WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку - Реферат

Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку
Постановка проблеми. Як свідчить практика, проблема кредитних ризиків щодо неповернення кредитів є для комерційних банків однією з найважливіших проблем. Адже кожного разу при видачі кредиту банк намагається придбати прибутковий актив (у вигляді кредиту), але водночас бере на себе ризик того, що позичальник може виявитися неплатоспроможним, тобто не зможе або не захоче вчасно покрити суму боргу і відсотки. Неповернення кредитів тягне за собою погіршення показників фінансового стану як комерційного банку, так і позичальників.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичною та методологічною основою поставленої проблеми є досягнення вітчизняних та зарубіжних учених у галузі банківської справи, теорії кредиту, банківського менеджменту, теорії економічного ризику, наведені в працях Бубенко І.[1], Вітлінського В.[2-3], Кот Л. [5-6], Наконечного Я., Пернарівського О.[8], Потійко Ю. [7,9], Примостки Л. [10] та інших.
Дослідження цих науковців, зокрема, присвячені визначенню поняття кредитного ризику і проблемного кредиту, методам управління кредитними ризиками, аналізу системи показників кредитоспроможності позичальника, оцінці економічної ефективності управління банківськими ризиками і т. ін.
Метою даної статті є розкриття основних методичних підходів та прийомів до оцінки кредитоспроможності позичальника як основного напрямку управління кредитними ризиками комерційного банку.
Кредитний ризик - це ризик понесення збитків від кредитної діяльності, тобто ризик неповернення позичальником вчасно та у повному обсязі тих кредитних ресурсів, які він отримав від банку, внаслідок певних обставин, в основному незадовільного фінансового стану.
На наш погляд, поряд із всебічним вивченням і висвітленням у публікаціях вищенаведених аспектів досліджуваної проблеми ще є "арсенал" дійових засобів подолання негативного впливу кредитних ризиків на фінансову сталість та стабільність комерційних банків. Зокрема постійного перегляду та вдосконалення потребує система оцінки кредитоспроможності позичальника. Поряд із існуванням широкої мережі економічно обґрунтованих методів управління кредитними ризиками як на рівні окремої позики, так і на рівні кредитного портфеля (аналіз та оцінка кредиту, структурування позики, документування кредитних операцій, диверсифікація, лімітування і т. д.) практика управління кредитним ризиком, особливо на фоні загальної слабкої практики управлінського контролю, внутрішнього аудиту та корпоративного управління, залишається незадовільною.
Сучасні наукові розробки в галузі управління кредитними ризиками спрямовані здебільшого на вдосконалення методики оцінки стану кредитоспроможності позичальника як одного з етапів організації кредитного процесу та подальшого контролю за використанням позикових коштів. Так, більшість науковців [5, 6, 10] схиляються до методики оцінки коефіцієнтів фінансового ризику, застосування якої дозволяє віднести позичальника до одного з наступних класів (табл. 1).
Водночас є й такі науковці [9], які вбачають недоліки у діючих методиках оцінки кредитоспроможності позичальників. До таких недоліків, зокрема, належать:
по-перше, значна ранжировка підприємств у класі кредитоспроможності (5 класів: А, Б, В, Г, Д). Як правило, підприємства, які належать до класу "Г", "Д", недоцільно розглядати на предмет надання кредиту;
по-друге, за деякими фінансовими коефіцієнтами завищено бали у зв'язку з тим, що спрощено шкалу нарахування балів.
З огляду на ці положення, вважається, що при оцінці кредитоспроможності позичальників необхідно збільшити кількість показників, які характеризують фінансовий стан клієнтів. Зокрема коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності продукції, коефіцієнт рентабельності власних коштів, коефіцієнт фінансової незележності, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт ділової активності. Ранжировку підприємств у класі кредитоспроможності слід проводити за трьома класами "А", "Б" і "В".
