WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура - Реферат

Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура - Реферат


РЕФЕРАТ
Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура.
?
Формування банківської системи України почалося з побудови незалежної суверенної держави і прийняття Декларації " Про державний суверенітет України " від 19 липня 1990р. та Закону України "Про економічну самостійність" від 3 серпня 1990р.,в яких було визначено, що Україна на своїй території самостійно організовує банківську справу і грошовий обіг і створює банківську систему.
Банківська система ? складова фінансової системи країни, що підпадає під загальну дію економічних законів, які діють у громадянському суспільстві. Вона є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має загальну мету і завдання.
Банківська система виступає складовою кредитної системи держави і являє собою сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують в межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу (певний історичний період).
Діюча в Україні банківська система виникла на основі прийнятого Верховною Радою України 20 березня 1991 року Закону України " Про банки і банківську діяльність". Відповідно до цього закону сучасна банківська система України представлена двома рівнями банків :
1. Національній Банк України з відповідною мережею своїх установ і своїми філіями;
2. комерційні банки різних організаційно-правових форм, різної спеціалізації і сфери діяльності.
В Україні побудовано дворівневу банківську систему, яка основана на взаємовідносинах між банками у двох площинах ? по вертикалі та по горизонталі. По вертикалі ? відносини підлеглості між центральним банком, як таким, що керує, управляє і низовими ланками ? комерційними банками; по горизонталі ? відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками. Розподіл адміністративних функцій і операцій, пов'язаних з обслуговуванням центральним банком грошового обігу, дає можливість враховувати інтереси двох категорій клієнтів ? комерційних банків і урядових структур, причому перевага надається функціям " банк банків " та управлінню діяльністю банківських установ з метою регулювання та контролю за функціонуванням ринку кредитно-фінансових послуг. Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом "Про Національний банк України" та іншими законами України.
Центральний банк держави має бути єдиним емісійним центром, що як публічна установа держави користується монопольним правом грошової емісії на території держави. Він має бути банком держави, який зобов'язується підтримувати загальнодержавні економічні програми, якщо вони не суперечать грошово-кредитній політиці. Він також повинен бути банком банків, тобто виступати кредитором останньої інстанції, який надає банкам і фінансово-кредитним інститутам можливість рефінансування на певних умовах і у разі тимчасового дефіциту ліквідних коштів. Центральний банк також має залишатися органом банківського нагляду і контролю, який визначає необхідний рівень стандартизації і компетентності в національній кредитно-фінонсовій системі.
Отже, можна говорити про подвійну правову природу центробану, який , з одного боку, є органом державного управління у сфері банківської діяльності, а з іншого ? займається господарською діяльністю.
Міжнародною банківською практикою розроблено і перевірено ряд базових факторів, що становлять умови діяльності центрального банку, до яких належать:
" система чинних законів;
" ступінь незалежності центрального банку від органів державної виконавчої влади;
взаємодія з банківською системою і кредитними установами країни.
Ці чинники вимагали свого закріплення у нормативно-правових актах, що встановлювали правовий статус НБУ ма врегулювали його взаємовідносини з органами державної влади, визначали його місце в системі органів державної влади і створювали реальні правові гарантії незалежності банку при хдійсненні його функцій
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.
Національний банк виконує такі функції:
1) відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
4) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
5) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
8) здійснює банківське регулювання та нагляд;
9) веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;
12) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
13) представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операці;
15) забезпечує накопичення та зберігання

 
 

Цікаве

Загрузка...