WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств - Реферат

Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств
Досліджено сучасну вітчизняну систему промислового іпотечного кредитування та можливості створення й розвитку промислової іпотеки в Україні в умовах перехідної економіки. Автор доводить, що серйозною перешкодою в практичному застосуванні іпотеки є недосконалість законодавчо-правової бази, відсутність збалансованого і відпрацьованого механізму іпотечного кредитування. Це обумовлює високий ступінь ризику, невпевненість потенційних інвесторів у надійності своїх вкладень і гальмує розвиток реального сектора української економіки.
Постановка проблеми. Вирішення проблем фінансового і кредитного стимулювання економічного росту України є надзвичайно важливим у ринкових умовах господарювання. Надійною основою господарства України є функціонування конкурентоспроможних та високоефективних підприємств. Для цього потрібне залучення нових джерел фінансування розвитку промисловості на новій технічній і технологічній базі, однак у самих промислових підприємств вільних коштів для реалізації великих інвестиційних проектів немає, а залучення іноземного капіталу поки що є незначним у порівнянні з виробничим потенціалом держави. За цих умов особливого значення набуває фінансування реального сектора економіки та збільшення його капіталу за рахунок іпотеки, котра забезпечує стабільне зростання доходів у різних галузях економіки.
Система іпотеки, як особливий фінансово-кредитний регулятор та інструмент гарантування повернення авансованих коштів, створює умови для залучення інвестицій у виробництво для проведення подальших структурних змін в економіці і прискореного розвитку пріоритетних галузей промисловості. Однак разом з такою привабливістю іпотеки практичного впровадження іпотечного механізму фінансування підприємств в Україні не відбувалося.
Аналіз досліджень і публікацій. Однак проблеми розвитку іпотечного ринку як найважливішої складової усієї фінансово-кредитної системи через об'єктивні історичні обставини вивчені недостатньо. Вагомий внесок у розробку деяких проблем іпотечного кредитування останнім часом внесли передусім економісти далекого зарубіжжя, зокрема Д.Джонсон, М.Левін, Л. Міхаел, К. Сірманс, Дж.Шерман, М.Шнайдерман, Р.Страйк, І.Телгарський, М.Равіс, Дж.Фрідман, Н.Ордуей. Окремі питання висвітлені й у працях науковців України та інших країн СНД: В.Кудрявцева, Н.Косарєвої, А.Іванова, В.Іванова, С. Кручка [4], І. Цупора [6, 7] та інших.
Метою даної статті є дослідження сучасної системи промислового іпотечного кредитування та можливості створення й розвитку промислової іпотеки в Україні в умовах перехідної економіки.
Фінансування діяльності підприємства за рахунок іпотечного кредиту в даний час є одним з найбільш привабливих способів. Це обумовлено декількома факторами:
- можливістю довгострокового кредитування оборотних коштів під низькі відсотки;
- для застави не потрібно вилучати кошти з обороту;
- не ускладнюється процедура одержання кредиту.
Таким чином, іпотечний кредит служить для підприємства інструментом формування довгострокових пасивів.
Формування довгострокових джерел фінансування діяльності підприємства відбувається в даний час в основному за рахунок власних коштів: статутного капіталу, нерозподіленого прибутку, амортизаційних відрахувань, спеціалізованих грошових фондів. Механізм іпотечного кредитування дає підприємству додаткові можливості залучення досить дешевих оборотних коштів на тривалий термін.
Об'єктом іпотеки в такій ситуації може виступати саме підприємство як єдиний майновий комплекс, що має рухоме і нерухоме майно. У даних умовах можна вести мову про виникнення промислового іпотечного ринку. На цьому сегменті ринку іпотечних кредитів діють кілька суб'єктів.
Однак промисловий іпотечний ринок може функціонувати не тільки на основі одноступінчатої моделі, але і на основі двоступінчастої. У цьому випадку між інвесторами і банками-кредиторами як гарантійні центри, як правило, виступають іпотечні дилери, що можуть формувати довгострокові інвестиційні пули, а потім перерозподіляти їх поміж банками, отримуючи заставні або іпотечні облігації. Додатковими функціями іпотечних дилерів може стати створення іпотечного реєстратора.
При формуванні іпотечних фондів банки можуть використовувати заставні. На вторинному ринку такі заставні можуть обертатися кількома способами. По-перше, вони можуть продаватися цілком, по-друге, під заставну може бути продане право на пайову участь в іпотечному кредиті, що дозволяє інвесторові одержувати свою частку суми кредиту, яка повертається, і відсотків за нього. По-третє, заставні або окремі права на пайову участь можуть бути консолідовані в пули, на основі яких можуть бути випущені пайові інструменти, забезпечені іпотечними кредитами.
Ліквідність цих інструментів забезпечується додатковими гарантіями закладеного майна і можливою державною підтримкою. На базі пайових інструментів можливий випуск векселів або облігацій. Таким чином, може бути сформований не тільки первинний промисловий іпотечний ринок, але і ринок вторинний, на якому іпотечні цінні папери зможуть обертатися і приносити додатковий доход своїм власникам.
Промислова іпотека, на наш погляд, повинна ґрунтуватися на таких умовах і передумовах:
- формування первинного і вторинного промислових іпотечних ринків;
- надання банками довгострокових кредитів (на 5-15 років) на інвестиції у фізичні (реальні), а також в оборотні і нематеріальні активи;
- однією з обов'язкових умов промислового іпотечного кредиту повинно бути укладання договору страхування відповідальності за невиконання зобов'язань перед кредитором і договору про майнове страхування на весь термін дії кредитного договору.
Використання іпотечного кредитування має в промисловій сфері досить серйозні перспективи. Його потенціал у тому, що підприємства мають потребу в оборотних коштах. Крім цього, виникаюча конкурентна боротьба змушує керівництво підприємств постійно вишукувати ресурси на технічну модернізацію і переозброєння. Найбільш перспективними напрямками кредитування є інвестиції в основний капітал і витрати на капітальний ремонт, а також у приріст запасів матеріальних оборотних коштів.
Як показує експертний аналіз балансової і ринкової вартості підприємств, у даний час спостерігається явне перевищення балансової вартості над ринковою. Отже, при видачі іпотечного кредиту повинна передувати ринкова оцінка незалежним оцінювачем вартості підприємства як майнового господарського комплексу. Саме ця оцінка і повинна бути покладена в основу визначення суми передбачуваного промислового іпотечного кредиту.
Іпотечне кредитування є економічно привабливим і для держави, і для підприємств реального сектора економіки. У цьому випадку іпотека може бути використана:
- як механізм створення і залучення додаткових коштів для підтримки і розвитку матеріального виробництва;
- як додатковийінструмент забезпечення і стимулювання обороту і перерозподілу майна в тому випадку, коли інші способи (наприклад, купівля-продаж) юридично неможливі або економічно недоцільні;
- для створення багаторівневого фіктивного капіталу у вигляді заставних, похідних

 
 

Цікаве

Загрузка...