WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97 (v0097609-04).
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів-суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаютьсяза даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності КОЗО,
коду валюти КОЗО, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання К051 та параметра аналітичного обліку R011.
ЗВІТ
про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки) за станом
______________ 200__ року
____________________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________________ ____________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Код рядка Назва показника Усього У тому числі
на вимогу строкові
усього в тому числі
коротко-строкові довго-строкові
А В 1 2 3 4 5
1 Зобов'язання за залученими коштами - усього
У тому числі за секторами економіки:
2 фінансовий банківський
3 фінансовий небанківський
4 фізичні особи
5 інші суб'єкти домашніх господарств
б нефінансовий державний
7 нефінансовий недержавний
8 некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства
9 інший світ (нерезиденти)
10 Із них нараховані витрати за залученими коштами
"___"_____________200__ p. Керівник _______ __________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затверджених наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172 ( v0172207-94 ).
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та нерезидентів складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності КОЗО, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки К071 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Параметр інституційних секторів економіки К071 у формі має такі значення:
1 - фінансовий банківський;
2 - фінансовий небанківський;
3 - фізичні особи;
4 - інші суб'єкти домашніх господарств;
7 - нефінансовий державний;
8 - нефінансовий недержавний;
9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;
О - інший світ (нерезиденти).
5. Показники колонки 1 у рядках 1-10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
6. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2-9.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком.
N з/п Назва показника Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками)
1 2 3
1 Зобов'язання за залученими коштами, - усього
рахунки розділів 16П, 2бП, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 3 і 6
2 У тому числі :
3 1. Зобов'язання за коштами
на вимогу* : сума рядків 4 і 5
4 1) кошти на вимогу* сектор 1, 0: рахунки 1600П, 1602; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П; і сектор 3, 0: рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659
5 2. нараховані витрати за коштами на вимогу* сектор 1, 0: рахунок 1608 за аналітичним обліком сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок 2628 за аналітичним обліком
6 2. Зобов'язання за
строковими коштами* : сума рядків 7 і 10
7 1) строкові кошти *: сума рядків 8 і 9
8 короткострокові* сектор 1, 0: рахунки 1610, 1612; рахунок 1617 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2610, 2611, 2651; сектор 3, 0: рахунок 2630
0 довгострокові* сектор 1, 0: рахунок 1615; рахунок 1617 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2615, 2652; сектор 3, 0: рахунок 2635
10 2) нараховані витрати за строковими коштами* : сума рядків 11 і 12
11 короткостроковими
сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком
12 довгостроковими*
сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком; сектор 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком
13 Із них нараховані витрати за залученими коштами - усього сума рядків 15 і 16
14 У тому числі:
15 1) нараховані витрати за коштами на вимогу рядок 5
16 2) нараховані витрати за строковими коштами: рядок 10
17 короткостроковими рядок 11
18 довгостроковими рядок 12
* У розрізі секторів економіки.
( Форма N 360 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 ( z 1251-03 ) від 03.12,2003; N 276 (Z0862-04 ) від 17.06.2004, в редакції Постанови НБУ N 642 ( zOOll-05 ) від 15.12.2004)
Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного)

 
 

Цікаве

Загрузка...