WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

станом на
01.01.2006 р. 01.07.2006 01.10.2006
Кредити, надані
суб'єктам господарювання 109 020 124 340 147 335
Кредити, надані фізичним особам 33 156 45 098 61 808
Кредити, надані органам державного управління 5 4 4
Кредити, надані іншим банкам та НБУ 103 683 123417
Аналіз частки довгострокових кредитів у кредитному портфелі банків України (Таблиця 2.3) показав, що в 2006 році (дев'ять місяців) відсоток цих кредитів в кредитному портфелі склав більше 50%, а питома вага довгострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання склала більше 30%.
Таблиця 2.3
Частка довгострокових кредитів, в т.ч. довгострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання у кредитному портфелі банків України
Млн.. грн.. Відсотки
Показник За станом на 01.01.2001 р. За станом на 01.01.2002 р. За станом на 01.01.2003 р. За станом на 01.01.2004 р. За станом на 01.01.2005 р.
Сума Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки
Кредитний портфель 23 637 100 32 097 100 46 736 100 73 442 100 97 197 100
Довгострокові кредити 3 309 14 5 683 17.7 10 690 22.8 28 136 38.3 45 531 46.8
У тому числі довгострокові кредити, надані суб'єктам господарювання 2 761 11.6 5 125 15.9 9 698 20.7 23 239 31.6 34 693 35.6
"Закінчення таблиці 2.3"
. млн.. грн..
Показник За станом на 01.01.2006 р. За станом на 01.07.2006 р. За станом на 01.10.2006 р.
Сума Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки
Кредитний портфель 156 385 100 199 060 100 229 355 100
Довгострокові кредити 86 227 55.1 111 972 56.2 131 044 57.1
У тому числі довгострокові кредити, надані суб'єктам господарювання 58 528 37.4 70 777 35.5 78 590 34.2
Таблиця 2.4
Основні напрямки кредитування на які надавалися кредити суб'єктам господарювання.
Показник 2002 рік
% 2004 рік
% 2005 рік
%
Оптова торгівля та посередництво у торгівлі 34.1 41.7 41.8
Сільське господарство, та пов'язані з ним послуги 6.7 7.9 7.2
Торгівля транспортними засобами 3.0 4.5 5.1
Будівництво 2.3 2.6 3.6
Виходячи з проведеного аналізу ми бачимо, що за період із 01.01.2001 р. порівняно з 01.10.2006 р. зростання чистих активів українських банків забезпечувалося в основному за рахунок зростання кредитного портфеля юридичних і фізичних осіб (середньорічний темп його зростання становив понад 50%). Унаслідок питома вага кредитного портфеля в чистих активах банків за вищезгаданий період збільшилася і за станом на 01.01.2006р. становила понад 70%. Починаючи з 2001 року щорічне зростання кредитного портфеля банків перевищувало 40%. У світові практиці темпи зростання цього показника понад 17% за рік прийнято вважати "кредитним бумом".
За станом на 01.10.2006 року основна маса кредитних вкладень українських банків була сконцентрована в портфелі кредитів, наданих суб'єктам господарювання. Частка кредитів, наданих фізичним особам, за останні 6 років(період з 01.01.2001 рік по 01.10.2006 рік) зросла у 65 раз (Таблиця 2.2 ).
Портфель кредитів, наданих суб'єктам господарювання, мав високу концентрацію в наступних видах економічної діяльності - оптовій і роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, будівництві, сільському господарстві та пов'язаних з ним послуг. Причому домінуючим напрямком залишається оптова торгівля та посередництво у торгівлі.
Незважаючи на динамічний розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні, нині бракує точної інформації про обсяги цих позичок у портфелі вітчизняних банків. За заявами окремих експертів, портфель іпотечних кредитів на придбання житла, наданих українськими банками, на кінець 2005 року, становив приблизно 10.6 млрд. грн. і зріс протягом минулого року більш ніж утричі. Проте, взявши до уваги поширеність такого виду забезпечення, як нерухомість, можна стверджувати, що частка іпотечних кредитів (яка включає кредити, надані суб'єктам господарювання) може становити 50 і більше відсотків кредитного портфеля банківської системи. Отже, значне падіння цін на нерухомість може мати негативний вплив на якість кредитних портфелів українських банків.[]
Аналіз періоду з 01.01.2001 порівняно з 01.10.2006 року (дев'ять місяців) показав, що для банків України кредитна діяльність залишається одним із основних напрямків бізнесу. На початок 2006 року по банківській системі України в цілому частка кредитного портфелю в загальних активах банків становила 70.1% і в подальшому мала позитивну динаміку. Це дає підстави для висновку, що саме результати роботи банків у сфері кредитування найістотніше впливають на їх фінансовий стан і стабільність.
Аналіз кредитного портфеля ВАТ "СЕБ БАНК".
Згідно наданої фінансової річної звітності за 2005 рік (додаток К) кредити та заборгованість клієнтів в активах банку склали 343 245 млн. грн., або 56%. На 31 грудня 2004 року цей показник дорівнював 174 600 млн. грн., або 50% .
Протягом 2005 року банком докладалися максимальні зусилля для активізації такого напрямку роботи, як кредитні операції з клієнтами (як такого, що має найсуттєвіший вплив на дохідність банку). При цьому особлива увага приділялась розвитку кредитування фізичних осіб, і першу чергу іпотечного кредитування. Загалом, банком були отримані наступні результати щодо операцій з кредитування клієнтів (таблиця 2.5).
Таблиця 2.5
Результати операцій з кредитування клієнтів
Тис. грн.
Показник 2004 рік 2005 рік Зростання на (%%) Структурні зміни в кредитному портфелі Відхилення
%%
2004рік 2005
рік
Кредити всього 180 607 350 967 94.3% 100% 100%
Кредити юридичним особам 174 456 309 658 77.8% 96.6% 88.2% -8.4%
Кредити фізичним особам 6 151 41 309 57.6% 3.4% 11.8% 8.4%
Розбіжність у темпах зростання протягом звітного року між окремими напрямками кредитування та різними видами кредитів привела до певних структурних змін у складі кредитного портфеля банку.
В 2005 році найбільш активно зростали обсяги кредитування у ВКВ, які за 2005 рік збільшились на 234.5 %, в той час як обсяги кредитування у гривні зросли за цей же період всього на 4.2%. ця тенденція позначилась на валютній структурі кредитного портфеля та його окремих видів, що характеризувалося наступними цифрами (таблиця 2.6):
Таблиця 2.6
Валютна структура кредитного портфеля ВАТ "СЕБ БАНК"
Назва показника 2004 2005 В %%
Кредити всього
- гривня 60. 9% 32.6% -28/2%
- валюта 39.1% 67.4% 28.2%
Кредити юридичним особам
- гривня 60.4% 34.4% -26.0%
- валюта 39.6% 65.6% 26.0%
Кредити фізичним особам
- гривня 72.3% 19.0% -53.3%
- валюта 27.7% 81.0% 53.3%
Аналіз цих цифр свідчить, що протягом 2005 року в банку ВАТ "СЕБ БАНК" частково відбулася переорієнтація на видачу кредитів клієнтам в іноземній валюті, що призвело до скорочення частки кредитів у гривні на 28.2 % (тобто за рахунок гривневих коштів фінансувалася лише третина кредитного портфелю). Зростання частки кредитів в іноземній

 
 

Цікаве

Загрузка...