Таблиця 1. - Класифікація позичальників за рівнем кредитного ризику
Клас Загальна
сума балів
Клас А
Позичальники надійні Більше 500
Клас Б
Позичальники з мінімальним ризиком Від 300 до 500
Клас В
Позичальники з середнім ризиком Від 100 до 300
Клас Г
Позичальники з високим ризиком Від 50 до 100
Клас Д
Позичальники з високим ризиком Менше 50
Незважаючи на протиріччя у підходах до класифікації позичальників за результатами оцінки їх кредитоспроможності, спеціалісти схиляються до якомога ширшого, всебічного вивчення стану споживачів кредитних ресурсів комерційного банку для запобігання кредитним ризикам. Так, оцінку рекомендується проводити за комплексним застосуванням таких напрямків [5, 6]:
І. Оцінка позичальника в залежності від кредитної історії клієнта (юридичної особи за останні три роки):
Характеристики Бали
1) Термін існування підприємства (від дати реєстрації чи перереєстрації)
- більше 5 років 15
- 3 - 5 років 10
- 1 - 3 роки 5
2) Кредитна історія позичальника:
- користувався неодноразово і погашав своєчасно 50
- користувався раніше і погашав з порушенням терміну повернення до 30 днів, але своєчасно сплачував відсотки 10
- користувався раніше і погашав з порушенням терміну повернення від 30 до 90 днів 30
- користувався раніше і погашав з порушенням терміну повернення більше ніж 90 днів -40
- користувався раніше і погашав з порушенням терміну повернення більше ніж 180 днів -50
3) Найбільша сума раніше поверненого кредиту складає не менше 80% суми кредиту, який запрошується 20
4) Погашення відсотків:
- своєчасне 50
- з порушенням терміну від 40 до 10
5) Наявність кредитної заборгованості іншим банкам на даний час:
- строкова 5
- прострочена 10
6) Наявність рахунків у національній або іноземній валюті:
- всі рахунки відкриті у даному банку 30
- позичальник не є клієнтом даного банку 5
7) Кредитні кошти, які направляються на оплату продукції або послуг:
- 100 % клієнтам даного банку 50
- 50% клієнтам даного банку 25
- 30% клієнтам даного банку 10
- нижче 30% клієнтам даного банку 0
ІІ. Оцінка позичальника в залежності від термінів кредитування та середньомісячних надходжень на поточні рахунки:
Бали
1) Термін користування кредитом:
- до 3 місяців 10
- до 6 місяців 8
- до 12 місяців 5
2) Середньомісячні надходження на поточні рахунки в залежності від загальної суми заборгованості:
- від 20% до 50% 20
- до 100% 30
- до 150 % 40
- більше 150% 50
- більше 250% 60
- більше 300% 70
ІІІ. Оцінка позичальника в залежності від рівня організації бази під кредитний проект. У даній групі показників рекомендується оцінювати наявність перспективного бізнес-плану (ТЕО) з усіманеобхідними розділами (10 балів); зважати на відсутність бізнес-плану (-10 балів); враховувати наявність контрактів на реалізацію планових обсягів продукції у відношенні до обсягів її виготовлення (від 40 до -10 балів); давати оцінку обсягу реалізації продукції на експорт і т. ін.
ІV. Оцінка позичальника залежно:
- від умов діючої кредитної угоди по виконанню зобов`язань (періодичність погашення кредиту, кредитної лінії (від 30 до 10 балів), періодичність сплати відсотків (від 30 до 10 балів);
- від умов оплати у контрактах на реалізацію продукції або послуг (від 50 до 30 балів);
- наявність виробничих приміщень (15 балів);
- залежність від сезонних поставок і пов`язана з цим неритмічність реалізації товарів (-10 балів);
- наявність власного ліквідного майна, окрім того, що надане в заставу, залежно від вартості (від 10 до 70 балів).
V. Оцінка ділових якостей керівника (досвід роботи на даному підприємстві, позитивний досвід роботи з даним банком, термін керівництва підприємством).
VІ. Оцінка позичальника залежно від структури статутного фонду
Бали
1) Розмір сплаченого статутного фонду (з урахуванням індексації):
- 20-50% від суми

 
 

Цікаве

Загрузка...