WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

банку України № 266 "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих видів валютних операцій" від 17.06.2004р.
84. Постанова Національного банку України №136 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24.03.1999р. із змінами та доповненнями.
85. Постанова Національного банку України №549 "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документальними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України" від 17.11.2004р.
86. Постанова Правління Національного банку України "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" від 18.12.1998 р. № 527 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
87. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29.03.2001 № 135 // // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон":
88. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні" від 27.12.1999 р. № 621 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
89. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням від 27.08.2001 № 367 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
90. Постанова Правління Національного банку України "Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 № 520 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
91. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Монографія. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2001. - 484 с.
92. Романенко Л.Ф. Особливості використання комерційними банками нетрадиційних банківських продуктів // Фінанси України. - 2001. -№11.-С 114-118.
93. Роуз П. Банковский менеджмент. - М.: Дело Лтд. - 1995. - С. 521 с.
94. Руденко Л.В, Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: НМЦ Укоопосвіта, 2000.-422с.
95. Руденко Л.В. Бухгалтерський облік кредитних операцій банків: Текст лекцій для студентів вищих навчальних закладів.- К.: НМЦ " Укоопосвіта", 1998.-58с.
96. Руденко Л.В. Документація, документооборот і контроль в банках: Текст лекцій. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 1998.- 24с.
97. Руденко Л.В. Залученняґ зовнішніх кредитів як фактор формування інфраструктури промисловості та економічної стабілізації України // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвуз. збірн. нук. Праць.Дніпропетровськ.-2000.- Вип..24- С.3-10.
98. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти .-Полтава: РВВ ГЖІ, 1999.-235с.
99. Руденко Л.В. Основи стратегічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства: Тексти лекцій// Вісті. Діловий випуск.-1998.-№24(317).-С.1-16.
100. Руденко Л.В., Губачова О.М. Бухгалтерська звітність як засіб комунікації українських підприємств. Технічний прогрес та ефективність виробництва // Вісн.Політехн.ун-ту: Збірка наукових праць. - Харків.-2000.Вип..122( в 4-х ч. ).-238с.
101. Руденко Л.В., Губачова О.М. Розкриття ділової активності корпорації через аналіз звіту про рух грошових коштів // Регіональні перспективи.-2000.- № 2-3 ( 9-Ю ).-С.217-219.
102. Рут, Френклін P., ФіліпченкоА. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ..- К.: Основи,1998.- 743с.
103. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. - 1999. - № 8. - С. 55-56.
104. Слав'янська Н.Г. Опціони як перспективний напрямок хеджування валютних ризиків // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 10. - С 82-91.
105. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - К.: ЦММС "Писпайп", 1993.-656 с.
106. Стаховський Д. Грошові перекази made in Ukraine // Галицькі контракти-2003.-№ 17-18.-С. 20.
107. Стельмах В. С, Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. - К.: "Знання", 2000. - 305 с.
108. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. - 2004 - № 1. - С. 91-95.
109. Теория и практика валютного дилинга: Прикладное пособие / Д.Ю. Пискулов. - 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 224 с.
110. Тичина В. Впровадження системи управління ризиками в банку // Вісник НБУ. - № 1.
111. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" (567/94).
112. Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України"(566/94).
113. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. - М.: Финансы и статистика, 1996.
114. Хєррис Дж. Мєнвилл. Международные финансы / Пер. с англ.- М.: Филинъ , 1996.-296С.
115. Ходаківська В.П., Беляев В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.
116. Цивільний кодекс України, затверджений ВР 16.01.2003 р.
117. Цивільний кодекс України. - К., 2001.
118. Черкесова С В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 131-234.
119. Чернишов Д. Без відриву від стільця: система "Клієнт-Банк" // Дебет-кредит. -2001. -№ 47. -С. 48-55.
120. Чирок А., Фролов Є., Рабиніна Ю. Система електронних розрахунків як засіб оптимізації фінансових потоків. - Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 4. - С 28-32.
121. Чистякова Т., Гаврилюк О. Чеки в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ. - 2001. - № 8. - С 47-52.
122. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2003.-535 с.
123. Юргилевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. - 2001. - № 4. - С 32-35.
124. Юрчук Г. Мережа Інтернет - сучасний канал і середовище надання фінансових послуг // Вісник НБУ. - 2002. - № 7. - С 52-58.
125. Ющенко В.А. Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібник.-К.: Знання, 1999.- 720с.
126. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 359 с.
АННОТАЦІЯ
На тему: "Валютно-розрахункові операції комерційних банків".
За спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
В дипломній роботі широко розглянуто: класифікація валютно-розрахункових операцій, механізм здійснення операцій у сфері валютних розрахунків.
Також в роботі було досліджено кореспондентські відносини банку ,здійснення вексельних угод КБ "Фінанси та Кредит" та проведення акредитивної форми розрахунків.
Здійснення аналіз валютно-розрахункових операцій КБ "Фінанси та Кредит".
Також розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності валютно-розрахункових операцій комерційних банків.

 
 

Цікаве

Загрузка...