WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

(Додаток 6), то головний банк діє згідно з інструкціями банку бенефіціара та умовами акредитива: переказує гроші з рахунку покриття (акцептує трати, приймає зобов'язання по відстроченому платежу). У випадку, коли УФМТіДО отримує повідомлення від PC з остаточною відмовою наказодавця прийняти документи з існуючими розбіжностями, то відповідальний працівник головного банку повинен відправити документи на адресу банку бенефіціара і в супроводжувальному листі указати, що наказодавець відмовився прийняти такі документи. При виконанні імпортних акредитивів не банком-емітентом головний банк діє як сторона, яку запитують. В разі отримання від виконуючого банку (за умови, що грошове покриття не було надано такому банку або рамбурсуючому банку, або за умови, що цей виконуючий банк не є підтверджуючим) "Повідомлення про прийняття документів, що відповідають умовам акредитива" (Advice of Payment/Acceptance/Negotiation), головний банк має діяти згідно з умовами акредитива: переказує гроші з рахунку покриття (акцептує трати, приймає зобов'язання по відстроченому платежу або негоціює).
В разі отримання від виконуючого банку "Повідомлення про документи з розбіжностями" (Advice of Discrepancy), головний банк передає таке повідомлення до PC для отримання інструкцій наказодавця щодо його рішення прийняти документи з розбіжностями чи відмовитись від них. Після отримання відповіді клієнта, належним чином оформленої на фірмовому бланку підприємства та підписаної відповідальною особою, яка має право підпису, регіональна структура надсилає на адресу УФМТіДО повідомлення з інформацією про відповідь наказодавця. На підставі повідомлення, отриманого від PC, головний банк надсилає повідомлення до виконуючого банку з інструкціями наказодавця щодо документів з розбіжностями.
Для цілей цих положень акредитив без надання фінансового покриття в головний банк на момент виникнення зобов'язань по ньому вважається акредитивом без покриття. Відкриттю акредитива без покриття передує проведення заходів відповідно до кредитних процедур, включаючи оцінку фінансового стану наказодавця, отримання рішення спеціального колегіального органу (відповідного кредитного комітету), погодженого, у разі необхідності, з наглядовою радою, оформлення застави та ін. Заходи виконуються згідно з "Посібником з кредитних процедур в системі КБ "Фінанси та кредит", а також с урахуванням інших нормативних документів, які регламентують кредитну політику банку. Загальний перелік документів, необхідних для надання в УФМТіДО: договір комісії про відкриття акредитива; протокол засідання відповідного кредитного комітету щодо дозволу на відкриття такого акредитива; експертне заключення по оцінці забезпечення зобов'язань за акредитивом; оцінка фінансового стану позичальника; забезпечення договору комісії; договір застави майнових прав на товар + договір відступлення права вимоги; договір застави товару в обороті + договір страхування майна; договір іпотеки (земельної ділянки, нерухомого майна) + договір страхування майна; договір застави автотранспорту + договір страхування предмету застави; договір застави майна + договір страхування предмету застави; договір закладу + договір страхування предмету застави; договір твердої застави + договір страхування предмету застави; договір застави векселів; договір поруки; заява-повідомлення про відкриття акредитива, надіслана до УФМТіДО від PC.
Відповідальний працівник регіональної структури узгоджує з УФМТіДО можливість відкриття акредитива без надання покриття згідно зі зверненням клієнта про відкриття акредитива. У випадку неможливості випуску акредитива на умовах заяви наказодавця, відповідальний працівник PC зв'язується з наказодавцем та узгоджує нові умови акредитива. Після визначення можливості відкриття акредитива без надання покриття, з наказодавцем підписується комплект договорів про відкриття акредитива та договорів (зазначені вище), що забезпечують зобов'язання наказодавця за договором комісії про відкриття акредитива. Після виконання підготовчих операцій, PC направляє до головного банку заяву-повідомлення про відкриття акредитива шляхом передачі аутентованого телекомунікаційного повідомлення .Одночасно PC направляє до УФМТіДО копії документів, які забезпечують зобов'язання наказодавця, у відсканованому вигляді або факсом. У випадку необхідності внесення змін до умов акредитива, які впливають на основні фінансові параметри та/або умови операції (наприклад, суму та/або строки зобов'язань), здійснюються заходи згідно з кредитними процедурами, встановленими в КБ "Фінанси та кредит", атакож вносяться відповідні доповнення до договорів, які укладені з наказодавцем.
При відкритті акредитива без покриття УФМТіДО взаємодіє з Департаментом Back-Office в процесі контролю дотримування лімітів при проведенні активних операцій у відношенні наказодавців та лімітів повноважень керівників PC та лімітів, що встановлені КБ "Фінанси та кредит" на інші банки. В разі розгляду заяви клієнта на суму, що перевищує ліміт повноважень регіональної структури, відповідальний співробітник PC виконує узгодження заяви відповідно до встановлених процедур делегування повноважень регіональним структурам. В будь-яких випадках, коли покриття за акредитивом не надається до головного банку, заява PC на випуск акредитива без покриття повинна містити повноваження для УФМТіДО на дебетування рахунку PC для проведення платежу по акредитива. Надання коштів до моменту здійснення банком платежу за акредитивом здійснюється клієнтом у валюті акредитива на спеціальний рахунок, відкритий в головному банку, номер якого повідомляється регіональній структурі телекомунікаційним повідомленням або іншим зручним засобом. У випадку неготовності наказодавця надати кошти на момент здійснення платежу за акредитивом і здійснення платежу банком, відшкодування витрат банку клієнтом-резидентом може здійснюватися без наявності індивідуальної ліцензії НБУ тільки в національній валюті України. При цьому УФМТіДО дебетує рахунок регіональної структури на суму документів та можливих комісій. В обов'язки регіональної структури входить вимога та отримання таких коштів від наказодавця.
Робота за імпортним акредитивами здійснюється наступним шляхом: в залежності від умов акредитива головний банк може виступати (авізуючим банком, виконуючим банком, підтверджуючим та виконуючим банком, банком, що здійснює рамбурс, банком, який підтверджує рам бурс).[115, 510]
Згідно з рішенням головного банку регіональній структурі можуть бути делеговані наступні функції: авізування акредитива, часткове або повне виконання акредитива. Операції щодо здійснення рамбурсу та підтвердження рамбурсу регіональними структурами не виконуються і цим Положенням не регламентуються. PC, залучена до операції за експортним акредитивом, вважає акредитив оперативним інструментом, якщо його отримано з УФМТіДО головного банку з дотриманням всіх правил аутентування телекомунікаційних повідомлень. Якщо акредитив було отримано на паперовому носії, то разом з текстом акредитива має бути надісланий аркуш-додаток про авізування експортного акредитива та аутентоване телекомунікаційне

 
 

Цікаве

Загрузка...