WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

торгівлі та практичній бізнес-діяльності клієнтів банку. Актуалізована редакція Положення максимально розкриває всі процедури для виконання при відкритті акредитивів.
Ці положення визначають порядок взаємовідносин, повноваження та відповідальність в структурі КБ "Фінанси та кредит" по роботі з документальними акредитивами, які обслуговують розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами. Організацію роботи за документальними акредитивами у головному банку здійснює управління фінансування міжнародної торгівлі та документальних операцій (надалі - УФМТіДО). Для проведення роботи за документальними акредитивами в Регіональній структурі створюється підрозділ у вигляді відділу документальних операцій або призначаються відповідальні працівники за проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами в акредитивній формі. У будь-якому разі кількість відповідальних для Регіональних управлінь та самостійних філій повинна складати не менше двох працівників. При здійсненні роботи за документальними акредитивами головний банк та Регіональна структура обмінюються повідомленнями по телекомунікаційним каналам через Відділ операційного та тестового контролю . Всі повідомлення за документальними акредитивами повинні бути належним чином аутентовані (кодовані), містити в собі інформацію про відправника: (назву регіональної структури; ім'я, посаду і телефон виконавця; референси відправника та одержувача; направлятися до уваги Управління фінансування міжнародної торгівлі та документальних операцій).
Повідомлення за документальними акредитивами поділяються на повідомлення встановлених стандартів та повідомлення у вільному форматі.
регіональна структура надає акредитивній операції свій індивідуальний референс, який використовується в усій кореспонденції поряд з референсом головного банку, головний банк не приймає до роботи повідомлення, що не задовольняють вимогам їх оформлення та передачі.
Акредитиви повинні підпорядковуватися Уніфікованим правилам та звичаям для документальних акредитивів, розробленим Міжнародною Торговельною палатою за № 500 редакція 1993р., (далі - УПДА) та іншим міжнародним документам, які регулюють питання проведення розрахунків за акредитивами, затверджені МТП, з урахуванням діючого законодавства України. Резервні акредитиви (Standby Letters of Credit) можуть підпорядковуватися вищезазначеній публікацій МТП або Міжнародним звичаям для резервних акредитивів, редакція 1998р., публікація МТП № 590.
Це положення розроблено згідно до: нормативно-правових актів України. В разі внесення змін або прийняття та набуття чинності нормативно-правовими актами та внутрішньобанківськими нормативними документами, що безпосередньо впливають на проведення документальних операцій або валютного законодавства, робота за документальними акредитивами здійснюється з урахуванням вказаних змін діючого законодавства. В цих положеннях акредитиви, які відриваються Фінанси та кредитом за дорученням наказодавця або від власного імені на користь бенефіціара, розташованого за межами України або в межах України за умови відкриття трансферабельного акредитива, називаються імпортними акредитивами.[36, 40] В цих Положеннях термін Клієнт визначає наказодавця для імпортних операцій та бенефіціара для експортних операцій.
Обчислення строків проводиться згідно з Цивільним Кодексом України (Розділ V, глава 18): "Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок". "Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день".
За акредитивами КБ "Фінанси та кредиту", які відкриваються за наказом Клієнтів Регіональних структур на території України банк виконує функції банку-емітента, Регіональна структура (далі PC) виконує функції банку наказодавця, при цьому PC забезпечує (оформлення пакету документів згідно з Постановою НБУ "Про затвердження Положення "Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документальними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями"; контроль проходження валютного контролю наказодавцем у відповідному підрозділі PC).
фактичний об'єм авізованих акредитивів; фактичний об'єм відкритих акредитивів.
Рис 2.4. Відкриття та авізування акредитивів за 2004 рік [104, 85]
За 2004 рік системою КБ "Фінанси та кредит" відкрито і авізовано акредитивів в гривні на суму 119,83 млн. грн.. При цьому план за обсягом акредитивних операцій в гривні перевиконаний в 5 разів. Аналіз роботи РП по акредитивах за 2004р. показує, що по системі банку кількість авізованих акредитивів значно перевищує кількість відкритих акредитивів - 570 авізованих (за весь 2004) проти 82 відкритих.
фактичний об'єм авізованих акредитивів; фактичний об'єм відкритихакредитивів.
Рис. 2.5. Відкриття та авізування акредитивів за 2005 рік [104, 87]
За 2005 рік системою КБ "Фінанси та кредит" відкрито і авізовано акредитивів в гривні на суму 152,84 млн. грн.. За підсумками роботи РП по акредитивах за 2005 рік видно, що по системі банку кількість авізованих акредитивів, як і раніше за 2004 рік, значно перевищує кількість відкритих акредитивів - 618 авізованих проти 189 відкритих.
Рис. 2.6. Відкриття та авізування акредитивів за 2006 рік [104, 89]
Як ми бачимо за 1 квартал 2006 року системою КБ "Фінанси та кредиту" відкрито і авізовано акредитивів в гривні на суму 50,77 млн. грн.
За підсумками роботи РП по акредитивах за 1 квартал видно, що по системі банку кількість авізованих акредитивів, як і раніше значно перевищує кількість відкритих акредитивів - 123 авізованих проти 29 відкритих.
Крім умов акредитива заява-повідомлення PC повинна містити інформацію про проходження клієнтом валютного контролю, а також умови надання покриття або коштів для проведення платежу (в разі відкриття непокритого акредитива). В разі відкриття акредитива без надання фінансового покриття в головний банк на момент виникнення зобов'язань за акредитивом, повідомлення повинно містити інформацію.
Після отримання аутентованої заяви-повідомлення про відкриття акредитива (покритого чи непокритого) від PC, УМФТіДО головного банку виконує його обробку за такою схемою: перевірка правильності оформлення заяви-повідомлення (дотримання стандартів, наявність дат та референсу PC, дані про відправника, умови надання покриття або коштів для проведення платежу, умови оплати комісій та витрат); аналіз умов акредитива; визначення підтверджуючого банку (у разі необхідності); отримання покриття або дозволу на відкриття акредитива на непокритій основі; формування повідомлення на авізуючий / виконуючий банк про відкриття акредитива.[115,389]
Строк обробки заяви наказодавця банком згідно з Постановою НБУ складає 3 дні, з котрих: перший день відводиться на обробку заяви клієнта регіональною структурою; другий день - на аналіз заяви-повідомлення регіональної структури головним банком, відкриття рахунку для переведення покриття та

 
 

Цікаве

Загрузка...