WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні - Реферат

Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні
Одним з показників якісного стану біржової торгівлі прийнято вважати зміст здійснюваних на біржах угод і операцій. Історія міжнародної біржової торгівлі свідчить, що загалом біржі пройшли тривалий шлях розвитку: від класичних угод з реальним товаром до модерних ф'ючерсних і опціонних угод. Останні, як відомо, є угодами з типовими контрактами, учасники яких мають змогу страхувати цінові ризики на свій товар. Поточні та прогнозні біржові ціни слугують орієнтиром у діяльності виробників і споживачів. Ці й інші функції біржі визначають її значимість в сучасних умовах.
Розвиток ринкових відносин в Україні дав поштовх створенню строкових товарних, валютних і фондових біржових ринків. Однак, зрушення, що вже відбулися в цьому напрямку, поки що не забезпечили відчутного прориву в галузі біржової торгівлі. Отже завдання пошуку шляхів успішного розв'язання даної проблеми залишається актуальним.
У світовій практиці накопичений величезний досвід з організації ф'ючерсних ринків. Його вивченню, а також можливостям використання присвячені сотні праць. Серед тих, які видані в Україні, варто згадати роботи О.М. Сохацької, Є.А. Шаповалова [3, 4]; умови створення ф'ючерсного валютного ринку вивчають В.І. Міщенко, С.В. Науменкова [1], товарного - О.М. Сохацька, М.О. Солодкий [3, 2]. Дана проблема вирішується вченими й фахівцями в галузі біржової торгівлі на наукових семінарах, конференціях. Зокрема, на Міжнародному науково-практичному семінарі "Впровадження товарних деривативів в Україні та світовій практиці ф'ючерсної торгівлі", який відбувся наприкінці 2003 р. у Києві, розглядалися питання використання товарних деривативів як інструментів фінансової інженерії, проблеми роботи клірингової та розрахунково-клірингової систем. Проте аналіз зазначених та інших джерел показує, що залишається багато невирішених проблем, пов'язаних з організацією спотових ринків у нашій країні.
Метою даної статті є розробка пропозицій щодо створення організованих спотових ринків біржових товарів як основи функціонування ф'ючерсних ринків.
Прийнято вважати, що розвиток біржової торгівлі в Україні впродовж останніх тринадцяти років не призвів до створення організованих спотових ринків основних сировинних товарів; що відсутність таких ринків зводить нанівець усі спроби переходу до ф'ючерсної торгівлі; що для торгівлі товарними деривативами бракує законодавчого забезпечення; що уряд здійснює недостатньо чітку й послідовну політику щодо створення біржових ринків, підтримки контролю і регулювання діяльності товарних бірж; що велика кількість бірж, універсальний характер більшості з них, наявність у структурі біржового товарообігу значної частини угод з так званим небіржовим товаром (товари "народного споживання", обчислювальна техніка, транспортні засоби) є чинниками, що стримують розвиток цивілізованої біржової торгівлі.
З огляду на існуючу ситуацію на біржовому ринку, а також виходячи з того, що перехід до ф'ючерсної торгівлі є бажаним, але разом з тим неможливим через відсутність організованого наявного ринку, видається доцільним нагадати вимоги до сучасних товарних бірж:
- вони повинні мати сучасні електронні торгові й розрахункові системи, які дозволять забезпечити дешевий і надійний доступ до торгів, а також якісну обробку та швидке надходження їхніх результатів;
- вони мають забезпечувати чіткість і гарантованість розрахунків по угодах, які укладаються на них; це обумовлює необхідність створення розрахункової палати без права проведення активних операцій з коштами учасників торгів, яка б повністю чи частково гарантувала забезпечення учасників згідно з поданими заявками, максимальну швидкість передачі цінової інформації її користувачам і одночасно максимальні можливості контролю впроваджених дій і швидкість реагування на них з боку учасників торгів;
- вони повинні використовувати наявну банківську систему, оскільки мета існування біржі - організація ринку, а не перерозподіл фінансових потоків;
- головним, хоча і не прямим, одержувачем вигоди від діяльності товарних бірж мають бути суб'єкти пов'язаної з нею фінансово-розрахункової інфраструктури;
- вони повинні нести зрозумілу і реальну відповідальність за ухвалювані ними рішення;
- організаторам товарних бірж необхідно усвідомити, що цей бізнес не може бути побудований тільки за рахунок торгівлі наявним товаром (такі торги мають бути доповненням і своєрідним "містком" до торгів спотовими контрактами на ціноутворюючі товари).
Згідно з висунутими вимогами, а також виходячи з того, що наявним в Україні економічним умовам відповідає торгівля на біржах реальним товаром, яка з часом переросте у ф'ючерсну й опціонну, визначаються принципові підходи до вдосконалення біржового механізму. На нашу думку, підходи до вдосконалення біржового механізму доцільно розглядати з позицій найбільш зацікавлених у функціонуванні товарних бірж в Україні суб'єктів - уряду та самої товарної біржі. Слід зазначити, що процес удосконалення біржового механізму з одного боку включає в себе упорядкування роботи біржового ринку в цілому, з іншого - удосконалення біржового механізму на кожній біржі окремо (рис. 1).
Напрями
вдосконалення біржового механізму
Урядова підтримка та Професійна підготовка брокерів.
регулювання. Розширення спектру послуг, що
Удосконалення біржового надаються клієнтам.
законодавства. Удосконалення аналізу біржової діяльності.
Ліцензування діяльності товарних Удосконалення методів котирування цін.
бірж та біржових посередників. Удосконалення оцінки комерційних
Контроль за дотриманням біржового законодавства. ризиків, яка дозволяє запобігти фінансових
втрат учасниками угод.
Вивчення діяльності та розвитку бірж. Створення розрахункових (клірингових) центрів для організації розрахункових операцій.
Контроль за фінансовими взаєминами
учасників біржової угоди.
Комерційне страхування біржових ризиків.
Рис. 1. Принципові напрями удосконалення біржового механізму
Поширеною є думка, що створення організованого біржового ринку, підвищення ефективності біржової торгівлі в сучасних економічних умовах неможливі без державного регулювання. Зважаючи на це, видається за доцільне, щоб сформульовані вимоги до сучасних товарних бірж були враховані та послідовно й жорстко втілені в певні регулятивні та наглядові процедури.
У межах державного регулювання діяльності товарних бірж на нашу думку особливу увагу слід приділяти питанням сприяння концентрації попиту та пропозиції на біржах шляхом ліцензування й законодавчого обмеження кола біржових товарів та завдяки організаційній концентрації регулятивних і наглядових процедур.
Однак і самі товарні біржі повинні докладати певних зусиль щодо подальшого підвищення рівня якості біржової торгівлі: брати участь у навчанні брокерів, підготовці необхідної інформації длянаступного її поширення в засобах масової інформації, розширювати спектр послуг, які біржа надає клієнтам [5], удосконалювати засоби котирування цін з метою сприяння

 
 

Цікаве

Загрузка...