WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

валюті мало місце як по кредитам, що надавалися юридичним особам (зросла на 26.0% і досягла на кінець періоду 65.6%), так і по кредитам, що надавалися фізичним особам (зросла на 53.3% і досягла на кінець періоду 81.0%). Таке значне збільшення валютної складової в частині кредитів фізичним особам пояснюється тим, що основна частка збільшення кредитного портфелю фізичним особам відбулася за рахунок іпотечних кредитів (на придбання нерухомості) і споживчих кредитів на придбання автомобілів, які видавалися майже виключно у валюті.
Аналізуючи структуру кредитного портфеля ВАТ "СЕБ БАНК" ми бачимо, що найбільший напрямок кредитування в кредитному портфелі банку займають кредити в поточну діяльність. Їх частка порівняно з 2004 роком зросла 1.5 рази (таблиця 2.7). Також порівняно з 2004 роком в 2005 році в кредитному портфелі банку зросла частка іпотечного кредитування. Абсолютний приріст склав 82 923 млн. грн.
Таблиця 2.7
Кредитний портфель ВАТ "СЕБ БАНК"
Показник 2005 рік
тис. грн. 2004 рік
тис. грн.
Овердрафт, в т.ч.:
- сумнівні
- прострочені 9 232
0
47 6 826
605
0
Операції репо 0 0
Враховані векселі, у т.ч.:
- сумнівні
- прострочені 0
0
0 0
0
0
Кредити, в поточну діяльність, у т.ч.:
- сумнівні
- прострочені 218 832
1 276
2 568 140 777
843
923
Кредити в інвестиційну діяльність, в т.ч.:
- сумнівні
- прострочені 37 749
134
20 30 469
226
0
Іпотечні кредити, у т.ч.: 85 154 2 231
- сумнівні 0 0
- прострочені 0 0
Фінансовий лізинг (оренда), у т.ч.: 0 0
- сумнівні 0 0
- прострочені 0 0
Кредити, що надані органам державної влади, у т.ч.: 0 0
- сумнівні 0 0
- прострочені 0 0
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями 0 304
Усього кредитів 350 967 180 607
Резерви під заборгованість за кредитами (7 722) (6 007)
Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 343 245 174 600
Таблиця 2.8
Питома вага кредитів за основними видами економічної діяльності в кредитному портфелі ВАТ "СЕБ БАНК"
Показники 2005 рік Відсоток % 2004 рік Відсоток %
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1 850 0.53 1 257 0.70
Харчова промисловість 24 283 6,92 20 304 11.24
Хімічне виробництво 14 727 4.20 863 0.48
Будівництво 10 964 3.2 3 597 2.06
Оптова торгівля і посередництво в торгівлі 113 927 32.46 73 766 40.84
Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт 34 639 9.87 34 139 18.90
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт 8 177 2.33 7 024 3.89
Кредити, надані фізичним особам 41 309 11.77 6 151 3.41
Усього кредитів 350 967 100 % 180 607 100 %
Аналіз кредитно портфелі ВАТ "СЕБ БАНК" за період з 2004 року по 2005 рік показав, що основним із головним напрямком діяльності банку залишається кредитна діяльність. В активах банку кредитний портфель склав за 2004 - 2005 рік 50%. Основними напрямками кредитування в 2005 році було іпотечне кредитування, яке склало 85 154 млн. грн. і абсолютний приріст порівняно з 2004 роком склав 82 923 млн. грн. Також велику частку в кредитному портфелі банку склали кредити в поточну діяльність і в інвестиційну діяльність.
В ВАТ "СЕБ БАНК" в червні 2005 році розпочалася програма іпотечного кредитування з привабливими для клієнтів умовами - до 25 років. Такий тривалий термін кредитування - унікальний для українського ринку. Клієнти банку мають можливість одержати кредити за лояльними процентними ставками, розмір яких залежить від вартості засобів на Лондонській міжбанківській біржі (LIBOR). В межах програми банк безкоштовно надає платіжну картку CIRRUS MAESTRO, за допомогою якої погашається іпотечний кредит. В жовтні 2005 року ВАТ "СЕБ БАНК" запропонував нову послугу для приватних клієнтів - кредити на купівлю авто. Купуючи авто в будь-якому автосалоні, клієнти банку мають можливість сплатити за рахунок кредитних засобів до 85 % його вартості, а потім впродовж 5-ти років погашати заборгованість перед банком.
2.2. Порядок видачі та погашення позик комерційних банків
Ефективність кредитної діяльності комерційного банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, наскільки чітко визначені завдання основних етапів цього процесу та функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій.
Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності на комерційній, договірній основі за умови дотримання основних принципів кредитування: забезпеченості, повернення, строковості, цільового використання.
Порядок видачі кредитів обумовлює технології видачі позичальнику кредитних коштів і вимоги, дотримання і періодичне поновлення яких надає право позичальнику на одержання кредитних коштів , з урахуванням характеру кредиту та інших умов договору.
Порядок погашення визначається в банках виходячи з особливостей операції, що кредитується і визначених джерел погашення кредиту (доходів від поточної діяльності, від реалізації проекту, що кредитується) і має на меті мінімізацію ризику неповернення кредиту. Погашенняможе здійснюватися одноразово по закінченню терміну користування кредитом, або частини із заздалегідь обговореною періодичністю та сумами (графік погашення) впродовж терміну кредитування, або на розсуд позичальника.
Процес кредитування можна умовно розділити на кілька етапів, кожний з яких вносить свій внесок у якісну характеристику кредиту і визначає ступінь його надійності, а також рівень прибутковості банку. Найважливішими і розповсюдженими етапами кредитного процесу в банках виступають:
1) отримання та розгляд кредитної заявки на надання кредиту, а також інтерв'ю з потенційним позичальником;
2) оцінка кредитоспроможності позичальника;
3) підготовка до складання кредитного договору, та підписання кредитного договору;
4) моніторинг і контроль за виконанням умов кредитного договору;
5) погашення кредиту разом з процентами.
Первісне звернення клієнта до банку може бути у формі телефонної розмови або візиту його представника, в результаті чого кредитний експерт повинен довести до відома клієнта основні вимоги банку до позичальника, умови кредитування, з'ясувати потреби клієнта, оцінити його відповідність вимогам та можливостям банку. На початку бесіди кредитний експерт повинен відрекомендуватися та перевірити повноваження представника клієнта на предмет проведення переговорів щодо кредитування. До переговорів можуть бути залучені інші фахівці банку: кредитний експерт відділу кредитного ризику, юрист тощо. В процесі переговорів клієнту надається інформація щодо умов кредитування, щодо необхідності надання заяви на отримання кредиту та визначення пакету документів,

 
 

Цікаве

Загрузка...