WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності - Курсова робота

Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності - Курсова робота


Курсова робота
Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності
ПЛАН
Вступ.............................................................................................................................2
Розділ 1. Теоретичні аспекти інвестиційних операцій в банку…………………..4
1.1. Основні функції банків………………………………………………4
1.2. Загальна характеристика інвестиційних операцій…………………6
Розділ 2. Банківське фінансування інвестиційних операцій…………………….17
2.1. Інвестиційні операції комерційних банків…………………………..17
2.2. Інвестиційні операції з цінними паперами…………………………..20
2.3. Формування інвестиційного портфеля………………………………22
Розділ 3. Банківське регулювання інвестиційної діяльності……………………34
3.1. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності…………34
3.2. Управління інвестиційним процесом у банківській сфері………….47
Висновки……………………………………………………………………………53
Література…………………………………………………………………………..55
ВСТУП
Займаючись інвестиціями, необхідно виробити визначену політику своїх дій і визначити основні цілі інвестування (стратегічний чи портфельний характер інвестування), склад інвестиційного портфеля, вид цінних паперів, диверсифікація портфелю і т.д.
Інвестиційні операції банків обумовлені вкладенням коштів у інвестиційні цінні папери (портфельні інвестиції). Ведення коштів у цінні папери передбачає досягнення ліквідності, збільшення доходу та вкладень, збереження коштів та мінімізацію банківських ризиків. Досягти всіх цілей одночасно для банків є неможливим, тому необхідно знайти компромісне рішення, з'ясувати що для банку на даний момент є пріоритетним.
Цілі інвестиційної діяльності банку полягають в додержанні безпеки банківських коштів, забезпечення їх диверсифікації, доходу та ліквідності. Інвестиційна діяльність банку здійснюється працівниками спеціалізованого відділу.
Функція інвестування потребує систематизованого аналізу ризику цінних паперів, які придбає банк, оцінки якості цих паперів, визначення здатності банку здійснювати інвестиції. Для цього потрібен безперервний і кваліфікований нагляд та вивчення ринку цінних паперів. Функція інвестицій - це поповнювати резервний капітал на основі ступінчатих строків зобов'язань інвестиційного портфеля (сукупність усіх видів цінних паперів, що належать банку), а також задовольняти непередбачену потребу в коштах, що виникає в зв'язку з вилучення клієнтами своїх коштів чи заявок на позики, що перевищують наявні ресурси.
Банківським інвестиціям також властивий ризик (кредитний, ринковий та процентний). Інвестиційна діяльність банків повинна мати захист від ризику збитків та втрати ліквідності. Одним з методів зменшення ризику є формування інвестиційного портфеля за рахунок багатьох видів цінних паперів, що мають різний рівень якості та різні строки погашення.
Інвестиційні операції банки здійснюють за рахунок власних ресурсів, залучених та привілейованих засобів. Одним з основних пунктів, що визначають активність банку в сфері інвестування, є розмір його власного капіталу. Причому тут необхідно мати на увазі, що мова йде не тільки про пряме спрямування власного капіталу банку на цілі інвестування. По суті, достатній власний капітал банку виконує страхову функцію на випадок збитків від різноманітних видів ризику, у тому числі і від кредитування. Тому держава повинна бути зацікавлена в тому, щоби банки мали можливість сформувати власний капітал в обсягах, що дозволяють брати активну участь в інвестиційних процесах.
Загальновідомо, що основою стратегії розвитку будь-якого банку є наявність правової бази, яка регулює і регламентує умови діяльності банків і визначає їх фінансово-економічні результати і буде детально розглянута у науково-дослідній роботі.
Стан ринку і можливості інвестора визначають вибір його інвестиційної стратегії. Науково-дослідна робота посвячена актуальній для розвинутої економіки проблеми - інвестиційної політики банку, а саме регулювання та фінансування інвестиційної діяльності банку.
Ціль роботи - виявити найбільш закономірні процеси регулювання та фінансування інвестиційної політики банку.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКУ
1.1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БАНКІВ
Банк - фінансова установа, що акумулює грошові кошти та інші нагромадження (золоті запаси, цінні папери тощо), надає кредити, здійснює грошові розрахунки, випуск в обіг грошей та цінних паперів, операції з золотом та ін.
Сучасні банки здійснюють професійне управління грошовими ресурсами суспільства і виконують різноманітні регулюючі функції в економіці відповідно до чинного законодавства під юрисдикцією влади. Вони пропонують клієнтам широкий набір послуг, здійснюючи фінансові операції різного типу. Серед яких - вирішення проблем і завдань інвестиційного аналізу й планування.
Банк - це організаційна структура, в сферах діяльності якої є операції із позиковим капіталом, це фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку, тобто здійснює мобілізацію коштів, надання їх у кредит, здійснення розрахунково-касових обслуговувань.
До функцій банку належать:
- надання кредитів різного типу;
- управління депозитами і грошовими заощадженнями;
- посередництво у здійсненні платежів і в інших грошових розрахунках;
- управління капіталами у формі управління потоками наявних коштів;
- послуги із страхування власності й ризиків;
- посередництво в емісії цінних паперів;
- трастові послуги, тобто довірче управління капіталом клієнта на користь і в інтересах власника капіталу;
- агентські, в тому числі брокерські, послуги на фондових біржах;
- консалтинг - надання консультацій із широкого кола проблем економічної діяльності;
- вирішення проблем і завдань інвестиційного аналізу й планування;
- аудиторські послуги і моніторинг з гарантією збереження конфіденційної інформації прийняттям відповідальності за надійність інвестицій перед власниками капіталу;
- факторинг - купівля банком грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за визначену винагороду;
- венчурні операції, пов'язані з кредитуванням і фінансуванням науково-технічних розробок, що характеризуються високим ступенем ризику капіталовкладень за перспектив отримання значного прибутку;
- валютний обмін;
- облік векселів - купівля їх до закінчення терміну обігу;
- відповідальне збереження цінностей;
- організація чекового обігу;
- фінансове забезпечення виробництва у формі лізингових угод (довгострокова оренда устаткування тощо);
- забезпечення платежів за допомогою системи кредитних і дебетних карток та забезпечення цілодобового доступу до депозитних рахунків за допомогою системи касових і банківських автоматів;
- відстеження кредитної, інвестиційної й емісійної передісторії суб'єктів ринку, захист ринку від можливих зловживань, зниження ризику інвестицій тощо.
Основна функціябанку - це посередництво при перерозподілі вільних грошових ресурсів, тобто залучення коштів від тих, хто ними

 
 

Цікаве

Загрузка...