WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

суперечать чинному законодавству України.
Операції по дебету кореспондентського рахунка здійснюються по розпорядженню власника рахунку, за виключенням випадку здійснення банком, який обслуговує цей кореспондентський рахунок, операції відносно отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено договором або відповідно діючому законодавству України. Платіжні доручення на перерахунок коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки обов'язково повинні містити напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги) і назву країни одержувача коштів.
При відкритті (закритті) кореспондентських рахунків уповноважені банки України, які мають ліцензію на право відкриття і ведення рахунків банків-кореспондентів, а також мають відкриті кореспондентські рахунки в іноземній валюті і відкрити в себе кореспондентські рахунки в іноземній і національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті, зобов'язані в 3-х денний термін пред'явити в територіальне управління НБУ документи для реєстрації даних звітів. Реєстрації підлягають кореспондентські рахунки, котрі відкриті установами при встановленні кореспондентських відносин.[72, 44] Додатково відкриті рахунки з метою забезпечення усіх видів банківських послуг (депозити, кредити, операції з платіжними картками) при наявності уже встановлених кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку реєстрації не підлягають. Пакет документів (види документів та їх перелік) про відкриті установами кореспондентські рахунки "НОСТРО" в банках-нерезидентах потрібно формувати згідно з вимогами діючого законодавства тієї сторони, в якій розташований банк-нерезидент. Пакет документів при відкритті кореспондентських рахунків "ЛОРО" установи потрібно формувати згідно вимогам діючого законодавства України.
До інформації про наявно відкриті кореспондентські рахунки, яку потрібно пред'явити установам в територіальне управління Національного банку по своєму місцезнаходженню, відносять:
- клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку, в якому також відображається ціль відкриття кореспондентського рахунку, види операцій, які будуть проводитись по цьому рахунку, наявність рейтингової оцінки банку ( у випадку пред'явлення банком-кореспондентом такої інформації), засоби зв'язку, які будуть використовуватись для обслуговування кореспондентського рахунку;
- копія договору про встановлення кореспондентських відносин;
- копія документу, виданого банком-кореспондентом про відкриття кореспондентського рахунку, який містить номер рахунку, назву валют і дату відкриття рахунку;
- довідка про встановлення кореспондентських відносин, в якій викладена загальна інформація про кореспондентський рахунок;
- копія ліцензії кореспондента;
- копія платіжного документа про оплату за реєстрацію кореспондентського рахунку/рахунків, що встановлюється відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.
- копія зразків підписів уповноважених осіб для проведення операцій в іноземній валюті установи резидента, який отримує реєстраційний номер.
Копії документів повинні обов'язково завірені печаткою установи, яка подає пакет на реєстрацію кореспондентського рахунку. Реєстрація кореспондентських рахунків установ здійснюється територіальними правліннями Національного банку на протязі п'яти робочих днів після отримання документів. Реєстраційний номер видається по встановленій формі. Територіальне управління Національного банку під час проведення реєстрації і видачі реєстраційного номера перевіряє, чи використовується довідник "The Bankers" Almanac" (Великобританія), наявність інформації в вказаному довіднику кореспондента-нерезидента як банківській установі. Територіальне управління Національного банку може звернутись в установу за додатковою інформацією, яка потрібна для прийняття рішення. Інформація про реєстрацію кореспондентських рахунків надається територіальним управлінням Національного банку Генеральному департаменту банківського нагляду у відповідності з вимогами організації фінансової і статистичної звітності банків України. Реєстраційний номер відкритого кореспондентського рахунку Національним банком посвідчується підписами відповідальних службових осіб і відображенням печатки територіального управління Національного банку за місцезнаходженням установи і передається установі.[44]
У випадку закриття кореспондентських рахунків, відклик ліцензії, реорганізації установи ( а у випадку ліквідації - ліквідаційна комісія) протягом 3-х робочих днів пред'являє територіальному управлінню Національного банку інформацію про дату закриття рахунків з вказанням причин закриття і про стан кореспондентського рахунку ( сума залишку і реквізити для переказу залишків, якщо такі були). Кореспондентський рахунок вважається закритим, після отримання відповідного підтвердження кореспондента і фактичного переказу залишків коштів ( при наявності). Установи разом з інформацією про закриття кореспондентських рахунків подають Національному банку копії повідомлень кореспондентів про закриття рахунків і повертають територіальним управлінням Національного банку оригінали виданих їм реєстраційних номерів. Установи за місцезнаходженням зобов'язані пред'явити територіальному управлінню Національного банка інформацію про внесення змін в діючі угоди відносно кореспондентських відносин протягом 3-х робочих днів після їх внесення. Вказана інформація має повною мірою розкривати зміст внесених змін відносно кореспондентських відносин і операцій з ними. У випадку змін в банківських реквізитахбанка-кореспондента ( код країни, назва банку) установи повинні переоформити реєстраційний номер ( отримати новий реєстраційний номер). Оформлення змін як доповнення до реєстраційного номера, який є його невід'ємною частиною, здійснюється у випадку змін (місцезнаходження адреси банка-кореспондента(резидента); валюти або переліку валют кореспондентського рахунку). Без пред'явлення нового реєстраційного номера і без оформлення додатку до реєстраційного номера вносяться в інформаційну базу звіту реєстраційних номерів (кореспондентських рахунків) зміни номера і інших технічних реквізитів кореспондентського рахунку і інші зміни, які не впливають на режим дії кореспондентського рахунку ( в т.ч. і при переукладенні угоди про встановлення кореспондентських відносин).[98, 110]
На територіальне управління Національного банку покладається відповідальність за своєчасність збору інформації і дотримання умови реєстрації відкритих кореспондентських рахунках в установах і в банках-нерезидентах в іноземній і в національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті України, а також, за здійснення контролю за роботою установ відповідно вказаним рахункам. У випадку закриття кореспондентського рахунку установи територіальне управління Національного банку анулює в 3-х денний термін відповідний реєстраційний номер про відкритий установою кореспондентський рахунок і повідомляє про це Генеральний департамент банківського нагляду відповідно встановленої періодичності пред'явлення статистичної звітності. Додаткова інформація про закриття

 
 

Цікаве

Загрузка...