WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні - Реферат

Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні - Реферат

виявленню реальних цін на ринках.
Сприяння уряду вирішенню завдань забезпечення концентрації попиту та пропозиції на біржах, а отже, й створення умов для об'єктивного (ринкового) ціноутворення є, на нашу думку, неможливим без скорочення кількості бірж, тим більше, що з майже 600 зареєстрованих в Україні бірж лише незначна їх кількість функціонує повноцінно. У цьому зв'язку декому видається доцільним запровадження ліцензування діяльності як товарних бірж, так і біржових посередників. Головними ж критеріями такого ліцензування можуть стати економічна ефективність (розмір зборів і комісії, доступність технології для учасників), прозорість проведення торгів, максимальне використання електронних торгів і документообігу, гарантії біржі щодо виконання зобов'язань. На нашу думку, товарними біржами має здійснюватися ведення торгівлі з дотриманням ними наступних умов:
- значення основних показників ефективності біржової діяльності (обсяги біржового товарообігу, кількість членів і брокерів біржі, регулярність укладання угод і їхня кількість, ліквідність продажів) є оптимальними;
- положення "Статуту" біржі і "Правил" біржової торгівлі відповідають вимогам чинного законодавства;
- немає порушень з боку біржі та брокерів "Статуту" біржі, "Правил" біржової торгівлі і біржового арбітражу, Закону України "Про товарну біржу", інших законодавчих і нормативних актів, що регламентують їхню діяльність;
- біржа має всі необхідні умови для проведення публічних торгів (місткий, спеціально обладнаний торговий зал, електронне інформаційне табло, технічні засоби зв'язку);
- на біржі працюють фахівці;
- біржа вчасно й у повному обсязі надає необхідну інформацію контролюючому органу.
Суттєво скоротити кількість товарних бірж шляхом їхньої переорієнтації на інші організаційно-правові напрями діяльності можна за умови включення до Закону України "Про товарну біржу" статті "Біржовий товар". У цій статті має міститися норма, яка визначає необхідність ведення торгівлі на біржі оптовими партіями однорідного товару і за стандартизованими контрактами. Поява такої норми в законі, що регламентує діяльність товарних бірж в Україні, посприяє закриттю бірж, які займаються торгівлею рухомим і нерухомим майном (фактично виконуючи роль нотаріату), автотранспортом та іншими небіржовими товарами. Досвід російських бірж показує, що для торгівлі такими товарами в інфраструктурі бірж створюються спеціальні торгові доми або ж самі біржі перетворюються на такі підрозділи.
Видається логічним, аби регулятивні та наглядові процедури щодо біржової торгівлі здійснювалися не кількома державними структурами (як це має місце нині), а єдиною організацією - "Державною комісією з товарних бірж" утвореною на зразок державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. На державну комісію з товарних бірж мають покладатися функції регулювання діяльності товарних бірж, які полягають у наступному:
- ліцензування діяльності товарних бірж і біржових посередників;
- контроль за дотриманням біржового законодавства товарними біржами і брокерами;
- розробка методичних рекомендацій з питань біржової діяльності (біржові правила, контракти й ін.);
- узагальнення практики біржової діяльності, вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства про товарні біржі;
- участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для біржової діяльності.
Державна комісія з товарних бірж, як і державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, має створюватися за моноцентричною ознакою (тобто, окрім головного відділення, треба створити територіальні відділення в тих обласних центрах України, де зосереджена біржова торгівля). Одним з головних завдань діяльності державної комісії з товарних бірж може стати й підвищення рівня їхньої спеціалізації. Напрямок діяльності обирається кожною товарною біржею самостійно, але лише державна комісія з товарних бірж може офіційно визначати тип біржі - універсальна чи спеціалізована за певним товаром - і встановлювати відповідний статус товарної біржі. Так, наприклад, не можна визнавати біржу аграрною тільки тому, що частка угод із сільськогосподарською продукцією складає 2-5% у загальному обсязі біржового товарообігу. Спеціалізованою ж можна вважати біржу за умови, що на ній укладається 20% і більше угод з профілюючого товару в загальному обсязі біржового товарообігу. Надалі в міру розвитку біржової торгівлі цей показник може зростати.
Як показує досвід, низька активність підприємств на товарних біржах пояснюється насамперед тим, що їх керівники, будучи за всіма ознаками потенційними клієнтами товарних бірж, мають недостатнє уявлення про біржову діяльність, про наявність бірж у регіоні, та їхню спеціалізацію. Така ситуація певною мірою обумовлена відсутністю доступної об'єктивної інформації про стан біржової торгівлі. Настав час формування модерної біржової культури, адже наявні в Інтернеті сайти деяких бірж, біржова інформація, що зрідка з'являється у друкованих ЗМІ, не можуть задовольнити потреби підприємств, біржовиків та інших зацікавлених суб'єктів.
Для поширення інформації, щодо діяльності бірж та їх можливостей необхідно ширше використовувати можливості ЗМІ. Зокрема, державна комісія з товарних бірж може стати засновником і видавцем спеціалізованого видання (журналу). У ньому можуть розміщатися огляди окремих біржових товарних ринків; інформація про зміни у законодавчому полі з коментарями фахівців; аналіз досвіду діяльності провідних бірж в Україні та інша інформація. Методична ж робота державної комісії з товарних бірж може полягати у розробці рекомендацій з проведення планування біржової діяльності, серйозній аналітичній роботі на товарних біржах з використанням відповідних економічних показників.
Отже, швидке створення організованих прозорих ринків найважливіших сировинних товарів є можливим лише за умови поєднання зусиль уряду, біржових об'єднань і окремих бірж. В даній статті нами сформульовано певні тези щодо вдосконалення біржової торгівлі як на біржовому ринку в цілому, так і на окремих біржах, надано конкретні пропозиції щодо їх реалізації. При цьому особливу увагу приділено державному регулюванню біржової торгівлі. Сподіваємося, що впровадження у практичну діяльність бірж запропонованих заходів якоюсь мірою сприятиме залученню до біржової торгівлі товаровиробників і біржових посередників - потенційних учасників ф'ючерсних ринків.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Міщенко В.І., Науменкова С.В. Організація ф'ючерсного валютного ринку // Фінанси України. -1998. - №10. - С. 60-69.
2.Солодкий М.О. Біржовий ринок. - К.: Джерела М, 2001. - 336 с.
3.Сохацька О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 454 с.
4.Шаповалов Є.А. Перспективи входження фінансового ринку України всвітову систему торгівлі деривативами // Вісник НБУ. - 2001. - №4. - С. 58-60.
5. Кириенко О.Э. Расширение функций региональных бирж // Матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції "Україна наукова - 2001". - Т.11 Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. - С.34-35.

 
 

Цікаве

Загрузка...