WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

і покупцем тих векселів, що їх отримує. Тобто це формально угода купівлі-продажу. Переваги даної операції обмін вексельними активами без використання додаткових грошових коштів; можливість проведення міни без ліцензії на здійснення торгових операцій).
З 2003 року банк пропонує послуги розрахункової палати. Розрахункова палата здійснює: (прийняття векселя від законного векселедержателя для його пред'явлення платнику; повідомлення платника по векселю про пред'явника до платежу; посвідчення факту пред'явлення до платежу; перерахунок коштів для оплати векселя; повідомлення законного векселедержателя про оплату векселя платником або про відмову платника оплатити вексель). Здійснення функції розрахункової палати можливе тільки при заключенні договору про розрахунково-касове обслуговування, в якому є умова про представлення послуг розрахунковою палатою.
Таблиця 2.1
Тарифи та комісія по вексельних операціях [5, 25]

з/п Послуга Тариф, грн. Наявність ПДВ Термін оплати Порядок оплати
1. Облік векселів В розмірі кредитної ставки, затвердженої Кредитним Комітетом банку без ПДВ На момент проведення операції Плат. доруч. або вексель банку Фінанси та кредит
2. Послуги по купівлі-продажу векселів, в тому числі по дорученню клієнтів Не менше 0,5 % від номіналу векселів без ПДВ При продажі векселів Плат. доручен. або вексель банку Фінанси та кредит
3. Авалювання векселів Не менше 0,5 % від номіналу векселів без ПДВ Протягом 5 днів з дати заключення договору Плат. доруч. або вексель банку Фінанси та кредит
4. Оплата векселів клієнта, особливим платником по яких виступає Фінанси та кредит
до 100000 грн.
від 100001 до 500000 грн.
від 500001 до 2000000 грн.
більше 2000000 грн. За домовленістю сторін, але не нижче:
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
Від номіналу векселя без ПДВ Плат. доруч. або вексель банку Фінанси та кредит
До оплати розрахункова палата приймає ті векселі, по яких наступив термін оплати. Платник може оплатити вексель через розрахункову палату одним з наступних способів:
- при наявності відповідного договору з розрахунковою палатою перерахувати кошти на спец рахунок в розрахунковій палаті;
- здійснити оплату векселя за рахунок кредиту, який може бути наданим розрахунковою палатою;
- в порядку, встановленому діючим законодавством України, внести готівкові кошти в касу розрахункової палати.
В середньому на одного співробітника корпоративного бізнесу всіх РП було проаналізовано 158,5 тис. грн. векселів. В загальному по системі процент виконання плану по об'ємах представлення послуги авалювання векселів склав 133 %. Дві третіх РП виконали й перевиконали поставлені плани на квартал. Прибуток системи від авалювання векселів склав 1,1 млн. грн. Найбільша дохідність (більш 1 % від номіналу авальованих векселів) у Кримського РУ, Краматорського філіалу, Донецького РУ, Харківського ГРУ, Луганського філіалу. (див. рис. 2.1)
Глянувши на рисунок(див.рис.2.2), ми можемо оцінити як працюють відділення. В 2005 році кредитні операції з векселями більш активно проводили наступні РП: Київське ГРУ, Краматорський філіал, Волинське ГРУ, Вінницький філіал, Дніпропетровське РУ, Черкаське ГРУ, Запорізьке ГРУ, Чернівецький філіал і Полтавське ГРУ. Всі разом вони заробили 980 тис. грн. [16, 08] процентних доходів. Комісійні операції з векселями здійснювали Південне ГРУ, Дніпропетровське РУ. При оцінці підсумків роботи РП за деякими показниками найкращими є: Дніпропетровське РУ, Волинське ГРУ, Західне ГРУ, Хмельницький філіал, Черкаське ГРУ.
Як ми бачимо, авалювання векселів в порівнянні з 2004 роком набрало значних темпів росту і значно покращилося. Розглянемо підсумки роботи РП банку "Фінанси та кредит" по операціях з векселями в І кварталі 2006 року. В першому кварталі 2006 року обсяг операцій з векселями, проведених регіональними підрозділами банку "Фінанси та кредит" склав 550,55 млн. грн. [11, 03], із них 94 % . [11, 05] - операції по авалюванню векселів. Загальна сума доходів від усіх вексельних операцій Системи склала 2,14 млн. грн. 68 % . [16, 2] від загального обсягу авалів (350 млн. грн) . [17, 03] договорів в Сайбріджі були відображені на бранчах "VK" (див. Рис. 2.3).
?
Рис. 2.1. Обсяги авальованих векселів регіональними підрозділами
за 2004 рік [16, 22]
?
Рис. 2.2. Обсяги авальованих векселів регіональними підрозділами
за 2005 рік [16, 25]
Рис. 2.3. Обсяги авальованих векселів в першому кварталі 2006 р. [17, 04]
Співвідношення кількості авалів (комітенти LVB в штуках), оформлених на векселях VIP-клієнтів до кількості авалів на векселях клієнтів роздробу складає 1:4. Так як до сих пір не всі РП при заведенні договорів в Сайбрідж правильно відображають бранч, то цей аналіз дає тільки приблизну уяву у співвідношенні вексельних продуктів, представлених різним категоріям клієнтів.
2.2. Особливості акредитивної форми розрахунків
Акредитивна форма розрахунків є важливою для валютно-розрахункових операцій. Вона передбачає положення, якевизначає порядок взаємовідносин, повноважень та відповідальність підрозділів банку при роботі з документальними акредитивами, що використовуються клієнтами банку як методи розрахунків у їхній зовнішньоекономічній сфері діяльності. Зокрема, Положення регулює: (організацію роботи в цілому в системі банку; повноваження підрозділів банку; питання взаємодії підрозділів; порядок проведення окремих видів операцій; делегування повноважень; відповідальність сторін.[62,79]
Перша версія Положення була затверджена наказом № 1069 від 12.07.1996р., що дозволило організувати узгоджену роботу підрозділів при проведенні операцій і довести продукт до кінцевого споживача, використовуючи велику регіональну структуру банку. 10.12.2002р. наказом по банку за № 1417 була затверджена актуалізована редакція Положення, котра враховувала деякі аспекти роботи PC з питань валютного контролю, порядку нарахування та сплати комісійної винагороди за акредитивами, введення та опису процедури часткового виконання акредитивів Регіональними структурами. Практика роботи в цій сфері довела необхідність та важливість дотримання Положення всіма сторонами (і Головним банком, і Регіональною структурою) для ритмічної та злагодженої роботи підрозділів з міжнародними документальними акредитивами. З набранням чинності нового Цивільного кодексу України та Постанови НБУ про затвердження "Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документальними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" та виникненням деяких важливих питань, що не були обумовлені раніше, Управління фінансування міжнародної торгівлі і документальних операцій розробило нову редакцію внутрішньобанківського Положення з роботи за міжнародними документальними акредитивами. Також ряд позитивних показників PC з роботи в напрямку документальних акредитивів продемонстрував, що дотримання порядку роботи, визначеного Положенням, дозволяє уникнути негативних наслідків для банку та його клієнтів. Такі наслідки можуть бути пов'язані з ризиками, що притаманні міжнародній

 
 

Цікаве

Загрузка...