WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Луціва. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1999.-156 с.
30. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. B.I. Мітенка.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 421 с.
31. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 із змінами та доповненнями.
32. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"( 15-93).
33. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. № 15-93 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
34. Деньги. Кредит и учебник для вуз./под ред. Е.Ф. Жукова:-2-е изд. Перераб. Доп. - М. ЮНИТИ-Дана, 2003. - 600с.
35. Директива 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - Київ, 2002. - Випуск 6. - С. 34-40.
36. Єфименко В., Кирнас О. Акредити в міжнародних розрахунках: суть, види та облік // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 12.
37. Жидко К. Шляхи забезпечення дохідності банку з платіжними картками // Вісник НБУ. - 2003. - № 5. - С 28-29.
38. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. із змінами та доповненнями; Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.02.2002р. із змінами та доповненнями.
39. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994р.
40. Закон України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами і доповненнями). - К., 1991.
41. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року № 2121 -III // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
42. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року № 679-XIV // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
43. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 року №2346-ІП // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
44. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 7.05.96//Энциклопедия таможенного дела. - Львов, 1996. -Т.2.
45. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 p. №184/94-BP // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".
46. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 223 с.
47. Інструкція НБУ №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (затв. Постановою Правління НБУ №24 від 02.08.1996 р.).
48. Карєв В., Лаврєнов В., Вареня В. Безготівкові розрахунки // Дебет-кредит. - 2000. - № 26. - С. 32-35.
49. Кириченко О., Пленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. - К.: Основи, 1999.-672 с.
50. Коваленко В.В. Особливості дистрибуційної стратегії банку //Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 10. - С. 69-74.
51. Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг //Економіка України. - 2002. - № 6. -С. 16-24.
52. Костюченко О.А. Банківське право. -К.: А.С.К., 2001. - 576 с.
53. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. - 2000. - № 6. - С. 3-8.
54. Кравець В. Платіжні картки для всієї України // Вісник НБУ. -1999.-№6.-С. 43-47.
55. Кравець Г. Організація контролю за операціями з банківськими платіжними картками // Вісник НБУ №1, 2001. - С. 21-24.
56. Лагутин В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. Посібн. - К.: Знання, 2000. -215 с.
57. Лазепка В. Що являє собою система "клієнт-банк" // Дебет - Кредит. - 2001. - № 47 (лист.). - С 48-54.
58. Лазепко І., Згурський О. Безготівкові розрахунки // Дебет-кредит. - 2001.-№50.-С. 99-120.
59. Лисенков Ю., Педь І. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях. - 2003. - № 1. - С. 18-23.
60. Медолиз М. М., Рибак В.В., Дзюбак І. М., Воронина І.С. Іноземні експортні кредити: Посібник для українського позичальника. - К., 1999.-98с.
61. Мельничук М., Юрчук Г. Інтернет-трейдинг та особливості організації Інтернет-послуг на фондових і валютних ринках // Вісник НБУ. - 2002. - № 8. - С 2-8.
62. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гаранти. - М.: ФБК- ПРЕСС,1999.-128с.
63. Михеєва О., Марченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вічник НБУ. - 2003. - № 12. - С. 48-53.
64. Міжнародні розрахунки: Тексти лекцій / Укл. Т.Є. Оболенська. - К.: КНЕУ, 1999.-128 с.
65. Мірошниченко Т. Підсумки роботи СЕП у 2000 році //Вісник НБУ. - № 2. - С 57-59.
66. Мірошниченко Т. СЕП НБУ: міжбанківські розрахунки у 2001 році // Вісник НБУ. - 2002. - № 3. - С 55-56.
67. Москаленко С. Безготівкові розрахунки у національній валюті //Баланс.-2001.-№26. - С 16-25.
68. Мрочко М.С., Павлів Т.В. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 131-135.
69. Наказ № 785 від 16.06.2004р. "Про затвердження Програми здійснення фінансового моніторингу, Програми ідентифікації клієнта, Програми навчання та Правил внутрішнього фінансового моніторингу в банку".
70. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
71. Нестеренко Г. та ін. Система платежів по телефону "Телебанк-24" //Вісник НБУ. - 2001. - № 3. - С. 45-47.
72. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів - новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ. - 2001. - № 9. - С. 44-49.
73. Новак І., Михайлова В. Системи розрахунків у реальному часі //Вісник НБУ. - 1998. - № 3. - С. 35-37.
74. Новіков С. Віртуальні гроші: чи варто зв'язуватися? // Галицькі контракти. - 2004. - № 14. - С. 62-63.
75. Околіта Л. Операції з використанням платіжних карток НСМЕП //Вісник НБУ. - 2003. - № 3. - С. 66-67.
76. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001.-616с.
77. Педь І. Сфера застосування акредитивів у зовнішньоекономічній діяльності. - 2002. - № 9. - С. 31-33.
78. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. - К.: Либідь, 1998. - 416 с.
79. Положення "Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документальними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" (далі Положення НБУ), затвердженого Постановою Правління НБУ за № 514 від 03.12.2003р.
80. Постанова ВРУ від 25.06.1993. "Про норматив обігу платіжних документів в Україні".
81. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.06.1995 р. №444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті".
82. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України №1044 "Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю" від 26.12.1995р. із змінами та доповненнями.
83. Постанова Національного

 
 

Цікаве

Загрузка...