WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків - Дипломна робота

в наступному: продаж активів; вступ у володіння заставним майном та його наступна реалізація; гарантоване рефінансування чи зобов'язання інших кредиторів щодо подальшого фінансування.
7) Частка власних коштів позичальника в кредитному проекті має бути значною.
Більш вірогідно, що контрагент, який вкладає значну частку власних коштів буде раціонально використовувати позикові кошти.
8) У кредитній діяльності слід враховувати будь-який потенційно несприятливий вплив, що має місце у діловому циклі.
Часто трапляється, що в умовах економічного підйому можливому впливу несприятливого економічного клімату на галузь контрагента та вторинну вартість застави приділяється недостатня увага. Тому слід бути особливо обережним, приймаючи рішення щодо надання кредиту в умовах сприятливого економічного клімату.
9) Кредитна діяльність повинна відповідати запланованому рівню прибутковості банку.
Прибутковість кредитної діяльності повинна оцінюватися з урахуванням ступеню ризику. Повинен враховуватися ризик кожної операції.
Виходячи з цих принципів у загальному вигляді кредитна політика має відображати такі ключові моменти:
- організація кредитної діяльності;
- управління кредитним портфелем;
- контроль над кредитним процесом;
- ліміти з окремих напрямків кредитування;
- механізм супроводження кредитних угод (кредитний моніторинг);
- формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами.
Документи кредитної політики є основними керівними матеріалами кредитних працівників із практичної реалізації загальних положень кредитної стратегії банку. Система документів з кредитної політики включає:
1) положення про кредитування;
2) положення про кредитний комітет;
3) положення про заставу;
4) положення про оцінку фінансового стану позичальника;
5) положення про гарантії;
6) положення про порядок створення і використання резерву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності;
7) положення про моніторинг кредитних проектів;
8) положення про факторинг;
9) положення про кредитну лінію;
10) положення про кредитний договір;
11) положення про лізинг;
12) положення про страхування кредитів.
При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників та позичальників із врахуванням загальнодержавних інтересів.
Аналіз динаміку змін кредитного портфеля банків України за період з 01.01.2001 року по 01.10.2006 рік (таблиця 2.1) показав, що він мав найбільшу питому вагу в структурі загальних активів (не скоригованих на резерви за активними операціями) і в середньому щорічно це зростання становило більше 40% від суми загальних активів. Абсолютний приріст цього показника за період з 01.01.2001 року порівняно з 01.01.2005 року склав 101 631 млн. грн., або 255%. Тенденція збільшення частки кредитного портфеля в загальних активах виявлено в першому півріччі 2006 року. Відсоток кредитного портфеля на 01.01.2006 року збільшився порівняно з 01.01.2005 роком на 1.4 % (з 68.7% по 70.1%). На 01.10.2006 року відсоток кредитного портфеля в загальних активах банків склав 76.4%. Абсолютний приріст кредитного портфеля за дев'ять місяців 2006 року склав 30 671 млн. грн., або 19.6%. Але надмірно високе значення показника питомої кредитного портфеля в структурі активів не завжди є свідченням орієнтації комерційного банку переважно на кредитні операції. Іноді це може бути і наслідком істотних фінансових негараздів у банківській установі (наприклад, у разі, коли більшість кредитів сумнівні до повернення, а всі ліквідні активи вже витрачено на виконання платіжних вимог клієнтів). Дуже мала частка кредитів у структурі активів може свідчити про домінування в ній не міжбанківських кредитів і державних цінних паперів, а основних засобів, дебіторської заборгованості, нарахованих, але не отриманих доходів чи інших складових, які не приносять банку прибутку.
Таблиця 2.1 Частка кредитного портфеля в структурі загальних активів банків України
Млн.. грн.., відсотки
Показник За станом на 01.01.2001 р. За станом на 01.01.2002 р. За станом на 01.01.2003 р. За станом на 01.01.2004 р. За станом на 01.01.2005 р.
Сума Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки
Загальні активи 39 866 100.0 50 785 100.0 67 774 100.0 105 539 100.0 141 497 100.0
Високоліквідні активи 8 270 20.7 7 744 15.2 9 043 13.3 16 043 15.2 23 595 16.6
Кредитний портфель 23 637 59.3 32 097 63.2 46 736 69 73 442 69.6 97 197 68.7
Вкладення в цінні папери 2 175 5.6 4390 8.7 4 402 6.5 5 355 5 7 250 5.1
"Продовження таблиці 2.1"
Показник За станом на Динаміка
01.01.2001 01.01.2005 Абсолютний
приріст
млн.. грн.. Темпи зростання
%
Сума Відсотки
Загальні активи 39 866 141497 101 631 255
Високоліквідні активи 8 270 23 595 15 325 185
Кредитний портфель 23 637 97 197 73 560 311
Вкладення в цінні папери 2 175 8 157 5982 275
"Продовження таблиці2.1"
Показник За станом на 01.01.2006 р. За станом на 01.07.2006 р. За станом на 01.10.2006 р.
Сума Від-сотки Сума
Від-сотки Сума
Від-сотки
Загальні активи 223 024 100.0 264 954 100.0 299 952 100.0
Високоліквідні активи 36 482 16.3 34 646 13.07 37 507 12.5
Кредитний портфель 156 385 70.1 199 060 75.2 229 355 76.4
Вкладення в цінні папери 14 338 6.4 13 311 5.02 13 821 4.6
"Закінчення таблиці 2.1"
Показник За станом на Динаміка
01.01.2006 01.10.2006 Абсолютний
приріст
млн.. грн.. Темпи зростання
%
Сума Відсотки
Загальні активи 223 024 299 352 76 328 34.2
Високоліквідні активи 36 482 37 507 1 025 2.8
Кредитний портфель 156385 187 056 30 671 19.6
Вкладення в цінні папери 14 338 13 821 - 517 - 3.6
Аналіз структури кредитного портфеля за напрямками кредитування (таблиця 2.2) за період з 01.01.2001 року по 01.10.2006 рік (дев'ять місяців), показав, що основна частка кредитного портфеля українських банків була сконцентрована в портфелі кредитів, наданих суб'єктам господарювання. При цьому більшу частину кредитів склали довгострокові кредити. За дев'ять місяців 2006 року їх відсоток склав більше 50% від кредитного портфеля. За той же період зросла частка кредитів наданих фізичним особам. Абсолютний приріст цих кредитів з 01.10.2006 року порівняно з 01.01.2005 роком склав 47 209 млн. грн., або в 4 рази .
Таблиця 2.2
Структура кредитного портфеля за напрямками кредитування банків України
Млн.. грн..
Показник За станом на
01.01.2001 р. 01.01.2002 р. 01.01.2003 р. 01.01.2004 р. 01.01.2005 р.
Кредити, надані
суб'єктам господарювання 18 216 26 564 38 189 57 957 72 875
Кредити, надані фізичним особам 941 1 373 3 255 8 879 14 599
Кредити, надані органам державного управління 123 197 196 73 39
Кредити, надані іншим банкам та НБУ 18 216 26 564 5 096 6536 9720
"Закінчення таблиці 2.2 "
Млн.. грн..
Показник За

 
 

Цікаве

Загрузка...