WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

до акредитиву заява-повідомлення PC повинна містити інформацію про проходження клієнтом валютного контролю, а також умови надання покриття або коштів для проведення платежу (в разі зміни непокритого акредитива) при збільшенні суми акредитиву.
Строк обробки листа-заяви наказодавця про внесення змін до умов акредитива складає 2 дні, з яких: перший день відводиться на аналіз умов змін в PC, підготовку та відправлення повідомлення про внесення змін на адресу головного банку; другий день - на обробку головним банком заяви-повідомлення PC, аналіз змін, підготовку та відправлення повідомлення на адресу іноземного банку.[64,68]
При дотриманні всіх вимог та умов до оформлення заяви-повідомлення про внесення змін (описані вище в цьому розділі) головний банк формує і відправляє повідомлення про зміни документального акредитива. По факту виконання інструкцій головний банк відсилає в регіональну структуру стандартизоване телекомунікаційне повідомлення "Підтвердження про виконання інструкцій" (Додаток 7).
Якщо в результаті перевірки заяви-повідомлення PC про внесення змін до акредитива виявлені розбіжності в умовах, незрозумілі інструкції або помилки у використанні стандартів, УФМТіДО Головного банку не приймає повідомлення про внесення змін до акредитива в роботу. При цьому головний банк надсилає до PC телекомунікаційне повідомлення про затримку або відмову від виконання інструкцій із зазначенням причин не пізніше дня наступного за днем отримання відповідного повідомлення від PC.
Якщо зміни передбачують збільшення суми покритого акредитива, РС в заяві-повідомленні повинна зазначити інформацію про надання додаткового покриття, яке надається аналогічно умовам надання покриття при відкритті акредитива КБ "Фінанси та кредит".
При внесенні змін в умови акредитива має бути зроблена відповідна позначка в журналі відкритих акредитивів. Всі заяви клієнтів та копії повідомлень повинні зберігатися у сформованій за операцією справі. Запити за імпортними акредитивами і відповіді на них між головним банком та регіональними структурами виконуються у вигляді аутентованих телекомунікаційних або письмових повідомлень у вільному форматі (додаток 8). В процесі проведення акредитивної операції РС може виконувати запити про статус операції.. Запит виконує регіональна структура (сторона, яка надає інструкції по запиту) у вигляді аутентованого телекомунікаційного повідомлення на підставі письмового прохання наказодавця. Такий запит направляється на адресу головного банку (сторона, яку запитують). Якщо для отримання інформації по запиту головний банк повинен звертатися до іноземного банку (третя сторона), задіяного в акредитивній операції, запит набуває характеру розслідування. При необхідності отримання інформації або повноважень від наказодавця, запит виконує головний банк (сторона, яка надає інструкції по запиту) на адресу регіональної структури (сторона, яку запитують). Сторона, яку запитують, несе відповідальність за своєчасне виконання інструкцій за запитом та передавання відповідним чином оформленої відповіді стороні, яка надає інструкції по запиту, від третьої сторони, наказодавця, тощо. Якщо отримати відповідь неможливо, сторона, яку запитують, повинна сповістити сторону, яка надає інструкції по запиту, про неможливість отримання інформації по запиту, причинах цього, подробицях проведення запиту. Строк обробки запиту - на протязі 2 робочих днів з моменту отримання повідомлення в відповідному відділі. Якщо отримання інформації по запиту пов'язано зі зверненням до наказодавця, сторона, яку запитують, (головний банк або регіональна структура) повинна обробити запит у відповідності до вказаних вище термінів и вислати відповідне телекомунікаційне повідомлення.[77, 33] Контроль за отриманням інформації від клієнта повинна здійснювати сторона, яку запитують. В залежності від виду зв'язку з наказодавцем та характеру запиту, інформація може бути запитана у вигляді усного, письмового або телекомунікаційного запиту. Якщо відповідь від Клієнта може бути прийнята в усній формі, це повинно окремо обумовлюватися в повідомленні про запит. При відсутності такого застереження відповідь має бути отримана від наказодавця лише в письмовому або телекомунікаційному вигляді. Повідомлення, які містять в собі запит, повинні бути оформлені у відповідності до вимог цих положень та повинні надсилатися у форматі повідомлення вільної форми (Додаток 7).
Виконання імпортного акредитива може здійснюватися згідно з умовами акредитива: банком-емітентом (головним банком); виконуючим банком (який є підтверджуючим або авізуючим за акредитивом). При виконанні імпортних акредитивів головним банком, УФМТіДО здійснює перевірку наданихдокументів на відповідність: умовам акредитива; вимогам УПДА; міжнародним стандартам банківської практики з перевірки документів за документальними акредитивами (далі МСБП). По закінченню перевірки при відповідності документів вищезазначеним умовам головний банк здійснює переказ грошей з рахунку покриття (акцепт трат, прийняття зобов'язань по відстроченому платежу) на користь бенефіціара згідно з умовами акредитива за реквізитами, наданими в супроводжувальному листі / або аутентованому повідомленні банку бенефіціара.[59,11]
У випадку, якщо документи не відповідають умовам акредитива, вимогам УПДА та МСБП головний банк формує і надсилає аутентоване телекомунікаційне повідомлення на адресу банку бенефіціара, з якого були отримані документи, з переліком розбіжностей в наданих документах та зазначенням, що документи знаходяться у розпорядженні бенефіціара, "Повідомлення про відмову" (Advice of refusal) - Додаток 4. Одночасно головний банк має направити на адресу PC "Повідомлення про розбіжності" (Додаток 5) з переліком розбіжностей в наданих документах та з зазначенням, що документи знаходяться в розпорядженні бенефіціара, для отримання інформації від наказодавця про прийняття документів з розбіжностями або про відмову сплачувати такі документи. В день отримання "Повідомлення про розбіжності" PC повинна передати це повідомлення наказодавцю для отримання його подальших інструкцій щодо документів з розбіжностями. Строк для обробки документів за імпортним акредитивом в УФМТіДО (включаючи повідомлення наказодавцю та банку бенефіціара про розбіжності в документах) не повинен перевищувати 7 банківських днів з дня, наступного за днем отримання документів в головному банку. В разі, якщо повідомлення від банку бенефіціара з інструкціями про повернення документів з розбіжностями для їхньої заміни було отримано головним банком раніше за відповідь наказодавця щодо подальших дій з такими документами, то головний банк має діяти згідно з інструкціями банку бенефіціара, повідомивши про це PC. При отриманні такого повідомлення від головного банку PC повинна негайно проінформувати наказодавця. У разі перевірки замінених документів і виявленні їх такими, що відповідають умовам акредитива, УГІДА та МСБП, головний банк здійснює переказ коштів згідно з інструкціями банку бенефіціара. В разі, якщо банк-емітент отримав повідомлення від PC зі згодою наказодавця щодо прийняття документів з існуючими розбіжностями

 
 

Цікаве

Загрузка...