики та стратегії банку у сфері кредитних операцій, то кредитна заявка має бути відхилена. При цьому необхідно пояснити заявнику, з яких причин кредит не може бути наданий. Якщо ж за результатами співбесіди кредитний робітник приймає рішення щодо продовження роботи з клієнтом, він заповнює відповідний кредитний формуляр та передає його разом із кредитною заявкою та пакетом супровідних документів до підрозділу кредитного аналізу для оцінки кредитоспроможності позичальника.
На другому етапі процесу кредитування банк здійснює глибоке і детальне вивчення фінансового стану позичальника і оцінює його можливість і здатність повернути позику.
Для оцінки кредитоспроможності позичальника банк, окрім кредитної заявки та пакета документів, що додається до кредитної заявки, використовує інші відомості: відомості про клієнта, що утримується в архіві банку; інформація про клієнта, отримана за межами даного банку.
Внутрішньобанківські джерела інформації складаються з відомостей про попередні контакти з клієнтом, у сфері кредитних та не кредитних відносин. Велике значення в цьому випадку мають архіви банку, та картотека кредитної інформації (ККІ), де зберігаються дані про кредити, що були раніше видані клієнту, про затримки і порушення

 
 

Цікаве

Загрузка...