WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 N 98 (z0008-94).
17. Бланк сертифіката заповнюється банком друкованим способом або від руки - чорнилом чи кульковою ручкою. Жодні виправлення при заповненні сертифіката не допускаються. Якщо при заповненні бланка сертифіката допущені помилки, то він вважається зіпсованим і підлягає знищенню.
Сума депозиту записується літерами і має починатися з великої літери на початку рядка. Слово "гривні" у відповідному відмінку пишеться після суми, зазначеної літерами, без залишення вільного місця.
У разі виникнення розбіжностей у прочитанні сум, зазначених літерами та цифрами, дійсною вважається сума, зазначена літерами. Сертифікат має підписувати керівник банку або уповноважена на це особа.
18. Іменні сертифікати можуть мати корінці за формою, що додається.
У разі випуску іменного сертифіката банк заповнює всі реквізити корінця сертифіката, який підписується вкладником абоуповноваженою ним особою, відривається від сертифіката, обліковується і зберігається в банку в окремій теці. Якщо до бланка сертифіката корінець не передбачений, то банк веде реєстраційний журнал випущених іменних сертифікатів, до якого заносяться реквізити, що відповідають реквізитам, передбаченим для корінця. Реєстраційний журнал може вміщувати й інші потрібні банку реквізити.
Порядок видачі і погашення сертифікатів
19. Видача і погашення сертифікатів здійснюється лише емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів. Сертифікат, який виписаний на користь юридичної особи, отримує в комерційному банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. А сертифікат, який виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла кошти на депозит, або інша уповноважена на це особа.
20. У разі настання строку вимоги депозиту банк здійснює платіж проти пред'явлення сертифіката на підставі заяви власника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, в якій зазначається рахунок, на який мають бути зараховані кошти. Комерційний банк перевіряє справжність сертифіката і його відповідність записам на корінці та в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, у реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться позначка про погашення. Після цього виписується розпорядження для бухгалтерії про перерахування коштів на зазначений рахунок або про видачу готівки фізичним особам та здійснюється погашення сертифіката шляхом проставлення напису "погашено" в правому верхньому куті.
21. Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними (для юридичних осіб) здійснюються тільки в безготівковій формі.
Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними (для фізичних осіб) здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій формі.
22. Банк має передбачити можливість дострокового подання строкового сертифіката до сплати. У такому разі банк сплачує власнику сертифіката його суму та проценти за зниженою процентною ставкою, яка визначається при видачі сертифіката.
23. Якщо термін отримання вкладу за строковим сертифікатом прострочено, то такий сертифікат вважається документом до запитання, за яким на банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу та відсотків на дату вимоги, вказану в сертифікаті.
24. Облік операцій з випуску, погашення та сплати відсотків за ощадними (депозитними) сертифікатами здійснюється з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.
Порядок обліку та зберігання сертифікатів
25. Бланки сертифікатів зберігаються у грошових сховищах або у вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення операцій за балансом вміщуються в окремі теки. Реєстраційні журнали та теки з корінцями сертифікатів зберігаються у грошових сховищах або вогнетривких шафах.
26. Бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9820 "Бланки цінних паперів". Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані - за позабалансовим рахунком N 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".
Погашені сертифікати обліковуються за позабалансовим рахунком N 9812 "Погашені цінності".
27. Комерційні банки ведуть журнал обліку бланків та розміщених сертифікатів, який має містити такі реквізити:
- дату здійснення операції;
- кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друкарні;
- кількість сертифікатів, наданих вкладникам (з перерахуванням від номера до номера включно);
- кількість зіпсованих бланків сертифікатів (із зазначенням номерів);
- залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов'язковою перевіркою їх наявності в касі.
Додаток
до Правил здійснення депозитних
операцій для банківських депозитів
Корінець сертифіката N_____________________
на_____________________________________грн. ( цифрами)
виданий "________ " "______________________" 199____р.
термін повернення " _____" "______________" 199 р.
Кому__________________________________________________________
Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення ознайомлений _______________________________________________________
( підпис вкладника)
В-3
Активи Сума Зобов'язання Сума Капітал Сума
Ін.коротк.кред.ф.о.
нематеріальні активи короткості. кред.суб. ГД
кор. рахунки в НБУ корот. депозити в ін. банку банкноти та монети в касі акції та ЦП у портфелі банку 17200
245000
40500
712000
45300
2800
9200 Коротстрок. депозити поточні р-ки фі.осіб.поточні р-ки СГД кошти в розрах депозити СГД 34000
32000
170000
119000
35000 Загальні резерви за реєстр.стат.
капітал 630000
62200
Озн. засоби 3000
Всього 1075000 Всього 390000 Всього 685000
ЗАДАЧА
Доп Зміст операцій Дт Кт Сума
1,02 Видано позики 2205 1001 10000
1,02 Погашено позик 1001 2205 10000
Щомісячно Нарахування відсотків 2208 6042 250
щомісячно Погашення відсотків 1001 2208 3000
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
"Бухгалтерський облік на підприємствах України" Н.М. Ткаченко, Київ, 2002 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...