WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну - Реферат

Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну - Реферат

клієнтів чи акціонерів материнського банку, що в більшості випадків може означати відмову у фінансуванні конкурентних виробництв. Така схема розвитку банківської системи призведе до порушення цілісності економічних інтересів держави, суттєво гальмуючи розвиток національного виробництва, перш за все, малого та середнього бізнесу. Наслідок - зростання безробіття та інших соціальних проблем, з якими протягом останніх років зіштовхуються країни Східної Європи, зокрема, Польща. Для збереження економічного суверенітету країни доцільно було б запровадження системи державного регулювання присутності іноземного капіталу в сукупному капіталі банківської системи.
ІІ. Нерівні конкурентні умови з українськими банками.
Іноземні інвестиції в банківській системі беззаперечно важливі з точки зору надходжень додаткових фінансових ресурсів, нових банківських технологій, підтримки конкуренції між банками тощо.
Разом з тим, все це виправдано, коли вже склалася національна банківська система, що спирається на власну ресурсну базу. Однак, відомо, що рівень монетизації в Україні (близько 30% від ВВП) є значно нижчим від країн з розвинутою економікою, де цей показник наближається до розміру ВВП, або навіть перевищує його. Суттєво меншим є і сам розмір ВВП. В умовах, коли ці показники є не співставними, прихід в Україну іноземних філій, діяльність яких буде регулюватися розміром капіталу материнського банку, поставить іноземні банківські установи в заздалегідь більш вигідне становище при неможливості зі сторони українських банків скласти їм адекватну конкуренцію.
ІІІ. Відтік прибутку з територій України.
За специфікою своєї діяльності філії, як структурні підрозділи іноземних банків, не здійснюють формування капіталу. Таким чином, дохід, отриманий від їх діяльності на території України, після сплати податку буде повністю переведений до іноземного банку. Тоді як прибутки українських банків (в тому числі і з іноземним капіталом) в переважному розмірі залишаються в Україні та направляються на капіталізацію банків.
IV. Підвищення ризиків клієнтів - резидентів України у зв'язку з неврегульованістю процедури акредитації та функціонування філій іноземних банків. В запропонованому проекті Закону надається право іноземним банкам на відкриття їх філій в Україні. Разом з тим практично не визначені ключові механізми функціонування філій іноземних банків, зокрема, порядок їх відкриття, нагляду та регулювання діяльності, застосування у разі необхідності заходів впливу та ліквідації з врахуванням того, що філія не є юридичною особою.
V. Невизначеність механізмів реалізації окремих положень законопроекту.
Невизначеними залишилися механізми реалізації і деяких інших положень законопроектів, наприклад, незрозуміло хто (який орган) буде підтверджувати відповідність банківського нагляду держави розташування іноземного банку Основним Принципам ефективного банківського нагляду Базельського Комітету з питань банківського нагляду. Також невизначеним залишилося ким і яким чином буде підтверджуватися право українських банків на відкриття своїх філій на території іноземної держави, у якій створений і діє іноземний банк.[8]
Зважаючи на все вищесказане, слід сказати, що прийняття законопроекту №7274 в теперішній редакції, де всі зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" обмежуються наведенням визначення іноземного банку, його філії, та деяких вимог до країни де зареєстрований материнський банк, буде великим кроком на шляху передачі нашої банківської системи до іноземних рук.
Висновки.
1. Неоднозначний та суперечливий досвід Польщі у розбудові банківського сектора підлягає, на нашу думку, подальшому вивченню, особливо в умовах, коли необхідність залучення іноземних інвесторів в економіку України зростає, ставляться завдання щодо посилення інноваційної складової економічного зростання, підтримки малого та середнього бізнесу.
2. Входження філій іноземних банків на ринок фінансових послуг надасть доступ вітчизняним підприємствам до більш дешевих фінансових ресурсів, що безумовно буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських товарів, у першу чергу на зовнішніх ринках.
3. Українські банки будуть змушені збільшувати капіталізацію, застосовувати нові фінансові продукти кредитування для конкуренції з іноземними банками.
4. Маючи відповідні побоювання щодо приходу "брудного" капіталу в Україну та запобігання спекулятивних операцій, необхідно:
o активно застосовувати законодавчі важелі, які на даний час вже іс-нують по боротьбі з відмиванням "брудних грошей";
o розробити відповідні нормативи щодо допущення філій іноземних банків на ринок України (рівень капіталу "материнського" банку та його рейтинг тощо);
o обмежити можливість здійснення спекулятивних ризикових опера-цій на ринку.
5. Вдосконалення законопроекту з метою запобігання втрати національної банківської системи. Як альтернативна пропозиція може бути розглянутий варіант включення до законопроекту норм щодо:
а) обмеження розміру іноземного капіталу в банківській системі України 25% від його загальної суми;
б) набуття чинності ст.24 (в частині відкриття філій іноземних банків) через 6 місяців після одержання Україною суверенного рейтингу не нижче "А";
в) обмежити прихід іноземних банків по рейтингу (інвесторами повинні бути банки з рейтингом не нижче "А" або "АА");
д) ввести квоти на інвестиції з однієї і тієї ж країни;
е) обмежити присутність в Україні капіталу іноземних державних банків.
6. Найоптимальнішим вирішенням даної проблеми було б прийняття низки нових законів та змін до вже існуючих. Наведені зауваження АУБ свідчать про комплексність проблеми доступу іноземного капіталу в банківську сферу України. Зміни повинні торкатись не тільки Закону "Про банки і банківську діяльність", а й інших законів, таких якзакон "Про НБУ", "Про оподаткування прибутку підприємств", господарського кодексу тощо.
Список літератури.
1. "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо філій іноземних банків)": Проект закону України № 7274 від 01.04.2005р // www.liga.net.
2. The banking act. - Poland, of August 29, 1997 // www.nbp.pl.
3. Грошова і банківська статистика // www.bank.gov.ua.
4. Прес-служба Асоціації українських банків // www.aub.com.ua.
5. Міхал Юрек, Павел Маршалек, Кафедра банківської справи, Економічна Академія в Познані: Вплив інтернаціоналізації на польську банківську систему // www.aub.com.ua
6. Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №6(48).
7. Носарєва Л. Український банк у європейському огранюванні // Дзеркало тижня. - 2002. - №39(414).
8. Верников А. Иностранные банки в Восточной Европе // Международная экономика и международные отношения. - 2003. - №8.
9. Шакина А. Прямые иностранные инвестиции в странах Восточной Европы // Международная экономика и международные отношения. - 2003. - №2.
10. Карбовник А. М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. - 2002. - №7.
11. Шпиг Ф. І. Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. - 2005. - Т.14.

 
 

Цікаве

Загрузка...