WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету - Реферат

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету - Реферат

роботи - розділ 27, символ 30;
" Надходження від реалізації грошово - речових лотерей - розділ 31, символ 75;
" Надходження від реалізації облігацій внутрішньої державної позики - розділ 33, параграфи 1-3, 5-6, символи 33, 45, 82;
" Плата за землю - розділ 37, параграфи 1-4, символ 37;
" повернення бюджетних позичок - розділ 38, параграфи 1-3, 5-8, 9, символи 17, 18, 19, 12, 88, 94, 98, 99;
" залучені кредити банку - розділ 40, символ 26;
" збори до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення - розділ 51, символ 56;
" надходження до:
1. Фонду розвитку паливно - енергетичного комплексу - розділ 45, параграфи 1-3, символи 35, 36, 87;
2. Державного цільового фонду розвитку промисловості - розділ 49, символ 89;
3. Державного інноваційного фонду України - розділ 52, параграфи 1-2, символи 52, 93;
4. Державного фонду сприяння зайнятості населення - розділ 53, символ 40;
5. Інших позабюджетних фондів - розділ 58, параграфи 1-7, символи 41, 44, 51, 52, 54, 68, 62, 70;
" Залишки бюджетних коштів на початок року, спрямовані на покриття видатків - розділ 59, символ 92;
" Надходження цільових коштів - розділ 60, символ 83;
" Надходження лишків доходів з нижче стоячих бюджетів - розділ 61, символ 95;
" Невиявлені надходження - розділ 65, символ 91.
У другій групі відображаються доходи за балансовим рахунком № 2500, до яких відносяться:
" Податок на прибуток підприємств і організацій - розділ 2, параграфи 1-4, 8, 10-13, 15-16, 20, символи 2, 4, 15, 5, 48, 6, 7, 8, 9, 10;
" Податок на додану вартість - розділ 3, символ 27;
" Акцизний збір - розділ 4, параграфи 1-9, 11-13, 15, символи 29, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 51, 52, 54, 18, 19, 35;
" Прибутковий податок з громадян - розділ 7, символ 56.
У третій і четвертій групах подається розшифровка надходжень до галузевих інноваційних фондів та галузевих фондів охорони праці у розрізі міністерств і відомств.
Анологічно підсумок даних по цих групах дорівнює основним надходженням до галузевих інноваційних фондів ( група 1, символ 93) та галузевих фондів охорони праці ( група 1, символ 68).
У додатках 3 , 4, 5 додається :
- місячний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.
- щоденний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.
- дані про надходження коштів до Державного бюджету на 1 квітня 1999 р.
3. Казначейська система - третій етап касового виконання Державного бюджету
Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:
Перший етап - це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).
Другий етап - це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. - моменту утворення органів Державного казначейства - до 1 квітня 1997 р.).
Третій етап - це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).
Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.
В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через теріторіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органівказначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.
На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, шо в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи - наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.
Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їхоблік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.
3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками
Установи банків здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів згідно з чинними актами законодавства України і нормативними документами Національного банку України.
При казначейській формі виконання державного бюджету розпорядники бюджетних коштів закривають рахунки, відкриті за балансовими рахунками № 120 " Поточні бюджетні рахунки установ і організацій, що утримаються з Державного бюджету України" та № 181 " Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету ".
Залишки коштів на вищевказаних рахунках перераховуються іх власниками в доход Державного бюджету платіжними дорученнями.
При оплаті органами Державного казначейства поданих розпорядниками бюджетних коштів рахунків за виконані роботи, одержані послуги, придбані матеріальні цінності, а також для отримання останніми готівки до установ банків подаються відповідні розрахункові документи ( платіжні доручення, чеки, заяви на отримання готівки та ін. ) за формами, встановленими Національним банком України. Зазначені розрахункові документи оформляються відповідним органом Державного казначейства і скріплюються відбитком його печатки.
Підготовлені платіжні доручення подаються до установи уповноваженого банку у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв'язку у системі " клієнт-банк " без додання реєстрів у паперовій формі.
Якщо розрахунки здійснюються без застосування електронної системи, документи подаються у паперовій формі.
Готівка банком видається при отриманні від органу Державного казначейства доручень на перерахування податків тп внесків до фонду соціального страхування і Пенсійного фонду.
Не використана розпорядником коштів готівка повертається безпосередньо його уповноваженою особою в установу уповноваженого банку за документами, форма яких встановлена Національним банком України. При їх заповненні обов'язково вказується номер відповідного реєстраційного рахунка.
Установи банків несуть відповідальність тільки за своєчасність і повноту перерахувань бюджетних коштів на вказані у розрахункових документах рахунки підприємств, установ та організацій і не відповідають за неправильність усіх вказаних у

 
 

Цікаве

Загрузка...