WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну - Реферат

Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну
План
Вступ
Досвід Польщі
Україна
Висновки
Список використаної літератури
?
Вступ
Останнім часом в банківській сфері України досить часто обговорюється питання щодо відкриття філій іноземних банків. Захист національної банківської системи від поглинання зарубіжним капіталом є основною проблемою. Зміни в банківському бізнесі, що саме й спричинили появу проблеми, значною мірою пов'язані із структурними зрушеннями в розвитку світової економіки, яка до 90-х років переважно обмежувалась міжнародною торгівлею. Однак загальносвітові процеси економічної глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя зумовили широкомасштабну експансію іноземного банківського капіталу на нові ринки.
Слід зазначити, що в умовах глобальної інтеграції банківської си-стеми у світовий фінансовий ринок розвинуті країни шукають можливості для ефективного розміщення капіталів, а країни з трансформаційною економікою потребують капіталів для розвитку. Дефіцит капіталу внаслідок недостатніх внутрішніх накопичень є значним. Щорічні потреби країн з трансформаційною економікою складають 200-300 млрд. дол. США. Лише Україна для забезпечення своїх першочергових потреб розвитку потребує 40-50 млрд. дол. США іноземних капіталів. Світові заощадження здатні задовольнити ці потреби
Підкорення іноземними банками Центральної та Східної Європи є яскравим прикладом успішної експансії. Наприклад, тільки у Чехії частка банківських активів, підконтрольних іноземному капіталу, в 1993 - 2000 рр. збільшилася з 4% до 95%. Якщо частка філій іноземних банків на ринку Угорщини у 1993 р. складала лише 22%, то у 2000 р. - 71% сумарних банківських активів (а якщо взяти до уваги також обсяги транскордонного кредитування, то цей показник буде ще більшим - 78%) та 63% залучених депозитів належало філіям іноземних банків.
Проблеми капіталізації є досить актуальними для зарубіжних і вітчизняних науковців. У зарубіжній науковій літературі цю проблему висвітлено у працях Р. Брейлі, Є. Брігхема, С. Майєрса, П. Роуза, І. В. Ларіонової, А. М. Закріпова, В. В. Горєлова та ін. Значний внесок у розв'язання цієї проблеми зробили вітчизняні науковці, такі як: А. Барановський, В. В. Салтинський, С. М. Козьменко, А. М. Мороз, М. В. Савлу та ін.
Беручи до уваги той факт, що в Україні розглядається питання щодо лібералізації доступу іноземних банків на фінансовий ринок України у світлі майбутнього членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) та Європейському Союзі, необхідно проаналізувати досвід інших країн, у яких спостерігається високий рівень присутності іноземного капіталу.
Досвід Польщі
Найбільш наближеною країною за економічними параметрами є Польща, яка вже є членом ЄС та має з Україною досить тісні економічні зв'язки, крім того польська банківська система вже давно працює з філіями іноземних банків, тому можна розглянути плюси та мінуси перебування іноземних філій в польській національній економіці.
Поглянемо що відбувалося в польській банківській системі, коли розпочалася експансія зарубіжного капіталу:
o спостерігається динамічний розвиток іноземної банківської системи у Польщі, яка витісняє польську банківську систему з більш прибуткових операцій, а частка їх капіталу в сукупності капіталів польських банків досягнула на 30 червня 1996 р. 27,62 %;
o процес пристосування банківської системи до вимог Європейського Союзу настає після 1998 р., коли фактично і повністю відкрито ринок фінансових послуг.
У 1995 р. розмір балансових сум у банках з перевагою іноземного капіталу збільшився на 2800,3 млн. злотих, тобто на 80 %, тоді як у банках з польським капіталом лише на 35,6 %. Характерною рисою цих банків є значно вища, у порівнянні з польськими банками, частка кредитів в структурі активів - 38,9 %, польські банки - 25 %. Зате частка цінних паперів в іноземних банках складає 21,1 %, а в польських банках - 32,3 %. Ці дані свідчать про те, що власне іноземні банки не мають труднощів з залученням хороших клієнтів. У структурі пасивів значно більшу частку в іноземних банках становлять власні фонди - 16,5 % (польські банки - 8,4 %). Динаміка власних фондів брутто у банках з перевагою іноземного капіталу складала 230 %, а в польських банках - 127,7 %. Вартість власних фондів брутто у банках з перевагою іноземного капіталу становить 965,9 млн. злотих, а з перевагою польського капіталу - 10954,8 млн. злотих.
Прибутковість іноземних банків була значно вищою, ніж у польських банках і становила брутто - 27 %, нетто - 15,9 %, а в польських банках - 19 % і 11,1 %.
Одночасно банки з іноземним капіталом розмістили у 1995 р. в іноземних банках 490 млн. злотих, а отримали від цих банків 246,4 млн. злотих. Це може означати, що іноземні банки прагнуть безпечно розміщати свої засоби і будуть частіше переміщати капітал з Польщі за кордон, ніж збільшувати фінансові засоби на потреби польської економіки.
Вже в 1990 році закордонний капітал почав інвестуватися в польську банківську систему, щоб протягом кількох років зайняти в ній домінуючу позицію.
Таблиця 1
Закордонний капітал в польській банківській системі
Інтернаціоналізація польської банківської системи за період від 1994 до вересня 2003 року Банки з перевагою закордонного капіталу, які діють в Польщі Частка активів банків з перевагою закордонного капіталу в активах загалом (%)
1994 11 3,2
1995 18 4,2
1996 25 13
1997 29 15,3
1998 31 16,6
1999 39 47,2
2000 47 69,6
2001 48 69,2
2002 45 67,4
2003 ІХ 45 67
З таблиці 1 слідує, що пік експансії закордонного капіталу відбувався в 1999-2000 роках. Тоді було відкрито 16 банків з перевагою закордонного капіталу, а загальна частка установ з перевагою цього капіталу в активах польської банківської системи виросла більш ніж на 50 процентних пунктів. У наступних роках процеси інтернаціоналізації відбувалися значно повільніше. У вересні 2003 року закордонний капітал контролював 45 з 57 комерційних банків, а доля активів, накопичених ними в активах банківської системи, оформилася на рівні 67 відсотків. Треба підкреслити, що цей показник дуже високий. Серед країн, що належать до європейської спільноти, тільки Люксембург відзначається вищою (майже 100-відсотковою) долею активів, нагромаджених філіями і відділами закордонних банків в активах вітчизняної банківської системи.
Процес проникнення іноземного капіталу у польську банківську систему полегшується існуванням великих можливостей для здійснення діяльності іноземними банками у Польщі. У конкурентній боротьбі вони зможуть використовувати:
o низький рівень забезпеченості капіталом польських банків,
o "ніші", що виникають а результаті слабкого наступального характеру польських банків,
o більш низькі кошти, більш сучасні продукти, краще знання світової економіки.
На сьогодні всі українські банки мають сумарний капітал урозмірі одного мільярда 430 млн. дол. По суті, це капітали двох польських банків. А десять польських банків - один німецький. Три німецькі - один американський. Про яку конкуренцію можна говорити на Україні, повторення польського досвіду більш ніж вірогідне, воно неминуче.
З іншого боку, може відбутися переформування наших банків у дочірні банки іноземних банків, що

 
 

Цікаве

Загрузка...