WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека. - Курсова робота

Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека. - Курсова робота

покриття можливих втрат ;
- портфельний кредитний ризик - середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагомими є частки суми угод у загальній сумі кредитного портфеля.
Ризик у широкому розумінні слід розглядати як невизначеність відносно настання тієї чи іншої події у майбутньому, причому ризик в економічному контексті є як негативним, так і позитивним явищем.
Актуальним залишається питання визначення загальних причин виникнення ризику в банківській діяльності (Додаток 7), до яких можна віднести :
- невизначеність цілей ;
- наявність неповної інформації ;
- елемент випадковості;
- брак часу для раціональної оцінки ситуації.
Виявлення джерел кредитного ризику - передумова ефективного управління ризиками, тому й структуру кредитного ризику потрібно подати з точки зору причин його виникнення, тобто основою цієї структури є відповідь на запитання , чому кредит не може бути поверненим. (Додаток 8)
Управління кредитним ризиком - сукупність заходів, спрямованих на запобігання втрат банку від його кредитної діяльності.
У цілому управління кредитним ризиком можна вважати процесом, який складається з аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища банку, з урахуванням вимог центрального банку, ідентифікації і визначення рівня ризику, вибору стратегії і методі управління ризиком із метою збалансування цілей прибутковості, ризику і ліквідності.
Є лише дві ситуації в управлінні ризиками : або банк бере на себе ризик, або ж ухиляється від нього (Додаток 9).
Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредитного ризику.
Однією з таких запобіжних систем є страхування ( формування та використання резерву на можливі втрати за кредитними операціями ) та методом прямого страхування, що відбувається за участю страхових компаній.
Отже, навіть за найвмілішого управління банком і найдосконаліших рецептів ведення банківської справи, в яких враховано майже всі ймовірні несприятливі умови і події, цілковито уникнути ризику неможливо. Тому за теперішніх умов просто потрібно старатися мінімізувати дію негативних наслідків ризиків і "йти" вперед.
?
Роль кредиту характеризується результатом застосування для економіки в цілому і населення зокрема. Кредит впливає на процеси виробництва, реалізацію і споживання продукції , а також на сферу грошового обігу.
Одним із проявів ролі кредиту виступає його вплив на безперервність процесів виробництва і реалізації продукції. Завдяки наданню позикових коштів для задоволення тимчасових потреб відбуваються "припливи" і "відпливи" коштів позичальників. Це сприяє подоланню затримки відтворювального процесу, забезпечує безперервність і сприяє його прискоренню. Кредит відіграє важливу роль у задоволенні тимчасової потреби в коштах, яка може бути обумовлена сезонністю виробництва і реалізації продукції, використовується для збільшення основних фондів.
Кредит у сфері грошового обігу забезпечує надходження готівки та її вилучення з обігу через банки на кредитній основі.
Таким чином, кредит відіграє важливу роль в утворенні коштів для готівкового і безготівкового обігу і забезпечує безперервність безготівкового.
Особливо важлива роль кредиту в умовах функціонування неповноцінних грошей, грошей нерозмінних на дорогоцінний метал. Це пов'язано із збільшенням грошової маси при функціонуванні неповноцінних грошей на основі кредитних відносин.
Виходячи з того, що в сучасних умовах інфляція є постійним явищем в економіці, зростає роль кредиту в цих умовах. Регуляція грошової маси в обороті здійснюється за допомогою кредиту, що забезпечує підтримку стабільної купівельної спроможності грошової одиниці.
Зміни в умовах розвитку економіки, у зв'язку з переходом від командно-адміністративної до ринкової економіки посилює роль комерційного та іпотечного кредитів. Це в свою чергу дає можливість застосувати кредит як додаткове джерело капіталовкладень. Збільшення і розвиток акціонерного капіталу викликає розширення кредитних операцій з цінними паперами і особливо кредитування під заставу цінних паперів
Позитивна роль кредиту проявляється шляхом проведення ефективної грошово-кредитної політики, яка в сучасних умовах, головним чином, полягає у використанні жорстких заходів з регулювання обсягу кредитних і грошових операцій. Особливо важливе значення має підтримка стабільності і стійкості національної грошової одиниці і захист інтересів позичальників та кредиторів.
Надзвичайно важлива роль кредиту в забезпеченні НТП та обслуговування інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капіталовкладень. Ефективність кредитних важелів перспективного розвитку НТП визначається кредитною політикою. Для реалізації інвестиційних програм необхідно здійснити пріоритетне кредитування проектів, спрямованих на НТП.
За умов ринкової економіки дедалі більшої ваги набуває кредит в обслуговуванні інноваційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, у підготовці та перепідготовці наукових кадрів.
Кредит використовується як один із дійових інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну структуру. Процес структурної перебудови практично неможливий без кредитної допомоги світового співтовариства . З допомогою кредитів імпортуються нові технології , передова техніка, навіть за пасивного торгового балансу. При цьому кредит сприяє розвитку експорту традиційних товарів, використовуються як засіб врегулювання платіжного балансу країни.
В Україні позитивні функції кредиту реалізуються далеко не повністю. Цьому заважає недорозвиненість ринкових відносин. Зокрема тільки розпочався процес формування ринку позичкового капіталу, не завершився процес демонополізації та децентралізації економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями ще не відповідають ринковим принципам. Регулювальна роль кредиту ускладнюється також внаслідок економічної кризи та інфляційних процесів. Високий рівень інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції в торгівлю, посередницьку діяльність в такі проекти, що гарантують швидкий оборот капіталу і високу норму прибутку, тобто в галузі з високою ймовірністю повернення власних коштів.
Кредитування у великих розмірах дефіцитного державного бюджету теж порушує оптимальну пропорцію між фондом нагромадження і фондом споживання.
Висновок
Отже, кредит - це невід'ємна частина сучасного життя. Він набув широкогозастосування.
В Україні ще існує багато перешкод для ефективного здійснення кредитних операцій. У нас недосконала законодавча база, високий рівень банківських ризиків, глибока недовіра населення, слабке інформаційне забезпечення. Всі ці фактори стримують зростання кількості кредитів.
З їх допомогою час на задоволення господарських та особистих потреб зменшується. Набагато легше взяти кредит і втілити свою мрію в життя, ніж довгий час збирати гроші і бути невпевненим, чи потрібно це взагалі, тому що потім може виявитися, що це вже зовсім не мрія, а лише спогад.
Кредит підтримує

 
 

Цікаве

Загрузка...