WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок реєстрації комерційного банку в Україні - Реферат

Порядок реєстрації комерційного банку в Україні - Реферат

зборами (зборами учасників). Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України.
Рішення про створення банку подається у вигляді протоколу установчих зборів, який має містити також рішення про прийняття
статуту, обрання членів органів управління банку та органів контролю, призначення голови правління, головного бухгалтера та особи, уповноваженої від імені засновників відповідати за реєстрацію банку. Протокол підписується головою та секретарем зборів. Для державного банку документом, який засвідчує рішення про створення банку, є відповідна постанова Кабінету Міністрів України.
Бізнес-план має містити економічне обгрунтування видів діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, і включає розрахунковий баланс, розрахунок доходів, витрат та прибутку на кінець кожного фінансового року діяльності. Крім цього, у бізнес-плані має бути розроблена стратегія діяльності банку на найближчі три роки.
Інформація про фінансовий стан учасників у вигляді висновків аудиторської фірми (аудитора) має відображати наявність у них вільних власних коштів у розмірі, який забезпечував би виконання їхніх зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку. Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл НБУ. Крім того, юридичні особи повинні надати НБУ інформацію про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у діяльності цієї юридичної особи.
Документи, які підтверджують ділову репутацію учасників, подаються юридичними та фізичними особами-учасниками з істотною участю у банку. Це, передусім, мають бути:
o анкета;
o довідка з банку, який надав кредит, про стан виконання зобов'язань щодо його погашення.
Юридичні особи подають повідомлення про відсутність заборгованості перед бюджетом і довідку про наявність коштів для оплати внеску в статутний капітал банку, а фізичні особи - довідку про відсутність судимості.
Бухгалтерська і фінансова звітність подається всіма засновниками - юридичними та фізичними особами, які матимуть істотну участь у статутному капіталі банку. При цьому юридичні особи подають звітність за останні чотири квартали. Фізичні особи, внесок яких до статутного капіталу перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, подають довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний рік або інші документи, які підтверджують джерело надходження коштів.
Відомості про кількісний склад органів управління та контролю мають містити інформацію про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів) та ревізійної комісії ново-
створюваного банку. Для державного банку - це інформація про кількісний склад наглядової ради, правління банку та ревізійної комісії.
Плата за реєстрацію банку та змін і доповнень до його установчих документів, за реєстрацію філій банку та змін і доповнень до їх положень вноситься платіжним дорученням на спеціальний рахунок в Операційному управлінні Національного банку України у встановленому ним розмірі. Копія платіжного доручення додається до пакета документів.
Копія звіту про проведення відкритої підписки на акції подається банками, що створюються у формі акціонерного товариства відкритого типу. Звіт має встановлену Міністерством фінансів України стандартну форму і реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До нього додається перелік акціонерів банку, в якому вказуються:
o найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи);
o місцезнаходження юридичної особи (адреса для фізичної особи);
o платіжні реквізити юридичної особи (паспортні дані для фізичної особи);
o кількість акцій, на які вона підписалася;
o загальна вартість акцій;
o частка в статутному капіталі банку.
Відомості про керівних осіб мають містити інформацію про професійну придатність та ділову репутацію голови, його заступників, членів виконавчого та спостережного органів, головного бухгалтера та його заступників.
Призначення та звільнення з цих посад є функцією спостережної ради банку (наглядової ради державного банку) за умови повної відповідності кандидатур вимогам Національного банку України:
o наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління залежно від посади;
o стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років;
o наявність попереднього досвіду керівної роботи у банку (для голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера);
" бездоганна ділова репутація.
Інформація про професійну придатність та ділову репутацію подається у вигляді:
" витягу з трудової книжки, який засвідчується в установленому порядку територіальним управлінням (ТУ) НБУ за місцезнаходженням банку;
o копії диплома про вищу освіту;
o трьох рекомендацій осіб, які працюють у банківській системі і кандидатури яких погоджено з НБУ та його територіальним управлінням. Одна із рекомендацій обов'язково має бути з попереднього місця роботи особи, що висувається на керівну посаду в новостворюваному банку;
o довідки банків, в яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;
" довідки органів внутрішніх справ про відсутність судимості;
o анкети, заповнені і підписані кандидатами.
Голова правління (ради директорів) і головний бухгалтер заступають на посаду після отримання письмової згоди на це Національного банку України.
Установчі документи надаються засновниками - юридичними особами, які за організаційною формою діяльності є акціонерними або пайовими товариствами. Це мають бути нотаріально засвідчені копії статутів, установчих договорів та протоколів установчих зборів (зборів учасників).
Наявність приміщення підтверджується наданням угоди про передавання приміщення у власність або договору оренди на строк не менше п'яти років.
Пакет документів передається на розгляд у територіальне управління НБУ за місцем створення комерційного банку, де мають бути підготовлені висновки щодо фінансового стану, платоспроможності, репутації учасників; наявності приміщення, придатного для розміщення банку; професійної придатності і репутації керівних осіб майбутнього банку; ділової репутації учасників, які матимуть істотну участь.
Висновки ТУ НБУ разом із пакетом документів передаються в центральний апарат НБУ, де розглядаються генеральним департаментом банківського нагляду, а в разі необхідності - й іншими департаментами.
Остаточнерішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом приймає Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Для банків, що створюються з участю іноземного капіталу, таке рішення ухвалюється Правлінням НБУ. Реєстрація банку здійснюється через внесення відповідного запису до Державного реєстру банків у тримісячний термін з моменту отримання документів Національним банком України. Зареєстрований банк одержує рішення про державну реєстрацію, після чого кошти з накопичувального рахунку перераховуються на відкритий новоствореному комерційному банку кореспондентський рахунок у НБУ.
У разі відмови в реєстрації банку кошти, що акумульовані на накопичувальному рахунку, повертаються учасникам.
Процедура реєстрації банків з іноземним капіталом має деякі особливості.
По-перше, для створення такого банку засновники мають отримати

 
 

Цікаве

Загрузка...