WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

"кореспондентський рахунок відкритий" заява на відкриття кореспондентського рахунку що співпадає з датою занесення цього рахунку до облікової книги банку; банк письмово повідомляє банку-кореспонденту про відкриття кореспондентського рахунку із зазначенням його номера і датою відкриття; банк-кореспондент зобов'язаний повідомляти банк про всі зміни і доповнення до документів на основі яких відкритий кореспондентський рахунок з наданням належним чином оформлених і достовірних змін і доповнень; зміни і доповнення до підписаної угоди про встановлення кореспондентських відносин оформляється письмово додатковими угодами, котрі є його невід'ємними частинами; документи пред'явлені при відкритті рахунку і договір про встановлення кореспондентських відносин банк може зберігати у справі для юридичного оформлення кореспондентського рахунку банка-кореспондента (крім картки із зразками підписів і відтиском печатки, котра знаходиться у відповідальної особи). Термін зберігання документів визначається діючим законодавством України і нормативно-правовими актами НБУ. Вказані документи пред'являються за вимогою уповноважених органів відповідно діючому законодавству України.
Банки-кореспонденти вільно вибирають спосіб розрахунків, визнаний НБУ, а також засоби інформації для передачі розрахункових документів і повідомлень при умові збереження цілісності і конфіденційності інформації. При цьому способи розрахунків і засоби зв'язку обов'язково повинні вказуватися у договорі про встановлення кореспондентських відносин. При зарахуванні коштів на кореспондентський рахунок банк в той же робочий день направляє банку-кореспонденту повідомлення про це з реквізитами розрахункового документу. При списанні коштів з кореспондентського рахунку по розрахункових документах банка-кореспондента повідомлення може не присилатись. Якщо банк по якій-небудь причині не може виконати розрахунковий документ банка-кореспондента, то він повинен повідомити про це банк-кореспондент не пізніше наступного робочого дня після отримання цього документу. Для підтвердження операцій, що здійснюються по кореспондентському рахунку банк присилає банку-кореспонденту (у визначений в договорі термін) виписку по кореспондентському рахунку. Якщо в зазначений угодою термін банк-кореспондент не прислав зауваження в письмовій формі, то виписка вважається підтвердженою. Договірне списання, в тому числі несвоєчасне погашення банком-кореспондентом пред'явленого банком кредиту t або відсотків за його користування, оформляється і виконується банком в порядку, зазначеному нормативно-правовим актом НБУ, який регулює здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті. Платіжні вимоги, а також документи про обмеженні прав банка-кореспондента розпоряджатися рахунком ( в тому числі шляхом арешту коштів, зупинка власних видаткових операцій банка-кореспондента по кореспондентському рахунку) приймаються і виконуються банком в порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, який регулює здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті.[59,18]
Відкриття і ведення кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах в іноземній валюті, здійснюється наступним чином: уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках нерезидентах в іноземній валюті в порядку, який встановлений в країнах реєстрації цих банків. Не забороняється встановлення кореспондентських відносин і відкриття вповноваженими банками України кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT І TELEX. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, на протязі 3-х робочих днів (включаючи день отримання від банка-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку) зобов'язаний подати і прислати повідомлення про відкриття рахунку на адресу державної податкової служби, в якому він враховується як платник податків (обов'язкових платежів), з повідомленням про його отримання. У випадку відкриття кореспондентських рахунків "НОСТРО" установ в банках-нерезидентах країн, законодавством яких не передбачено укладання угод про кореспондентські відносини, установи готують угоди, за погодженням нерезидента, керуючись діючим законодавством України, котрі впевнюються підписаннями вповноважених осіб установ-резидента і нерезидента.[64,57]
У кореспондентських рахунках уповноважених банків України відкритих в іноземних банках відповідної ліцензії НБУ, дозволяється проводити такі операції: на вказаний рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, котрі надходять (на користь резидентів; на користь нерезидентів; на користь самого банку по операціях, які він має право здійснювати у відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ; по міжбанківських операціях (в наслідок купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України і на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк в відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ, і відповідно порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого НБУ; з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки; з уповноваженими банками України, котрі мають право на здійснення цих операцій у відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ; по неторгових платежах у відповідності з діючим законодавством України; по інших операціях, котрі не суперечать діючому законодавству України).
З кореспондентського рахунка здійснюються такі операції:
- платежі по довіреності клієнтів-резидентів (на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку при наявності підстави для платежу, які перевіряютьсябанком платника коштів; на користь резидента у випадках, які передбачені діючим законодавством України; на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України; для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
- платежі БО дорученню нерезидентів у відповідності з діючим законодавством України;
- платежі по дорученню клієнтів банків-нерезидентів (на користь резидентів; на користь нерезидентів);
- власні операції самого банку, які він має право здійснювати у відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ (переказ іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено договором; переказ на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
- міжбанківські операції (з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки; з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій в відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ; по продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України і на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк у відповідності з відповідними пунктами ліцензії НБУ і відповідно порядку Торгівлі валютними цінностями встановленого НБУ);
- переказ по неторгових операціях в відповідності з діючим законодавством України;
- інші операції, які не

 
 

Цікаве

Загрузка...