WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека. - Курсова робота

Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека. - Курсова робота

самостійними особами і функціонувати на засадах господарського чи комерційного розрахунку. Фізичні особи можуть стати суб'єктами кредитних відносин, якщо вони дієздатні в правовому відношенні і мають гарантовані стабільні джерела доходів.
Другою обов'язковою умовою реалізації кредитних відносин є збіг економічних інтересів кредитора і позичальника. Вирішальне значення при цьому має узгодження конкретних параметрів позики : її забезпечення, строку кредитування, величини проценту тощо, а також наявності альтернативних варіантів фінансування і розширення коштів. Особливого значення ця умова набула при переході до ринкових відносин.
Кредиту в ринковій економіці притаманні ознаки :
- по-перше, позичальниками здебільшого стають суб'єкти господарювання, кредиторами - переважно банки ;
- по-друге, гроші, видані в позику, використовуються позичальниками як капітал ;
- по-третє, джерелом позичкового процента є прибуток на позичені кошти ;
- по-четверте, позика використовується як гнучкий механізм "переливання" капіталу з одних галузей суспільного виробництва в інші та вирівнювання норми прибутку.
Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке та цивілізоване становлення нових підприємств малого та середнього бізнесу, запровадження нових технологій та видів підприємницької діяльності в економічному просторі.
Водночас кредит необхідний для підтримки безперервного кругообігу фондів підприємств, обслуговування процесу реалізації продуктів виробництва, що набуває особливого значення за ринкових умов.
Отже, суть кредиту полягає в тому, що це рух вартості на засадах поверненості в інтересах реалізації суспільних потреб.
?
Форма кредиту синтезує зміст і організацію кредитних відносин. Вона визначається за такими функціональними ознаками : характер кредитних відносин, склад учасників (суб'єктів) кредитної операції, об'єкт і сфера кредитування.
Залежно від об'єкту кредитних відносин виділяють такі форми кредитування :
1. товарна форма;
2. грошова форма.
У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцем і покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з відтер мінуванням платежу - комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населенню в кредит тощо.
У грошовій формі здійснюється рух переважної частини позикового фонду країни, тому й переважна більшість позик надається і погашається грошима.
За суб'єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту (функціональні форми) :
- комерційний;
- споживчий;
- державний;
- міжнародний;
- банківський.
1. Комерційний кредит - товарна форма кредиту, що надається продавцями покупцям у вигляді відстрочування платежу за продані товари, надані послуги.
Об'єктом комерційного кредиту є товарний капітал, а його суб'єктами - агенти товарної угоди : продавець - як кредитор, покупець - як позичальник.
Призначення комерційного кредиту - прискорення реалізації товарів та послуг, а також одержання додаткового прибутку у вигляді позичкового процента, який включено в ціну проданих товарів. У цьому полягає привабливість комерційного кредиту для фірми-продавця. Фірма-покупець завдяки комерційному кредиту досягає тимчасової економії коштів, скорочує потребу в банківському кредиті.
В основу комерційного кредиту покладено договірні зобов'язання та господарчі зв'язки між контрагентами, які визначають умови кредитування.
Комерційний кредит обслуговує тільки завершальний етап процесу обороту товарів, а тому сфера його функціонування є обмеженою. Він має короткостроковий характер.
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися :
- сплатою позичальником боргу за векселем, тобто інкасацією векселів;
- передачею векселя іншій особі за допомогою індосаменту ;
- переоформлення комерційного кредиту на банківський, що означає перетворення товарної форми кредиту на грошову.
2. Споживчий кредит - кредит , який надається тільки в національній валюті фізичним особам - резидентам на придбання споживчих товарів та послуг, який погашається поступово.
Споживчий кредит характеризує відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування кінцевого споживання. Призначення споживчого кредиту - задоволення споживчих потреб широких верств населення. Видача споживчого кредиту збільшує поточний платоспроможний попит населення, підвищує життєвий рівень, прискорює реалізацію товарних запасів, надання послуг. (Додаток 1)
У країнах з розвинутою ринковою економікою споживчий кредит надається для закупівлі предметів особистого користування, головним чином, достатньо дорогих, як будинки, автомобілі, меблі.
Суб'єктами кредитних відносин є фізичні особи - позичальники, комерційні банки, парабанки, підприємства та організації - кредитори .
Порядок видачі та погашення кредиту вирішується на підставі кредитного договору.
До нових видів споживчого кредиту належать :
1. Чековий кредит - одна з форм споживчого кредиту, що надається комерційними банками своїм клієнтам за їхніми запитами і з відстрочуванням платежу. Процес кредитування пов'язаний з наявністю поточних рахунків клієнта з використанням овердрафту (з від'ємним сальдо на поточному рахунку) або з відкриттям спеціального чекового рахунку.
2. Кредитна картка - одна з форм споживчого кредиту. Власника кредитної картки обслуговують банк, котрий її видав, та торговельна організація. Для останньої кредитна картка є гарантією відкриття покупцю кредиту в банку, кредитна картка видається клієнту за умов, що стан його депозитних і позичкових операцій з банком задовольняє останній. Запровадження кредитних карток вважають найбільшою "революцією" в банківській справі.
Ломбарди - кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна, забезпечуючи при цьому ще й дбайливе збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, охорону їх від грабунку, пожежі.
3. Специфічним різновидом кредитних відносин є державний кредит, коли позичальником є держава, а кредиторами - юридичні та фізичні особи. У сфері міжнародного кредиту держава може бути як позичальником, так і кредитором.
Основним призначення державного кредиту є мобілізація грошових коштів ( позичкових капіталів ) для фінансування державних витрат, особливо коли державний бюджет є дефіцитним.
Державний кредит здійснюється через державні позики, які реалізуються фінансово-кредитними установами серед юридичних і фізичних осіб.
Державний кредит реалізується розміщенням державних цінних паперів: облігацій, скарбницьких зобов'язань, ощадних сертифікатів.
Коли має місце хронічне збільшення державного боргу, держава може вдатись до конверсії позик - зміни раніше встановлених умов державних позик на нові. В Україні державний кредит, як правило, спрямований на покриття бюджетного дефіциту.
4.Міжнародний кредит - надання позичкових капіталів одних країн іншим в тимчасове користування на засадах оплати і повернення у домовлені строки. Кошти для міжнародних кредитів мобілізуються на міжнародних та національних ринках позичкових капіталів.

 
 

Цікаве

Загрузка...